Psychoterapia: 5 najczęstszych mitów na temat jej skuteczności

Psychoterapia: 5 najczęstszych mitów na temat jej skuteczności

Fot. Freeimages.com

Wokół psychoterapii narosło wiele mitów, które mogą zniechęcać osoby, które jej potrzebują, do szukania profesjonalnej pomocy.

W opinii specjalistów z Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk, najczęściej rozpowszechnianych jest na temat psychoterapii 5 poniższych mitów.

Mit 1: Tylko poważnie zaburzone osoby korzystają z psychoterapii

To jeden z najczęstszych mitów na temat psychoterapii. Takie twierdzenie jest bezpodstawne, ponieważ psychoterapia jest pomocna dla osób zmagających się z wieloma problemami o różnym stopniu nasilenia. Cierpienie psychiczne, kłopoty z emocjami czy brak satysfakcji to przykłady obszarów, w których psychoterapia skutecznie pomaga.

Tak jak nie wstydzimy się wizyt u lekarza w przypadku kłopotów ze zdrowiem (nawet takich, które nie powodują ograniczeń w naszym codziennym funkcjonowaniu), tak też nie ma powodów do wstydu przy korzystaniu z psychoterapii, jeśli odczuwamy trudności czy cierpienie psychiczne.

Mit 2: Psychoterapia jest jak rozmowa z przyjacielem

Podobieństwo kończy się na tym, że zarówno rozmowa z bliską osobą, jak i psychoterapia to spotkanie w atmosferze zrozumienia i zaufania. Jednak psychoterapia to proces prowadzony przez wykształconego i doświadczonego specjalistę, w którym określa się cele i korzysta ze sprawdzonych metod ich osiągania.

Psychoterapeuta jest osobą niezależną i obiektywnie postrzega klienta oraz jego problemy — ma też niezbędną wiedzę psychologiczną. Nie jest ponadto uwikłany w relację z drugą osobą. Psychoterapia nie może być prowadzona przez osoby, które znają się prywatnie, ponieważ zaburza to niezależność i obiektywizm procesu.

Mit 3: W psychoterapii koncentrujesz się na swoim dzieciństwie

Psychoterapia nie koncentruje się na dzieciństwie, lecz na aktualnym stanie danej osoby. To, jak dzisiaj funkcjonuje dana osoba, ukształtowało się w dzieciństwie i dlatego w psychoterapii zbiera się o nim informacje, ale zwykle nie jest to kluczowy obszar pracy.

Mit 4: Psychoterapia trwa latami

Długość procesu psychoterapii to kwestia indywidualna i zależy od sytuacji, potrzeb i celów klienta. Większość psychoterapii trwa kilkadziesiąt sesji.

Celem psychoterapii jest usamodzielnienie klienta w radzeniu sobie z trudnościami, a nie spotykanie się na sesje terapeutyczne przez lata. Profesjonalna psychoterapia często korzysta z tzw. kontraktu psychoterapeutycznego, który pozwala na kontrolę procesu zgodnie z uzgodnionymi założeniami.

Czytaj też: Depresję można skutecznie leczyć, najlepiej łącząc antydepresant z psychoterapią

Mit 5: Psychoterapia rozwiązuje wszystkie problemy

Psychoterapia nie działa jak magiczna pigułka. W trakcie terapii określa się cele i z pomocą psychoterapeuty po kolei je osiąga. Sukces terapii zależy również od motywacji i zaangażowania pacjenta w proces terapeutyczny.

Dla wielu osób psychoterapia jest czymś przełomowym, zmieniającym życie, ale takie poczucie nie jest warunkiem koniecznym, żeby psychoterapia była skuteczna.

Badania nad skutecznością psychoterapii trwają od dziesiątek lat i wskazują jednoznacznie, że psychoterapia jest skuteczna. W przypadku cięższych zaburzeń natury psychicznej najskuteczniejsza jest psychoterapia połączona z farmakoterapią.

Najwięcej dowodów na skuteczność psychoterapii dostarcza literatura naukowa w odniesieniu do terapii poznawczo-behawioralnej, szczególnie przy zaburzeniach ze spektrum lęku i zaburzeniach afektywnych (depresja).

Udowodniono również skuteczność psychoterapii online (za pomocą komunikatorów online), która nie różni się efektywnością od tradycyjnej psychoterapii prowadzonej w gabinecie.

Psychoterapia jest wygodną i skuteczną formą leczenia problemów natury psychicznej. Pomaga osobom zmagającym się z różnymi trudnościami, takimi jak depresja, lęk, zaburzenia emocjonalne i osobowościowe, uzależnienia, a także problemy z samooceną czy trudności w relacjach interpersonalnych.

Literatura:

[1] Barak, Azy & Hen, Liat & Boniel-Nissim, Meyran & Shapira, Na’ama. (2008). A Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions. Journal of Technology in Human Services. 26. 109-160.

[2] Driessen E, Hollon SD. Cognitive behavioral therapy for mood disorders: efficacy, moderators and mediators. Psychiatr Clin North Am. 2010 Sep;33(3):537-55. doi: 10.1016/j.psc.2010.04.005. PMID: 20599132; PMCID: PMC2933381.

[3] Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJ, Sawyer AT, Fang A. The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognit Ther Res. 2012 Oct 1;36(5):427-440. doi: 10.1007/s10608-012-9476-1. Epub 2012 Jul 31. PMID: 23459093; PMCID: PMC3584580.

[4] Kaczkurkin AN, Foa EB. Cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders: an update on the empirical evidence. Dialogues Clin Neurosci. 2015 Sep;17(3):337-46. doi: 10.31887/DCNS.2015.17.3/akaczkurkin. PMID: 26487814; PMCID: PMC4610618.

Źródło informacji: Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Tym pacjentom pomoc psychologiczna jest potrzebna na każdym etapie choroby

Choroba hematoonkologiczna bardzo często spada na pacjenta i jego rodzinę niespodziewanie. I choć na przestrzeni ostatnich lat postęp medycyny jest ogromny, to na każdym etapie leczenia — od podejrzenia choroby, poprzez pobyt w szpitalu, a także po zakończeniu leczenia, pacjentowi potrzebna jest pomoc psychologiczna.