Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta 2023. Jak można je zwiększyć?

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta 2023. Jak można je zwiększyć?

17 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. Jak znaleźć sposób na zaangażowanie pacjentów i ich bliskich, by zwiększyć to bezpieczeństwo?

To, czy pacjent jest bezpieczny, zależy od wielu czynników. Duży wpływ poza samymi pacjentami ma na to personel medyczny.

10 najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo pacjenta

 1. Profesjonalizm personelu medycznego. Kompetentny, przeszkolony i odpowiedzialny personel medyczny jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
 2. Komunikacja. Skuteczna komunikacja między członkami zespołu medycznego, a także między personelem medycznym a pacjentem jest niezwykle istotna. Błędy wynikające z braku komunikacji mogą prowadzić do poważnych problemów.
 3. Dokładność diagnozy. Poprawna diagnoza jest kluczowa dla właściwego leczenia. Błędy w diagnozie mogą prowadzić do niewłaściwego leczenia.
 4. Monitorowanie. Regularne monitorowanie stanu pacjenta oraz efektów leczenia jest ważne w celu wykrywania ewentualnych problemów i dostosowywania terapii.
 5. Dawkowanie i podawanie leków. Błędy w dawkowaniu i podawaniu leków mogą prowadzić do poważnych efektów ubocznych lub interakcji między lekami.
 6. Higiena i kontrola zakażeń. Zapewnienie odpowiedniej higieny w placówkach medycznych oraz kontrola zakażeń to sposób na uniknięcie infekcji.
 7. Dostęp do pełnej historii medycznej. Dostęp do pełnej historii medycznej pacjenta oraz przekazywanie informacji między różnymi placówkami medycznymi jest ważne w celu zapewnienia ciągłości opieki i uniknięcia błędów.
 8. Edukacja pacjenta. Edukacja pacjenta na temat jego stanu zdrowia, planu leczenia i samoopieki może mu pomóc w aktywnym udziale w procesie leczenia.
 9. Stosowanie procedur i protokołów. Placówki medyczne powinny stosować standardowe procedury i protokoły w celu minimalizacji ryzyka błędów medycznych.
 10. Ocena ryzyka i zapobieganie błędom. Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla pacjenta i podejmowanie działań zapobiegawczych jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

– Kluczowym stwierdzeniem w zakresie bezpieczeństwa pacjenta jest synergia, czyli współpraca pomiędzy pacjentami a specjalistami w swoich dziedzinach. Starania mające za cel zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta powinny być zarówno ze strony pacjenta, jak i placówki, skierowane na wspólnie obrany cel, czyli bezpieczeństwo. Pacjent “zaopiekowany” wykazuje zdecydowanie większy potencjał we współpracy z personelem medycznym. Skutkuje to dobrymi efektami terapeutycznymi oraz zmniejszeniem roszczeniowości pacjenta. Należy zwiększyć świadomość pacjentów, jak wiele zależy od ich postępowania – komentuje mgr Magdalena Ryznar-Zaręba, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i chirurgicznego, ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Pacjent powinien znać swoje prawa

Prawa pacjenta zostały zagwarantowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Oto najważniejsze z nich:

 1. Prawo do godności i szacunku. Każdy pacjent ma prawo do godności, poszanowania i ochrony swojej prywatności podczas leczenia. Personel medyczny musi traktować pacjentów z szacunkiem.
 2. Prawo do informacji. Pacjent ma prawo do jasnej i zrozumiałej informacji na temat swojego stanu zdrowia, proponowanego leczenia, możliwych skutków ubocznych i innych istotnych aspektów. Ma również prawo do zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi.
 3. Prawo do zgody na leczenie. Pacjent ma prawo do wyrażenia lub odmowy zgody na proponowane leczenie. Lekarz musi mu wyjaśnić, jakie są konsekwencje odmowy leczenia.
 4. Prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań i historii choroby.
 5. Prawo do tajemnicy lekarskiej. Informacje na temat stanu zdrowia pacjenta są objęte tajemnicą lekarską, co oznacza, że ​​personel medyczny nie może ujawniać tych informacji bez zgody pacjenta.
 6. Prawo do drugiej opinii. Pacjent ma prawo do uzyskania drugiej opinii od innego lekarza na temat swojego stanu zdrowia lub proponowanego leczenia.
 7. Prawo do złożenia skargi. Pacjent ma prawo do składania skarg na jakość opieki zdrowotnej oraz na zachowanie personelu medycznego.
 8. Prawo do opieki medycznej w nagłych wypadkach. Każdy pacjent ma prawo do natychmiastowej opieki medycznej w nagłym wypadku lub stanie zagrażającym życiu.
 9. Prawo do opieki paliatywnej. Pacjentowi z chorobą nieuleczalną lub w zaawansowanym stadium choroby przysługuje prawo do opieki paliatywnej, która ma na celu łagodzenie objawów i poprawę komfortu życia.
 10. Prawo do opieki nad dzieckiem. Rodzice lub opiekunowie mają prawo do uczestniczenia w procesie leczenia i podejmowania decyzji dotyczących zdrowia dziecka.

Przestrzeganie praw pacjenta monitoruje Rzecznik Praw Pacjenta. Można do niego złożyć skargę oraz poprosić go o pomoc w rozstrzygnięciu sporu z placówką ochrony zdrowia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.