Znamy już laureatów plebiscytu Portrety Polskiej Medycyny 2022

Znamy już laureatów plebiscytu Portrety Polskiej Medycyny 2022

Fot. Maja Marklowska-Tomar

Portrety Polskiej Medycyny wręczono osobom, które przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz wydarzenia, które znacząco wpłynęły na poprawę działania polskiej ochrony zdrowia. Redakcja Healthy&Beauty uczestniczyła w ogłoszeniu wyników tego konkursu.

W tym roku laureatów konkursu Portrety Polskiej Medycyny po raz pierwszy wybrała kapituła składająca się z 29 osób – zwycięzców poprzednich edycji, przedstawicieli różnych sektorów ochrony zdrowia oraz redakcji czasopisma Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl. Przyznano łącznie dziewięć nagród w trzech kategoriach: Menadżer Rynku ZdrowiaLekarz Rynku Zdrowia i Wydarzenie Rynku Zdrowia.

Portrety Polskiej Medycyny – kategoria Menadżer Rynku Zdrowia

Tytuł Menadżera Rynku Zdrowia otrzymała dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. W opinii kapituły jako przewodnicząca zespołu opracowującego nowe zasady funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej z sukcesami integruje środowisko na rzecz wypracowania optymalnych rozwiązań, których celem jest upowszechnienie koordynowanej opieki w POZ. Zgodnie z jej stanowiskiem tylko wspólnym wysiłkiem całego środowiska medycznego i Ministerstwa Zdrowia możliwe są zmiany w POZ usprawniające opiekę nad pacjentem.

Drugie miejsce przyznano Arturowi Prusaczykowi, wiceprezesowi Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach. “Centrum uzyskuje doskonałe wyniki w zakresie zgłaszalności pacjentów do badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych. W 2021 r. zgłaszalność na mammografię w programach ogólnopolskich wyniosła ogółem ok. 35 proc., na cytologię – niespełna 13 proc. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Siedlcach osiąga wyniki na poziomie 60-85 proc., czyli porównywalne z tymi uzyskiwanymi w Danii i Szwecji” – brzmi uzasadnienie kapituły.

Trzecie miejsce otrzymała Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, która – co podkreśliła kapituła – organizowała i koordynowała pomoc medyczną dla fali uchodźców z Ukrainy w pierwszych dniach wojny, w mieście granicznym – Przemyślu. Pomimo napływu tysięcy uchodźców, wszystkie osoby wymagające interwencji medycznej w warunkach szpitalnych zostały objęte odpowiednią opieką. Utrudnione warunki pracy nie wpłynęły na dostępność świadczeń realizowanych w szpitalu.

Portrety Polskiej Medycyny – kategoria Lekarz Rynku Zdrowia

W tej kategorii triumfował prof. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pod jego kierownictwem opracowano pionierską metodę terapeutyczną leczenia udarów mózgu u pacjentów przyjmujących doustne koagulanty. U tych osób nie można było zastosować leczenia udrażniającego naczynie. U pierwszego pacjenta na świecie, leczonego według schematu zaproponowanego przez zespół profesora, uzyskano ustąpienie wszystkich objawów ostrego niedokrwiennego udaru mózgu.

Na drugim miejscu znalazł się zespół transplantologów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W jego i prof. Piotra Ponikowskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, imieniu Portret Polskiej Medycyny odebrał kierownik Kliniki Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia – prof. Michał Zakliczyński. W maju, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, zespół transplantologów z kilku klinik przeprowadził pierwszą w kraju jednoczasową retransplantację serca i transplantację nerki. Zakończona sukcesem operacja, stała się kolejnym kamieniem milowym w polskiej transplantologii i modelowym przykładem interdyscyplinarnej współpracy lekarzy wielu specjalności. 54-letnia pacjentka, u której przeprowadzono operację, w sierpniu została wypisana ze szpitala.

Na trzecim miejscu uplasował się zespół kardiochirurgów z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Nagrodę odebrał Marek Kopala, p.o. kierownika Kliniki Kardiochirurgii wraz z członkiem zespołu, lek. Januszem Komorowskim. Lekarze z Kliniki Kardiochirurgii ICZMP przeprowadzili udaną operację u 5-letniego chłopca z raną serca. Serce dziecka przedziurawił niewielki, niewidoczny po zranieniu kawałek drutu, który przeszedł przez śródpiersie, wbił się w lewą komorę i wyszedł z drugiej strony, zatrzymując się na przeponie. Akcja ratowania życia chłopca przewożonego ze szpitala powiatowego stanowi przykład sprawnej współpracy jednostek ochrony zdrowia.

Portrety Polskiej Medycyny – kategoria Wydarzenie Rynku Zdrowia

W tej kategorii zwyciężyło wprowadzenie programu przesiewowego dla noworodków i refundacja leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Nagrodę przyznaną Ministerstwu Zdrowia odebrał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. “Refundacja leków umożliwia stosowanie u dzieci nowoczesnych terapii pozwalających – jak wynika z badań klinicznych – zatrzymać lub uniemożliwić rozwój rdzeniowego zaniku mięśni. Polska dołączyła do grona krajów, w których, mając na uwadze los dzieci, zdecydowano o refundowaniu w leczeniu SMA leku uznawanego za jeden z najdroższych na świecie” – uzasadniła kapituła konkursowa.

Na drugim miejscu znalazło się wdrożenie i przeprowadzanie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie unikatowych operacji ortopedycznych u dzieci chorych onkologicznie. Onkologii w Gliwicach. W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przy współpracy z chirurgami z Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach, przeprowadzone zostały unikatowe zabiegi u dzieci z pierwotnymi nowotworami kości. Wykonywane zabiegi łączą różnego rodzaju nowoczesne metody rekonstrukcyjne.

Fot. Maja Marklowska-Tomar. Nagrodę za wdrożenie i przeprowadzanie unikatowych operacji ortopedycznych u dzieci chorych onkologicznie odebrali: prof. nadzw. dr hab. Anna Raciborska i dr n. med. Bartosz Pachuta z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz współpracujący z tym ośrodkiem prof. Łukasz Krakowczyk z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

Na trzecim miejscu podium znalazło się uruchomienie programu pilotażowego KOS-BAR, który oparty jest na płaceniu za efekty terapeutyczne. Nagrodę przyznano Ministerstwu Zdrowia, dr Małgorzacie Gałązce-Sobótce, dziekanowi Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz prof. Mariuszowi Wyleżołowi, kierownikowi Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, wiceprezesowi Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. W imieniu Ministra Adama Niedzielskiego nagrodę odebrał Piotr Bromber, wiceminister zdrowia.

Pilotaż KOS-BAR umożliwił objęcie w skali całego kraju kompleksową opieką specjalistyczną pacjentów cierpiących na otyłość olbrzymią. Pacjenci wymagający leczenia z powodu tej choroby mają zapewnione w ramach programu przygotowanie do leczenia chirurgicznego, rehabilitację oraz bariatryczną opiekę wielospecjalistyczną po zabiegu zmniejszenia żołądka.

Portrety Polskiej Medycyny – uroczysta gala

Wręczenie nagród odbyło się 24 października, podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień XVIII Forum Rynku Zdrowia – kolejnej edycji wydarzenia, na którym prowadzona jest ożywiona dyskusja na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Debata obejmuje nie tylko sposób działania w dobie kolejnych fal pandemii COVID-19, ale również w obecnej sytuacji Polski jako państwa przyfrontowego.

– Gdy 18 lat temu tworzyliśmy Rynek Zdrowia, naszą misją było poprawienie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia w Polsce. Nasza misja wciąż trwa, a wyzwań przybyło. Równocześnie dostrzegamy coraz więcej dobrych praktyk – prawidłowo zarządzanych placówek, efektywnie wydanych pieniędzy, sukcesów polskich lekarzy. Portrety Polskiej Medycyny są okazją, by to pokazać – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, która jest wydawcą Rynku Zdrowia.

Przeczytaj także:

Poznaliśmy laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2018

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.