Jak skutecznie wykryć arytmię serca

Jak skutecznie wykryć arytmię serca

Fot. materiały prasowe

Niektóre zaburzenia rytmu serca są wyraźnie odczuwalne, ale często incydentalne i niewymagające żadnej interwencji. Jednak są też takie, jak np. migotanie przedsionków, które mogą być przez długi czas nieodczuwalne, a stanowią śmiertelne zagrożenie. Jak je wykryć?

W wykryciu takich groźnych arytmii pomocne są nowoczesne rejestratory, które w oparciu o inteligentne algorytmy pomogą wykryć nieprawidłowości i powiadomić o nich centrum monitorujące.

Eksperci tłumaczą, że kiedy pacjent skarży się na objawy związane z zaburzeniami rytmu serca, które występują rzadko i trwają krótko, to ich wychwycenie w badaniu EKG, a nawet w 24-godzinnym badaniu EKG metodą Holtera, rejestrującym pracę serca przez 24 godziny na dobę, jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Bywa, że w czasie badania objawy arytmii nie występują, a mimo to tego rodzaju zaburzenia istnieją.

Miniaturowe urządzenie wszczepiane pod skórę

W takich przypadkach pomocne okazują się nowoczesne rejestratory arytmii. Są to urządzenia miniaturowej wielkości, przypominające maleńkie, cienkie płytki, które wszczepia się pod skórę w takim miejscu, że odbierają sygnał EKG. Analizują odebrane sygnały i jeśli pojawi się coś, co wzbudza podejrzenie, że dany sygnał może być arytmią, zapisują w pamięci odpowiednie fragmenty EKG.

Jak podkreślają eksperci, nowoczesne rejestratory arytmii to urządzenia coraz mniejsze, coraz bardziej inteligentne i pozwalające na sprawniejsze przekazywanie informacji o stanie pacjenta do ośrodka, który go leczy. W Polsce rejestratory arytmii są wszczepiane od kilkunastu lat, jednak ze względu na brak refundacji takiej procedury, stosowane są rzadko, tylko u najbardziej potrzebujących chorych. Eksperci nie mają jednak żadnych wątpliwości, że rzeczywiste potrzeby są dużo większe.

Dwa pionierskie zabiegi w Poznaniu i Warszawie

30 lipca 2019 roku, równocześnie w dwóch ośrodkach w Polsce, wykonano implantację miniaturowego rejestratora arytmii Biomonitor 3. W I Klinice Kardiologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu zabieg wszczepienia odbył się pod kierunkiem prof. Przemysława Mitkowskiego, a w I Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podobny zabieg wykonał zespół kierowany przez prof. Marcina Grabowskiego.

Pacjentką w Poznaniu była 27-letnia kobieta z licznymi utratami przytomności w wywiadzie, których przyczyn nie udało się lekarzom ustalić, pomimo wykonania licznych badań dodatkowych.

W Warszawie zabieg implantacji rejestratora arytmii wykonano u pacjentki z nawracającymi utratami przytomności, u której dotychczasowa, bardzo wnikliwa diagnostyka, nie wskazała przyczyny objawów.

Bezpieczny i skuteczny zabieg, który nie wymaga narkozy

Eksperci podkreślają, że zabieg implantacji najnowszych generacji rejestratorów jest małoinwazyjny. Wszczepienie urządzenia polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnego systemu cienkiego, niespełna kilkucentymetrowego rejestratora sygnału elektrokardiograficznego. Urządzenie jest implantowane pod skórą klatki piersiowej, po lewej stronie mostka. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa zaledwie około 3 minut. Blizna na skórze ma jedynie około 1 cm długości.

Wszczepione pacjentom w Poznaniu i w Warszawie urządzenia pozwalają na rejestrację zaburzeń rytmu w okresie do 4 lat. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pacjent może wyzwolić zapis i transmisję rytmu serca do centrum monitorowania. Komunikacja może być wykonana za pomocą smartfona, po pobraniu specjalnej aplikacji, natomiast zapis jest natychmiast dostępny do interpretacji przez lekarza. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego rytmu serca, urządzenie samo dokonuje zapisu i transmisji EKG.

Kto kwalifikuje się do wszczepienia rejestratora EKG

Jak wyjaśnia prof. Piotr Kułakowski z Kliniki Kardiologii Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, implantowane rejestratory EKG (ILR – implantable loop recorders lub ICM – implantable cardiac monitors) są stosowane u chorych z niewyjaśnionymi omdleniami, z niepewnym rozpoznaniem padaczki, niewyjaśnionymi kołataniami serca, a także u chorych po kryptogennym udarze mózgu w celu wykrycia migotania przedsionków jako ewentualnej przyczyny udaru oraz w celu oceny skuteczności terapii antyarytmicznej. W jednym z ostatnio opublikowanych badań wykazano, że implantacja tych urządzeń jest skuteczna i bezpieczna, a odsetek powikłań bardzo niski, sięgający 1,5 proc.

Wiele wskazań do implantacji rejestratorów EKG ma klasę wskazań I lub IIA. Oznacza to, że te urządzenia powinny być stosowane znacznie szerzej w codziennej praktyce lekarskiej w Polsce. Niestety, w naszym kraju zabieg implantacji ICM jest nadal nierefundowany – mówi prof. Piotr Kułakowski.

W Polsce zapotrzebowane na wszczepienie tego typu urządzenia ocenia się na około 100-220 rocznie na 1 mln mieszkańców. Tymczasem w 2018 roku w całej Polsce wszczepiono niewiele ponad 100 rejestratorów EKG. To zdecydowanie za mało!

Poprawa w tym zakresie, jak również dalsza miniaturyzacja i obniżenie ceny urządzenia to wyzwania na najbliższą przyszłość – ocenia prof. Piotr Kułakowski.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like

Warszawa: zmiana lokalizacji Centrum Rehabilitacji. Dokąd się przenosi?

Od 22 sierpnia Centrum Rehabilitacji należące do Centrum