Światowy Dzień bez Tytoniu: nie pal, bo szkodzisz sercu

Światowy Dzień bez Tytoniu: nie pal, bo szkodzisz sercu

Fot. freeimages.com

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, co roku z powodu palenia tytoniu umiera 7 mln osób, z których blisko 900 tys. to bierni palacze. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne po raz kolejny wskazuje na ścisły związek palenia papierosów z chorobami serca.

„Palenie to prosta droga do rozwoju szeregu chorób układu krążenia: miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu, a w konsekwencji do niewydolności serca – najbardziej zaawansowanej postaci wszystkich schorzeń układu sercowo-naczyniowego” – alarmują kardiolodzy.

Choć palenie papierosów dawno przestało być modne, a organizacje pacjenckie i rządy niemal wszystkich krajów inicjują liczne kampanie antynikotynowe, wielu palaczom nadal trudno wyzwolić się z nałogu. Tymczasem palenie odpowiada za 10 proc. wszystkich zgonów na świecie. Długoletni palacze umierają w znacznie młodszym wieku niż osoby niepalące – połowa z nich żyje o 20-25 lat krócej. Szacuje się, że średnia różnica długości życia między osobami palącymi a niepalącymi wynosi nawet 15 lat.

W trosce o serca palaczy

Niepokój kardiologów, oczywiście poza samymi statystykami dotyczącymi palaczy, budzi także to, jak wielu z nich wraca do nałogu nawet po ciężkich incydentach kardiologicznych – mówi prof. Piotr Jankowski,sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Powołując się na badania POLASPIRE, dodaje, że ponad 50 proc. osób palących kontynuuje palenie nawet po zawale serca czy angioplastyce wieńcowej.

W społeczeństwie powszechnie panuje przekonanie, że palenie papierosów niesie ze sobą wyłącznie ryzyko zachorowania na raka płuca, tymczasem co piąty zgon z powodu chorób serca jest bezpośrednio związany z paleniem tytoniu”- dodaje prof. Piotr Jankowski.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest jednym z najliczniejszych towarzystw naukowych w Polsce. Prowadzi działalność naukową, edukacyjną, szkoleniową i społeczną na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób układu krążenia oraz promocji i ochrony zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych. Upowszechnia wiedzę o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, inicjuje i wspiera badania naukowe w dziedzinie chorób serca i naczyń, współdziała z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami dla poprawy opieki kardiologicznej w Polsce.

Szczególną uwagę zwraca na edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób serca, którą postrzega jako jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej kardiologii w naszym kraju. Z myślą o pacjentach i ich bliskich, eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracowali dedykowane portale informacyjno-edukacyjne, które stanowią kompendium wiedzy na temat chorób układu sercowo-naczyniowego.

Światowy Dzień bez Tytoniu

Co roku 31 maja, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) organizowany jest Światowy Dzień bez Tytoniu (World No Tobacco Day) w celu podkreślenia zagrożeń związanych z używaniem tytoniu i promowania działań zmierzających do ograniczenia jego spożycia. Światowy Dzień bez Tytoniu 2018 obchodzony jest pod hasłem „Tytoń a choroby serca”. Celem kampanii jest pokazanie związku między paleniem tytoniu a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych, które są wiodącą przyczyną zgonów na całym świecie, zwiększenie świadomości na temat wpływu aktywnego palenia tytoniu i biernej inhalacji jego dymem na zdrowie oraz wspieranie działań zmierzających do redukcji spożycia wyrobów tytoniowych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like

Szansa na nowy lek dla dzieci chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Wojewódzki Szpital Zakaźny w