Portrety Polskiej Medycyny. Znamy tegorocznych laureatów

Portrety Polskiej Medycyny. Znamy tegorocznych laureatów

Fot. materiały prasowe

Portrety Polskiej Medycyny – coroczne wyróżnienia branżowego magazynu i portalu Rynek Zdrowia – trafiły już do rąk laureatów. Stało się to podczas uroczystej gali towarzyszącej XIX Forum Rynku Zdrowia w Warszawie, w którym portal Healthy & Beauty również uczestniczy.

Portrety Polskiej Medycyny to wyróżnienia przyznawane osobom, które w istotny sposób wpłynęły na sprawne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, a także wydarzeniom, które znacząco przyczyniły się do podniesienia jakości i efektywności opieki zdrowotnej w Polsce. W tym roku jury nagrodziło nimi, już po raz 17. w historii tego plebiscytu, wybitnych lekarzy, menedżerów ochrony zdrowia oraz osoby, które zdecydowanie przyczyniły się do rozwoju opieki zdrowotnej.

– Portrety Polskiej Medycyny to prestiżowe nagrody, które przyznajemy wybitnym postaciom ochrony zdrowia. Bardzo się cieszę, że od dwóch lat laureatów wybiera kapituła konkursowa, która pozwala nam spojrzeć szerzej na listę osób i wydarzeń, które należy wyróżnić w danym roku – mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia.

Kogo wybrała 26-osobowa kapituła konkursu?

W tym roku laureatów wybrała kapituła składająca się z 26 osób – zwycięzców ubiegłych edycji, reprezentantów różnych sektorów ochrony zdrowia oraz przedstawicieli redakcji magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Nagrody wręczone zostały w trzech kategoriach: Menedżer Rynku Zdrowia, Lekarz Rynku ZdrowiaWydarzenie Rynku Zdrowia. Łącznie przyznano dziewięć nagród i wyróżnień.

Tytuł Menedżera Rynku Zdrowia otrzymali ex aequo:

dr. hab. n. med. Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku – za wprowadzenie powszechnego i dostępnego systemu monitoringu zdarzeń niepożądanych w gdańskim UCK i opracoanie autorskiego systemu analitycznej oceny aktywności klinik. Dzięki temu w większości z nich uzyskano poprawę rentowności i zwiększono bezpieczeństwo pacjentów.

– wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski – za merytoryczne prowadzenie dialogu dotyczącego polityki lekowej i refundacyjnej. Ponadto z niemałym uznaniem spotyka się także jakość pracy podległych mu departamentów w Ministerstwie Zdrowia oraz jednostek, które nadzoruje. Wymiernym efektem jego pracy są kolejne, refundowane, coraz bardziej dostępne terapie.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, który utworzył pierwszy w Polsce Lung Cancer Unit – ośrodek kompleksowej opieki nad pacjentami z rakiem płuca. Dzięki wdrożonemu modelowi pacjenci pod jednym dachem przechodzą kompleksową diagnostykę i wielokierunkową, skojarzoną terapię, łącznie z operacyjnym leczeniem raka płuca. Centrum Onkologii w Bydgoszczy od lat wyznacza nowe trendy w medycynie.

Portret Polskiej Medycyny w kategorii Lekarz Rynku Zdrowia otrzymał prof. Witold Rzyman, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku – twórca multidyscyplinarnej koncepcji opieki nad chorymi z rakiem płuca – od skriningu, poprzez diagnostykę, do wdrożenia leczenia „szytego na miarę”. Witold Rzyman zainicjował tworzenie Lung Cancer Unit w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, co znacznie przyspiesza proces rozpoznania i istotnie wpływa na wybór metody terapeutycznej.

W kategorii Lekarz Rynku Zdrowia wyróżnienie otrzymał prof. Andrzej Matyja, kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jest on jednym z najbardziej zaangażowanych członków samorządu lekarskiego – od chwili jego reaktywowania. Dba o społeczny wizerunek polskich lekarzy. Doprowadził m.in. do zacieśnienia współpracy z Polonią medyczną i zagranicznymi izbami lekarskimi oraz umocnienia pozycji samorządu jako niezależnego i apolitycznego uczestnika dyskusji o tym, jaki powinien być system ochrony zdrowia w Polsce.

Decyzją kapituły drugie wyróżnienie w kategorii otrzymał prof. Wojciech Szczeklik z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej, a także członek Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej. Profesor Szczeklik popularyzuje rzetelną wiedzę medyczną, reagując także na fake newsy. „Poświęcam dużo czasu, by komentować ważne doniesienia naukowe – dobór jest subiektywny, ale staram się być bezstronny” – pisał na X/Twitterze. Jego holistyczna wiedza sprawia, że jest autorytetem dla pacjentów i autorem eksperckich opinii dla samorządu lekarskiego, dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Portret Polskiej Medycyny w kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia otrzymało “Pierwsze w polskiej transplantologii przeszczepienie dwóm pacjentom wątroby, po podziale narządu pobranego od jednego dawcy”, przeprowadzone w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę odebrał prof. dr hab. n. med. Michał Grąt, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Metoda jest szansą na przeszczepienie wątroby dla chorych o niewielkiej masie ciała, szczególnie narażonych na zgon z powodu długiego oczekiwania na przeszczep. Rozpoczęcie programu transplantacji podzielonej wątroby pozwoli na zwiększenie liczby zabiegów, co ma niezwykle istotne znaczenie z uwagi na niewystarczającą liczbę dawców.

Wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia otrzymało “Dwukrotne jednoczasowe operacje przeszczepienia płuc i serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”. Nagrodę odebrał dr hab. Jacek Wojarski z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Operacje jednoczesnego przeszczepienia płuc i serca zakończone sukcesem wykonano w grudniu 2022 r. u 54-letniego mężczyzny i w czerwcu 2023 r. u 37-letniej kobiety. Dla pacjentów, u których choroba doprowadziła do nieodwracalnych zmian w obu narządach, jednoczasowa transplantacja serca i płuc była jedyną szansą na przeżycie. Przez ponad 20 lat nie przeprowadzano w Polsce takich operacji m.in. ze względu na ryzyko związane z trudnym okresem pooperacyjnym.

Drugie wyróżnienie zostało przyznane za “Udział Polskiej Misji Medycznej w kolejnych akcjach humanitarnych i pomocy medycznej budujących pozytywny wizerunek Polski za granicą“. Nagrodę odebrała Małgorzata Olasińska-Chart, dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej. Polska Misja Medyczna zaangażowała się m.in. w projekt opieki medycznej nad noworodkami i niedożywionymi dziećmi w Etiopii, gdzie doszło do jednego z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Przez PMM wspierany jest szpital w mieście Woliso, w którym opieką objętych zostało 850 noworodków.Polska Misja Medyczna, w obliczu wojny, wyposaża także w sprzęt ukraińskie szpitale. Do pacjentów w obwodzie charkowskim dotarły dwie mobilne kliniki.

Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2023
Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2023

Kto w tym roku zasiadł w jury konkursu?

W skład jury konkursu weszło 26 osób.

 • Iwona Bączek, redaktor Rynku Zdrowia;
 • prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS);
 • Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali;
 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie;
 • Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED;
 • prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 • Agnieszka Grzybowska-Zalewska, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA;
 • Paulina Gumowska, redaktor naczelna segmentu zdrowie PTWP i portal Rynek Zdrowia;
 • Luiza Jakubiak, redaktor Rynku Zdrowia;
 • Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej;
 • Tomasz Judycki, prezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej;
 • dr Tomasz Karauda, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi;
 • Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My Pacjenci;
 • Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków;
 • Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku;
 • Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
 • dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik, Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej;
 • dr Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP;
 • prof. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu;
 • prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan, prezeska Związku Pracodawcy dla Zdrowia;
 • dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych;
 • prof. Henryk Skarżyński, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu;
 • prof. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach;
 • Piotr Wróbel, zastępca redaktora naczelnego magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Organizatorem Forum Rynku Zdrowia jest Grupa PTWP, wydawca magazynu i portalu Rynek Zdrowia oraz inicjator takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy i Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Żel z sokiem z aloesu — wielofunkcyjny kosmetyk nie tylko na lato

Intensywnie nawilża, odżywia, koi, regeneruje i chroni przed fotostarzeniem. Można go stosować na włosy, twarz i ciało. Tak wszechstronne działanie zawdzięcza składowi, w którym 90 proc. stanowi sok z aloesu.