8 kolejnych Szpitali Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. Kto dołączył w tym roku?

8 kolejnych Szpitali Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. Kto dołączył w tym roku?

W tegorocznej, 3. edycji do programu “Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” zgłosiły się 34 szpitale z całej Polski, ale tylko 8 z nich otrzymało certyfikat potwierdzający, że terapia żywieniowa ma dla nich rzeczywiście ogromne znaczenie.

Aby otrzymać certyfikat “Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”, szpitale musiały zgłosić się do programu, spełnić szereg ściśle określonych kryteriów oraz przejść oficjalną certyfikację pod okiem zespołu Rady Ekspertów. W skład tego gremium wchodzą osoby, które posiadają znaczącą praktykę w zakresie leczenia żywieniowego i są propagatorami roli terapii żywieniowej w Polsce. Do wdrożenia dobrej praktyki leczenia żywieniowego konieczne jest m.in. dokonywanie rzetelnej i regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta oraz udostępnienie leczenia żywieniowego, które jest refundowane, każdemu pacjentowi ze wskazaniami do jego zastosowania.

Terapia żywieniowa nadal stanowi wyzwanie dla wielu szpitali

Na podstawie analizy złożonych deklaracji oraz przebiegu spotkań certyfikacyjnych można wysnuć kilka niezbyt korzystnych dla polskich szpitali wniosków. Jakich?

– Program certyfikacji pokazuje, że duża część szpitali nie zdaje sobie sprawy z wielu aspektów żywienia klinicznego. Jednostki deklarują realizację określonych kryteriów, a w praktyce nie jest to do końca wykonywane. Podczas certyfikacji nastąpiła też dość spora dysproporcja pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością. Certyfikacje pokazują, że mamy wciąż wiele do zrobienia – komentuje prof. Stanisław Kłęk, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN, pomysłodawca przyznawania certyfikatów.

Na szczęście, jak dodaje prof. Kłęk, 55 proc. szpitali, które poddały się w tym roku procesowi recertyfikacji [certyfikat przyznawany jest na 2 lata – przyp. red.], poprawiło swoje wyniki sprzed 2 lat. – Mam nadzieję, że dzięki naszemu programowi poprawia się sytuacja żywienia klinicznego w polskich szpitalach, a pacjenci otrzymują lepszą opiekę medyczną – dodaje.

Które szpitale otrzymały w tym roku certyfikat?

1. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

2. Samodzielny Publiczny ZOZ w Puławach

3. Radomskie Centrum Onkologii

4. Białostockie Centrum Onkologii

5. Samodzielny Publiczny ZOZ w Bielsku Podlaskim

6. Szpital Wojewódzki im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

7. Samodzielny Publiczny ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach

8. Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Korzyści dla szpitali i pacjentów

Jak podkreślają eksperci, prawidłowe prowadzenie leczenia żywieniowego wiąże się z wieloma korzyściami zarówno dla szpitali, jak i dla pacjentów. Szpital realizuje prawa pacjenta, przez co zyskuje wizerunek placówki przyjaznej dla chorych, natomiast pacjenci dzięki leczeniu żywieniowemu unikają wielu powikłań, a czas ich pobytu w szpitalu znacząco się skraca. Tym samym podnosi się standard żywienia klinicznego w Polsce, a zwiększona liczba punktów przy akredytacji daje możliwość wykonywania bardziej specjalistycznych procedur i większego kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest jednym z patronów programu certyfikacji.

Uroczysta gala wręczania certyfikatów “Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” odbyła się 9 czerwca 2022 r. podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN w Jachrance.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.