Raport RPP pokazuje, co nas najbardziej wkurza w systemie ochrony zdrowia

Raport RPP pokazuje, co nas najbardziej wkurza w systemie ochrony zdrowia

Fot. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Zespół ekspertów pod kierunkiem rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca opracował raport podsumowujący czteroletnią działalność infolinii, na którą zgłaszane są uwagi i skargi dotyczące m.in. nieprzestrzegania praw pacjenta.

Jak wynika z raportu, w latach 2015-2018 eksperci dyżurujący pod numerem bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii odebrali prawie 200 tys. telefonów. 90 proc. z nich dotyczyło:

 • leczenia szpitalnego,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • opieki psychiatrycznej,
 • stomatologii, 
 • rehabilitacji leczniczej.

Na co najczęściej skarżyli się pacjenci?

Leczenie szpitalne – zgłoszenia dotyczyły m.in. długiego czasu oczekiwania na uzyskanie świadczenia zdrowotnego, braku skuteczności leczenia, zastrzeżeń do procesu leczniczo-diagnostycznego oraz warunków sanitarnych. Stanowiły one ok. 34 proc. wszystkich zgłoszeń.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  –  zastrzeżenia pacjentów budzą m.in.: problemy z dostępem do lekarza specjalisty (w tym długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia) oraz do badań diagnostycznych, zwłaszcza tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Tego typu zgłoszenia to ok. 22 proc. wszystkich zgłoszeń.

Podstawowa opieka zdrowotna – m.in. brak możliwości uzyskania pomocy medycznej w dniu zgłoszenia, odmowa rejestracji na wizytę w późniejszym terminie oraz odmowa wizyty w domu pacjenta. Z raportu wynika, że to ok. 17 proc. wszystkich zgłoszeń.

Stomatologia – m.in. brak dostępu do wysokiej jakości materiałów stomatologicznych i możliwości kanałowego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zębów trzonowych i przedtrzonowych. Osoby dzwoniące na infolinię zgłaszały również swoje zastrzeżenia do jakości protez wykonanych w ramach NFZ oraz skarżyły się na brak możliwości złożenia reklamacji i uzyskania niezależnej opinii w zakresie prawidłowego jej wykonania. Zgłoszenia „stomatologiczne” stanowiły ok. 4 proc. wszystkich zgłoszeń.

Opieka psychiatryczna – w przypadku tego obszaru najwięcej skarg dotyczyło nieuzasadnionego pobytu w szpitalu. Inne dotyczyły niewłaściwego trybu leczenia farmakologicznego, odmowy kwalifikacji do leczenia na oddziale oraz nieprzestrzegania standardów i warunków leczenia na oddziale. Wiele uwag dotyczyło fatalnego wyżywienia. Zastrzeżenia do opieki psychiatrycznej przewijały się w ok. 4 proc. wszystkich zgłoszeń.

Rehabilitacja lecznicza – pacjenci skarżyli się m.in. na długi czas oczekiwania na rehabilitację leczniczą we wszystkich rodzajach rehabilitacji. Takich skarg również było sporo – stanowiły ok. 4 proc. wszystkich zgłoszeń.

Jak wynika z raportu, w zakresie praw pacjenta najwięcej sygnałów dotyczyło nieprzestrzegania:

 • prawa do świadczeń zdrowotnych, w tym warunków ich udzielania,
 • prawa do dokumentacji medycznej,
 • prawa do informacji,
 • prawa do tajemnicy informacji związanych z pacjentem i wyrażenia zgody,
 • prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

W opinii Bartłomieja Chmielowca wiele obszarów wymaga podjęcia pilnych działań. Najważniejsze z nich to:

 1. Skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w poszczególnych rodzajach świadczeń.
 2. Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży na psychiatrycznych oddziałach dziecięcych.
 3. Zwiększenie dostępu oraz podniesienie poziomu koordynacji w leczeniu rehabilitacyjnym.
 4. Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku.
 5. Utworzenie ogólnopolskiej bazy wiedzy o problemach zdrowotnych.
 6. Skoordynowanie wsparcia i opieki nad pacjentami nieporadnymi i niesamodzielnymi.
 7. Uregulowanie odpowiedzialności zawodowej pozostałego personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 8. Wprowadzenie możliwości dopłaty do wyższej jakości wyrobu medycznego.
 9. Przyspieszenie prac nad wdrożeniem e-zdrowia.
 10. Podniesienie jakości żywienia w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych całodobowo.
 11. Wdrożenie modelu szybkiej i adekwatnej rekompensaty za utracone zdrowie.
 12. Podniesienie poziomu etyki pracownika medycznego.

Jestem przekonany, że przygotowany raport będzie kolejnym, ważnym krokiem do podjęcia skutecznych działań zmierzających do wzmocnienia ochrony praw pacjentów w Polsce. Mam nadzieję, że jego lektura będzie stanowić drogowskaz, a także impuls do dalszych pozytywnych zmian w tym obszarze. [Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta]

Przypominamy, że swoje uwagi, spostrzeżenia i skargi można kierować na bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like

Są bardzo groźne zwłaszcza dla dzieci. Co jeszcze wiadomo na temat pestycydów?

Wśród 43 krajów Unii Europejskiej i OECD, w