TOP 10 ONKO: leki onkologiczne wymagające pilnej refundacji

TOP 10 ONKO: leki onkologiczne wymagające pilnej refundacji

Fot. pixabay.com

Listę 10 najważniejszych terapii onkologicznych w leczeniu guzów litych (TOP 10 ONKO), które powinny zostać objęte refundacją w 2022 roku, ułożyło 9 ekspertów – członków zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Znalazły się na niej zarówno nowe cząsteczki, które nie są obecnie fundowane, jak i nowe wskazania w dostępnych terapiach.

O pozycji na liście zdecydowała liczba wskazań. Tegoroczny lider zestawienia – trastuzumab derukstekan, stosowany w leczeniu zaawansowanego HER2+ raka piersi – został wskazany aż przez ośmiu z dziewięciu ekspertów.

Przełom w leczeniu raka piersi

Jak podkreśla prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, trastuzumab derukstekan to hit ostatnich miesięcy. W badaniu rejestrowym redukcja ryzyka progresji po jego zastosowaniu sięgała 70%. Korzyść z leczenia tym preparatem odnieśli chorzy na zaawansowanego raka piersi HER2+ ze wszystkich podgrup.

– W przypadku terapii trastuzumabem derukstekanem na leczenie odpowiadała prawie każda pacjentka, bez względu na różne czynniki ryzyka, w tym stan receptorów hormonalnych czy wcześniejsze leczenie choroby przerzutowej – podkreśla dr n. med. Katarzyna Pogoda z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. – Czas wolny od progresji choroby zwiększył się z siedmiu miesięcy w przypadku standardowej terapii do ponad 18 miesięcy w przypadku zastosowania nowej. Dane są nadal zbierane i kolejne miesiące pozwolą na określenie mediany czasu bez progresji u chorych leczonych tym nowym koniugatem, bo jeszcze jej nie osiągnięto. To ogromny przełom w leczeniu raka piersi, a wyniki badania klinicznego stanowią rewolucję w świecie onkologii – dodaje.

Trzy z 10 wskazanych terapii w rankingu TOP 10 ONKO dotyczy leczenia raka piersi, na którego co roku zapada 20 tysięcy pacjentów.

– Na niektóre terapie czekaliśmy nawet sześć lat od momentu rejestracji. Chorzy onkologicznie nie mają czasu czekać. Proces refundacyjny, mimo ogromnej poprawy, w tej chwili trwa około trzech lat. Każde kolejne leczenie może być tym, które przedłuży życie do momentu opracowania terapii powodującej całkowitą remisję choroby. Z niecierpliwością czekamy na kolejne listy refundacyjne, licząc, że nasze koleżanki otrzymają niezbędne leczenie. Temat jest szczególnie aktualny w lutym, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem – mówi Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

TOP 10 ONKO – lista priorytetów refundacyjnych

 1. Trastuzumab derukstekan (rak piersi) – 8 wskazań, 59 pkt.
 2. Atezolizumab (rak wątrobowokomórkowy) – 8 wskazań, 57 pkt.
 3. Atezolizumab (niedrobnokomórkowy rak płuca, NDRP) – 7 wskazań, 54 pkt.
 4. Sacituzumab govitecan (przerzutowy potrójnie ujemny rak piersi) – 8 wskazań, 49 pkt.
 5. Osimertinib (NDRP, leczenie adiuwantowe) – 7 wskazań, 47 pkt.
 6. Encorafenib (rak jelita grubego), 6 wskazań, 37 pkt.
 7. Entrectinib (nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK), 7 wskazań, 26 pkt.
 8. Larotrectinib (nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK), 7 wskazań, 23 pkt.
 9. Enfortumab vedotin ((rak pęcherza), 4 wskazania, 21 pkt.
 10. Trastuzumab emtanzyna, T-DM1 (rak piersi) – 3 wskazania, 11 pkt., 1 raz na 1. miejscu

Kolejne cząsteczki, które zostały wskazane przez więcej niż jednego eksperta:

 1. Alpelisib (rak piersi przerzutowy) – 4 wskazania, 19 pkt.
 2. Pemigatinib (rak dróg żółciowych) – 4 wskazania, 14 pkt.
 3. Darolutamid (rak gruczołu krokowego) – 5 wskazań, 13 pkt.
 4. Tucatinib (rak piersi) – 4 wskazania, 13 pkt.
 5. Apalutamid (rak gruczołu krokowego) – 3 wskazania, 13 pkt.
 6. Sotorasib (NDRP) – 2 wskazania, 8 pkt.
 7. Selpercatinib (rak tarczycy) – 3 wskazania, 7 pkt.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

10-12 lipca odbędzie się 10. festiwal “Ślimakowe Rytmy”

W dniach 10-12 lipca odbędzie się jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu "Ślimakowe Rytmy". Jak zwykle będzie mu towarzyszyć konferencja naukowo-szkoleniowa.