Nowe projekty badawcze, z których mogą skorzystać chorzy na raka

Nowe projekty badawcze, z których mogą skorzystać chorzy na raka

Zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych to temat, na który szczególną uwagę zwraca się podczas obchodzonego dzisiaj (4 lutego) 22. Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Agencja Badań Medycznych na badania z zakresu onkologii zakontraktowała dotąd łącznie blisko 300 mln zł, finansując 25 projektów badawczych. Ponadto, w lutym br. ABM ogłosiła wyniki konkursu na tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, na co przeznaczyła dodatkowe 47 mln zł.

Onkologiczne Centra Wsparcia Badań Klinicznych

Wsparcie infrastrukturalne, mające na celu budowę Polskiej Sieci Badań Klinicznych, to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, do której zakwalifikowano ośrodki zlokalizowane w całym kraju w celu lepszej koordynacji badań, ich realizacji, a co najważniejsze – lepszego komfortu pacjentów.

Siedem rekomendowanych do dofinansowania ośrodków dołączy do już istniejących 16 centrów, wyłonionych przez ABM w poprzednich konkursach i działających w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Wśród beneficjentów znalazło się 7 placówek:

  • Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
  • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  • Specjalistyczny Szpital im. Dr. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
  • Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Nowo powstałe ośrodki przyczynią się do zwiększenia dostępu pacjentów do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań.

CAR-T cells – technologia przyszłości w leczeniu białaczki limfoblastycznej

W 2021 r. Agencja Badań Medycznych rozpoczęła także realizację programu, mającego na celu opracowanie i wprowadzenie do Polski na szeroką skalę przełomowej terapii leczenia nowotworów przy użyciu modyfikowanych genetycznie limfocytów CAR-T cells (terapia adoptywna komórkami CART). Tego rodzaju terapia ma szczególne znaczenie w leczeniu białaczek u najmłodszych pacjentów.

Technologia CAR-T cells zmienia perspektywę leczenia onkologicznego. Grant w kwocie 100 mln zł ma wprowadzić Polskę do czołówki światowej w zakresie immunoterapii, co jednocześnie pozwoli nam uniezależnić się od monopolu wielkich firm. – Dzięki temu dostarczymy polskim pacjentom innowacyjne leczenie w wielokrotnie niższej cenie – podkreślają przedstawiciele ABM.

Pomysł na grant z zakresu wprowadzenia do Polski technologii CAR-T cells zrodził się przede wszystkim z potrzeby społecznej. Jest to technologia niezwykle droga, ponieważ leczenie jednego pacjenta to obecnie koszt minimum 500 tys. dolarów.

Szansa dla dzieci z rozrostami komórek histiocytarnych

Projekt POL HISTIO to pierwsze w Polsce autorskie, niekomercyjne badanie kliniczne, którego celem podstawowym jest optymalizacja postępowania oraz leczenia dzieci z rozrostami z komórek histiocytarnych. Koordynatorem projektu jest prof. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Głównym celem projektu POL HISTIO jest poprawa diagnostyki u pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych poprzez ocenę profilu molekularnego w tkance guza oraz jego monitorowanie we krwi. Na podstawie otrzymanych wyników będzie można ocenić m.in. skuteczność leczenia, a także dobrać jego rodzaj. Kolejnym celem POL HISTIO jest udostępnienie wszystkim chorym dzieciom (zwłaszcza opornym na konwencjonalną terapię) możliwości leczenia celowanego w oparciu o wynik badania molekularnego. Leczenie to będzie całkowicie finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Badanie kliniczne swoim zasięgiem ma objąć pacjentów z całej Polski. Realizację projektu ma wspierać również wiodący ośrodek onkologii dziecięcej z USA.

Więcej o projekcie mówi prof. Anna Raciborska https://www.youtube.com/watch?v=zYl0bzIt1_I

Obecnie trwa rekrutacja pacjentów. Dane kontaktowe, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu: klinika.onkologii@imid.med.pl, tel. 22 32 77 205

Najnowsze terapie dla dzieci chorujących na ostre białaczki

Rocznie w Polsce na nowotwory choruje ponad 1100 dzieci. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym u dzieci.

CALL-POL to kliniczny projekt badawczy, który ma objąć wszystkie dzieci w Polsce ze świeżo rozpoznaną ALL. Instytucja koordynująca (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) tworzy konsorcjum z Centralnym Szpitalem Klinicznym w Łodzi, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Instytutem Innowacyjnych Technologii w Katowicach, które wspólnie prowadzą ogólnokrajowe, kontrolowane badania kliniczne obejmujące leczenie dzieci z białaczką. Partnerami klinicznymi w projekcie są wszystkie polskie ośrodki onkologii pediatrycznej. Konsorcjum CALL-POL zostanie połączone z siecią AIEOP-BFM, która jest największą na świecie międzynarodową siecią badań klinicznych w zakresie białaczek i chłoniaków u dzieci. Koszt badania to ponad 28 mln zł, w całości finansuje je Agencja Badań Medycznych.

Głównym celem projektu CALL-POL jest ułatwienie dostępu do najnowszych terapii dla polskich dzieci chorujących na ostre białaczki. Grupę badaną stanowią dzieci z rozpoznaną ALL pochodzące ze wszystkich ośrodków onkologii pediatrycznej w Polsce.

Finansowanie z Agencji Badań Medycznych pozwala na zastosowanie nowoczesnych leków, których działanie jest molekularnie ukierunkowane i dopasowane do każdego pacjenta w sposób indywidualny. Jest to prawdopodobnie jeden z najnowocześniejszych programów leczenia białaczek u dzieci na świecie. Takie podejście lecznicze ma na celu zwiększenie wyleczalności białaczki u dzieci do około 95%.

Więcej o projekcie mówi prof. Wojciech Młynarski tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Vy3L7YS5d48

Dane kontaktowe, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu: tel. 42 617 77 91, 42 617 77 50, sekretariatip@usk4.umed.lodz.pl

Informacje na temat ośrodków biorących udział w badaniu można znaleźć tutaj: http://www.call-pol.umed.pl/osrodki/

Lepsza jakość życia oraz przeżycie wolne od progresji u chorych na raka trzustki

Badanie finansowane ze środków ABM przeznaczone jest dla pacjentów z potwierdzonym histopatologiczne nieresekcyjnym rakiem trzustki, bez zmian przerzutowych. Celem projektu, którego liderem jest prof. Wojciech Kielan, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, jest zastosowanie nowatorskiej metody samej elektroporacji nieodwracalnej oraz elektroporacji połączonej z podaniem jonów wapnia lub chemioterapeutyku.

Metoda polega na użyciu specjalnych igieł umieszczanych w zmianie trzustki, które niszczą komórki nowotworowe. Metodę stosuje się w trakcie zabiegu. Interwencja opiera się na wykorzystaniu elektroporacji, czyli nowatorskiej metody polegającej na destabilizacji błony komórkowej komórki nowotworowej i zwiększeniu jej przepuszczalności dla leków, którymi w badaniu są bleomycyna oraz chlorek wapnia.

W badaniu ocenie podlegać będzie czas od zabiegu do progresji choroby oraz zmiana jakości życia pacjentów. Proponowana metoda ma innowacyjny charakter, łącząc ze sobą metodę niefarmakologiczną z nowym zastosowaniem jonów wapnia oraz chemioterapeutyku w terapii przeciwnowotworowej zarówno u pacjentów ze świeżo rozpoznanym rakiem trzustki, jak i u pacjentów, u których standardowe metody leczenia nie wykazują działania.

Dane kontaktowe, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu: chirurgia.ogolna.onkologiczna@gmail.com

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.