Fundacja WHC: Kolejki do lekarzy są coraz dłuższe

Fundacja WHC: Kolejki do lekarzy są coraz dłuższe

Fot. pixabay.com

W ciągu ostatnich 12 miesięcy drastycznie wzrósł czas oczekiwania na wizytę u lekarza w Polsce w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – wynika z barometru opracowanego przez Fundację Watch Health Care przy współpracy Warsaw Enterprise Institute.

Średni czas oczekiwania na badanie diagnostyczne i pojedynczą procedurę leczniczą wynosił w kwietniu i maju 2018 roku około 16 tygodni. W porównaniu do czerwca i lipca 2017 roku wzrósł średnio o dwa tygodnie. To nowy trend, ponieważ w ostatnich latach autorzy barometru nie odnotowywali wydłużenia czasu oczekiwania, oscylował on w granicy 2,9-3,1 miesiąca. W tym roku, po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia badania, czas oczekiwania przekroczył nieznacznie granicę 3,5 miesięcy.

Najdłużej pacjenci czekają na zabieg w dziedzinie endokrynologii – aż 11 miesięcy. Doszło tam do prawie dwukrotnego wydłużenia czasu w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrósł też czas oczekiwania na świadczenie w zakresie otolaryngologii, wynosi on 7,5 miesiąca.

Najkrócej czekamy na świadczenie z zakresu medycyny paliatywnej, bo około 2 tygodni. Skrócił się też czas oczekiwania na pomoc okulisty (3,4 miesiąca). Jedynie w siedmiu z 43 badanych dziedzin medycyny nastąpił zauważalny spadek czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia medycznego, natomiast aż w 11 przypadkach kolejki się wydłużyły.

Choć w większości dziedzin medycyny nie zauważono dużych zmian w okresach oczekiwania, to w opinii autorów barometru na wizytę u lekarza czeka się stanowczo zbyt długo w porównaniu do oczekiwań pacjentów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Wady wzroku. Jak pozbyć się okularów?

Masz krótkowzroczność, dalekowzroczność lub astygmatyzm? A może wykryto