Czy można uprawiać seks z rozrusznikiem serca lub kardiowerterem? [WYWIAD]

Czy można uprawiać seks z rozrusznikiem serca lub kardiowerterem? [WYWIAD]

Wszczepienie stymulatora serca lub kardiowertera-defibrylatora (ICD) to dla wielu pacjentów ogromny stres i nowa sytuacja, w której muszą się odnaleźć. Wielu z nich pyta, po zabiegu implantacji mogą uprawiać seks bez żadnych ograniczeń.

Czy seks może być groźny dla kogoś, kto ma wszczepione urządzenie wspomagające pracę serca? Jakie jest ryzyko wyładowania kardiowertera-defibrylatora w czasie współżycia? W jakim czasie od zabiegu implantacji można na nowo rozpocząć normalną aktywność seksualną?

Te wszystkie pytania zadaliśmy w Waszym imieniu dr. hab. Maciejowi Kempie, koordynatorowi Pracowni Elektrofizjologii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspertowi Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wszczepienie stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca to zabieg operacyjny. Jak po każdym zabiegu, rana operacyjna musi się zagoić, co zazwyczaj trwa kilkanaście dni. W tym czasie aktywność fizyczna, a co za tym idzie, także seksualna – powinna być ograniczona. Szeroki zakres ruchu ramion, pocieranie i poszarpywanie w miejscu implantacji może utrudnić gojenie. Przesuwające się w świeżej ranie urządzenie może być powodem bólu i dyskomfortu – z tego względu z aktywnością seksualną warto trochę zaczekać.

Jak długo trzeba na czekać?

Moment podjęcia aktywności seksualnej po implantacji stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora warto przedyskutować ze swoim kardiologiem prowadzącym. Warto pamiętać, że same powody implantacji urządzenia mogą być różne. Niektórzy pacjenci cierpią na zaawansowaną chorobę wieńcową lub skrajną niewydolność serca i są to sytuacje wymagające szczególnej rozwagi. Inni pacjenci mogą być obciążeni arytmiami uwarunkowanymi genetycznie, co nie upośledza wydolności fizycznej, jednak w określonych sytuacjach może stanowić pewne ryzyko. Krótko mówiąc, wpływ aktywności seksualnej na stan zdrowia nie tyle zależy od samego implantowanego urządzenia, ile od powodów, dla których do implantacji w ogóle doszło.

Pacjenci często obawiają się, że podczas aktywności seksualnej może dojść do uszkodzenia implantu.

W praktyce takie ryzyko jest skrajnie małe. Prawidłowo implantowanemu stymulatorowi czy kardiowerterowi po okresie wygojenia rany podczas współżycia nic nie zagraża.

Nierzadko pacjenci z kardiowerterem-defibrylatorem pytają, czy aktywność seksualna nie zwiększa ryzyka wyładowania tego urządzenia. Tego problemu nie mają pacjenci z rozrusznikiem serca, który nie posiada funkcji wyładowania.

W pewnych sytuacjach, zwłaszcza u osób z chorobą wieńcową, seks, jak każdy wysiłek fizyczny, powoduje przyspieszenie akcji serca, a co za tym idzie, może prowadzić do jego niedotlenienia. Niedotlenienie może natomiast przyczynić się do wyzwolenia komorowych zaburzeń rytmu, mogących powodować interwencję kardiowertera. Teoretycznie samo nadmierne przyspieszenie rytmu, nierejestrowane w innych sytuacjach życiowych, może wyzwolić nieadekwatną interwencję kardiowertera. Warto więc omówić z kardiologiem ten temat i wspólnie dobrać właściwe, często zależne od aktywności fizycznej, ustawienia urządzenia.

W przypadku, gdy mimo wszystko dojdzie do interwencji ICD w sytuacji intymnej, należy bezzwłocznie udać się na kontrolę defibrylatora i poinformować o problemie lekarza. Efektem konsultacji będzie modyfikacja ustawień urządzenia. Warto wiedzieć, że taka nieadekwatna interwencja defibrylatora w żaden sposób nie zagraża partnerowi.

Życie płciowe to bardzo istotny aspekt naszego funkcjonowania. Pacjenci nie powinni się krępować – warto pytać nas, lekarzy, o wszelkie wątpliwości związane z aktywnością seksualną po implantacji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych. Naprawdę warto: dla swojego zdrowia, samopoczucia i radości życia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Kosmetyki z aloesem dla podrażnionej i odwodnionej skóry

Jeśli skóra jest podrażniona — ukoi ją i