17 szpitali z certyfikatem za leczenie przez żywienie

17 szpitali z certyfikatem za leczenie przez żywienie

17 placówek z całego kraju otrzymało certyfikat “Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), który odbył się 17 czerwca w Jachrance.

Certyfikat programu potwierdza stosowanie przez placówki medyczne najwyższych standardów w zakresie żywienia klinicznego, które powinno być integralną częścią leczenia.

Leczenie żywieniowe (żywienie kliniczne) to postępowanie lekarskie obejmujące ocenę stanu odżywienia i zapotrzebowania pacjenta na niezbędne substancje odżywcze oraz ich podawanie (w postaci zwykłych produktów odżywczych, płynnych diet doustnych lub sztucznego odżywiania), monitorowanie stanu klinicznego i zapewnienie optymalnego wykorzystania wybranej drogi karmienia. Polega na podaży — drogą pozajelitową (dożylną), dojelitową, mieszaną (pozajelitowo-dojelitową) lub doustną — substancji odżywczych w ilościach pokrywających aktualne potrzeby chorych, którzy nie mogą odżywiać się normalnie lub odżywiają się w sposób niedostateczny.

Terapia żywieniowa ma szczególne znaczenie dla pacjentów chirurgicznych, onkologicznych, neurologicznych oraz krytycznie chorych. Eksperci apelują, aby wszyscy pacjenci, u których istnieją wskazania do postępowania żywieniowego, bezwzględnie je otrzymywali. Wprowadzenie leczenia żywieniowego prowadzi do zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań u pacjentów, skraca czas hospitalizacji i obniża ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala. Wiąże się to nie tylko z korzyściami klinicznymi dla pacjentów, ale także obniżeniem kosztów leczenia dla szpitali.

Certyfikat najlepszą motywacją dla zespołów żywieniowych

Przyznane certyfikaty programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” potwierdzają zapewnienie pacjentom ciągłego dostępu do wysokiej jakości terapii żywieniowej i wymagają odnowienia co 2 lata. W tym roku aż 17 szpitali otrzymało certyfikat potwierdzający, że nadal spełniają wysokie standardy opieki żywieniowej oraz kontynuują doskonalenie swoich praktyk w zakresie żywienia klinicznego.

– Cieszy nas, że duża część szpitali poprawiła swoje wyniki. Z pewnością certyfikacja wpływa pozytywnie na realizację procedur żywieniowych i motywację zespołów żywieniowych. Najmocniejsze strony szpitali to zapewnienie dostępu do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej niezbędnej do prowadzenia leczenia żywieniowego oraz dostęp do diet medycznych i specjalistycznych preparatów do żywienia pozajelitowego, sprzętu jednorazowego, a także pomp do prowadzenia leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych — podkreśla dr hab. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN. – Zauważamy, że wciąż największymi problemami szpitali jest organizacja ambulatoryjnego poradnictwa żywieniowego i zapewnienie dostępu do kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego, przygotowywanych w warunkach zgodnych ze standardamidodaje.

Niedożywienie pacjentów dużym obciążeniem dla szpitali

Eksperci spotkali się podczas debaty, gdzie jasno wybrzmiały argumenty potwierdzające, że leczenie żywieniowe jest opłacalne dla pacjenta, lekarza i szpitala. – Biorąc pod uwagę, że aż jedna trzecia pacjentów przyjmowanych do szpitala jest niedożywiona, a szacunkowe koszty leczenie pacjentów niedożywionych są średnio trzy razy wyższe, należy popularyzować wśród personelu leczącego efektywność kosztową żywienia klinicznego dla placówki szpitalnej — mówili uczestnicy zjazdu.

Jak podkreślił dr hab. Przemysław Matras, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, leczenie niedożywienia jest nieuzasadnione ekonomicznie – zwiększa koszt po stronie szpitala, a nie płatnika. – Prowadzenie terapii żywieniowej jest refundowane przez NFZ, więc jest korzystne przede wszystkim dla szpitali, nie tylko pod względem klinicznym, ale również finansowym. Pacjenci otrzymują niezbędne wsparcie, a szpital zyskuje poprzez zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem powikłań i ewentualną ponowną hospitalizacją – przekonuje. 

Lista certyfikowanych szpitali

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
 2. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 3. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
 4. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
 5. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 6. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 7. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 8. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie
 9. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
 10. Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie
 11. Szpital Morski im. PCK, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
 12. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
 13. Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 14. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
 15. SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 16. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie
 17. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Poznaniu

Organizatorem programu “Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Program objęty jest patronatem Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Polskiej Federacji Szpitali, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Farmakoekonomiki Szpitalnej oraz Stowarzyszenia Apetyt na Życie.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć tutaj.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

5 pomysłów na wiosenne kanapki z pomidorem

Soczysty, pełen witamin i antyoksydantów, jest idealnym składnikiem lekkich, zdrowych i niezwykle kolorowych kanapki. Oto pięć pomysłów na wiosenne kanapki z pomidorem w roli głównej, które zadowolą każdego smakosza.