Powstała Koalicja Diagnostyczno-Kliniczna na rzecz pacjentek chorych na raka

Powstała Koalicja Diagnostyczno-Kliniczna na rzecz pacjentek chorych na raka

Fot. Tomasz Narodowski / NIO w Gliwicach

Powstała Koalicja Diagnostyczno-Kliniczna na rzecz diagnostyki i optymalizacji leczenia nowotworów kobiecych. Jej celem jest zapewnienie kobietom chorym na raka optymalnej opieki onkologicznej.

Koalicja Diagnostyczno-Kliniczna powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Skupia lekarzy klinicystów, patomorfologów, genetyków i diagnostów molekularnych, których celem jest wypracowanie wspólnych algorytmów postępowania. Na ich podstawie mają powstać jednakowe standardy, które będą obowiązywały we wszystkich ośrodkach onkologicznych, w których diagnozowane i leczone są kobiety chore na raka.

Chcielibyśmy, aby koalicja stała się interdyscyplinarnym ciałem zrzeszającym stowarzyszenia, fundacje, instytuty naukowe i inne instytucje zaangażowane w diagnozowanie i leczenie raka. Wierzymy, że wspólnie opracujemy skutecznie algorytmy optymalizacji diagnostyki i terapii oraz przygotujemy się na dalsze wyzwania, jakie stawia przed nami postęp nauki

– mówi prof. Włodzimierz Sawicki, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Koalicja Diagnostyczno-Kliniczna: wyodrębniły się 4 zespoły robocze

W ramach koalicji powołano cztery zespoły robocze: kliniczny, patomorfologiczny, diagnostyczno-genetyczny i systemowy. W pierwszej kolejności 3 zespoły: kliniczny, patomorfologiczny oraz diagnostyczny, zajmą się wypracowaniem własnej ścieżki diagnostycznej lub klinicznej, a następnie, w pracach międzyzespołowych, zostanie wypracowana wspólna, optymalna ścieżka diagnostyczno-kliniczna dla chorych na poszczególne nowotwory kobiece.

Czytaj też: Dlaczego warto wykonywać badania genetyczne?

Tak powstałe algorytmy postępowania zostaną przekazane do prac zespołu systemowego, którego zadaniem będzie zaproponowanie systemowego rozwiązania uwzględniającego obecną sytuację legislacyjną i możliwości prawne.

W ramach prac koalicji stworzymy gotowe do zaimplementowania ścieżki diagnostyczno-kliniczne. W pierwszej kolejności planujemy skupić się na raku endometrium, ponieważ już za chwilę w leczeniu tego nowotworu czekają nas ogromne zmiany. Chcielibyśmy pokazać efekty naszej pracy jeszcze w pierwszej połowie tego roku

– informuje kierownik merytoryczny projektu prof. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy ds. ginekologii onkologicznej.

Bez diagnostyki molekularnej nie może być mowy o optymalnym leczeniu

Jak podkreślają eksperci z Koalicji Diagnostyczno-Klinicznej na rzecz diagnostyki i optymalizacji leczenia nowotworów kobiecych, bez dostępu do diagnostyki molekularnej kobiety chore na nowotwory nie mają szansy otrzymać optymalnej terapii. A liczba poznanych predyktorów, czyli czynników pozwalających na prognozowanie późniejszych wyników, które odpowiadają za wystąpienie nowotworu w tej grupie chorych, nadal rośnie. Dlatego tak ważne jest ustrukturyzowanie modelu diagnostycznego w nowotworach kobiecych, a co za tym idzie, stworzenie jednolitego standardu postępowania diagnostycznego i prezentacji wyników.

Czytaj też: Nie tylko rak jajnika jest BRCA-zależny. Są jeszcze co najmniej 3 inne nowotwory

W stworzonych przez koalicję algorytmach postępowania wycena badań diagnostycznych skorelowana zostanie z jakością diagnostyki i terapii. 

Zaproponujemy także wprowadzenie narzędzi zapewniających dostęp do badań wszystkim chorującym na nowotwór. Wierzymy, że dzięki skoordynowanej współpracy na linii klinicysta — patomorfolog — diagnosta molekularny osiągniemy sukces, który będzie przekładalny na inne nowotwory

– zapowiada prof. Mariusz Bidziński.

Koalicja Diagnostyczno-Kliniczna: 6 najważniejszych obszarów działania

Koalicja Diagnostyczno-Kliniczna na rzecz diagnostyki i optymalizacji leczenia nowotworów kobiecych obrała sobie za cel:
1.    wypracowanie jednolitych standardów i ścieżek postępowania w diagnostyce molekularnej nowotworów kobiecych dla całego kraju,
2.    wypracowanie wspólnych, interdyscyplinarnych sylabusów (schematów) postępowania na styku patomorfolog / diagnosta / klinicysta/genetyk,
3.    stworzenie rozwiązań systemowych na bazie opracowań Koalicji Diagnostyczno-Klinicznej i współpraca z decydentami w celu wprowadzenia tych rozwiązań do systemu,
4.    przygotowanie programu szkoleń dla diagnostów i lekarzy (zarówno patomorfologów, jak i klinicystów) na podstawie wypracowanych przez Koalicję Diagnostyczno-Kliniczną rozwiązania,
5.    opracowanie i wdrożenie narzędzi ułatwiających diagnostom i lekarzom korzystanie z wypracowanych rozwiązań,
6.    opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych i PR budujących świadomość i rangę problemu.

Więcej informacji o Koalicji Diagnostyczno-Klinicznej na rzecz diagnostyki i optymalizacji leczenia nowotworów kobiecych znaleźć można tutaj.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Upał może być bardzo groźny dla serca i naczyń

W trakcie upału serce pracuje intensywniej niż zwykle. Jednak u osób z chorobą wieńcową, po zawale, z wadami zastawkowymi lub nieleczonym nadciśnieniem tętniczym może nie sprostać dodatkowym obciążeniom.