Rusza badanie innowacyjnej terapii u kobiet z potrójnie ujemnym rakiem piersi

Rusza badanie innowacyjnej terapii u kobiet z potrójnie ujemnym rakiem piersi

Dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pokieruje badaniem CAREGIVER dotyczącym zastosowania inhibitorów CDK4/6 w potrójnie ujemnym raku piersi.

CAREGIVER to skrót od „Cyclin dependent kinAse in tRiple nEGatIVe brEast canceR – a „window of opportunity” study” – projektu badawczego, które uzyskało dofinansowanie w wysokości 17 435 785 zł od Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w 2020 r. Dotyczy ono zastosowania inhibitorów CDK4/6 w potrójnie ujemnym raku piersi. Badanie to uzyskało już pozytywną opinię Komisji Biotycznej, zostało również pomyślnie zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Co ważne, jest jednym z 82 trwających obecnie w Polsce badań związanych z rakiem piersi. Dlaczego to takie ważne?

Ponieważ pomimo prób poznania mechanizmów biologicznych i podziału na podtypy nowotworu piersi obecnie podstawowym schematem terapeutycznym pozostaje chemioterapia. Badanie prowadzone przez dr hab. Elżbietę Senus-Konefkę może mieć ogromny wpływ na możliwość znalezienia terapii celowanej dla tak heterogennej grupy chorych, jaką są pacjentki z potrójnie ujemnym rakiem piersi. Podstawowym celem badania jest ocena wczesnych parametrów skuteczności palbocyklibu na podstawie badań obrazowych (PET CT i MR piersi) oraz biopsji guza.

Palbocyklib jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu zaawansowanego ujemnego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych.

Badanie zakłada udział 126 pacjentek w 8 ośrodkach (w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Gliwicach, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu). Potrwa 36 miesięcy, a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie clinicaltrials.gov oraz w branżowych czasopismach medycznych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Kosmetyki po opalaniu: olejek SOLVERX SUN SKIN Gold Shimmer

Kąpiele słoneczne sprzyjają przesuszeniu skóry i utracie przez nią jędrności, a suche, zmęczone ekspozycją na słońce, wiatr i słoną wodę ciało trudniej utrzymuje opaleniznę. O czym warto pamiętać, by zachować ją przez wiele tygodni po powrocie z bajecznego urlopu?