Dwie bakterie powodują raka jelita grubego

Dwie bakterie powodują raka jelita grubego

Fot. Pixabay.com

Amerykańskim naukowcom udało się zidentyfikować dwie bakterie odpowiedzialne za rozwój dziedzicznych nowotworów jelita grubego. Wyniki ich badania opublikowano w czasopiśmie „Science”.

Chodzi o rodzinną polipowatość gruczolakowatą (ang. familial adenomatous polyposis, w skrócie FAP), która jest chorobą dziedziczną, polegającą na tworzeniu się w przewodzie pokarmowym setek gruczolakowatych polipów. U nieleczonych chorych na FAP prawdopodobieństwo rozwoju raka jelita grubego wzrasta w ciągu życia do prawie 100 proc.

Według amerykańskich badaczy bezpośrednią przyczyną rozwoju nowotworu powstałego z tych polipów są dwie bakterie: Escherichia coli i Bacteroides fragilis. Obecne w świetle przewodu pokarmowego, przenikają przez warstwę śluzu pokrywającą komórki nabłonka jelita. Tworzą na nich błonę nazywaną fachowo biofilmem, po czym wywołują stan zapalny oraz uszkodzenie DNA prowadzące ostatecznie do rozwoju raka.

Aby dowieść wpływu biofilmu na rozwój nowotworu, badacze porównali błony śluzowe jelita grubego sześciu osób z zespołem rodzinnej polipowatości gruczolakowatej i 20 zdrowych osób. U wszystkich osób z rodzinną polipowatością dowiedli inwazję bakterii w głąb błony śluzowej jelita, z czego u 70 proc. były to bakterie Escherichia coli i Bacteroides fragilis. Ponadto wykazali, że do rozwoju nowotworu u osób z FAP niezbędna jest kolonizacja jelita obiema bakteriami.

W przypadku zakażenia tylko jedną z tych bakterii nie zaobserwowano zwiększonej częstości występowania nowotworów.

Jeśli wnioski z artykułu opublikowanego 2 lutego 2018 roku w „Science” zostaną potwierdzone w kolejnych badaniach, mogą doprowadzić do przełomu w leczeniu osób z zespołem FAP.

Źródło: science.sciencemag.org, www.cell.com

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Medycyna estetyczna. Najlepsze efekty przynoszą zabiegi z użyciem urządzeń i stymulatorów

Przez wiele lat w medycynie estetycznej z powodzeniem