Co trzeci Polak niezadowolony z publicznej ochrony zdrowia

Co trzeci Polak niezadowolony z publicznej ochrony zdrowia

Fot. Pixabay.com

Blisko 1/3 Polaków (29,2 proc.) źle lub bardzo źle ocenia publiczną służbę zdrowia. Na ich opinię wpływ mają przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizytę oraz tłok i kolejki w placówkach.

Takie są wyniki ogólnopolskiego badania, zrealizowanego w maju br. przez SW Research na zlecenie AXA Partners.

Po pomoc do prywatnej placówki

W związku z tą sytuacją Polacy, już od wielu lat, szukają pomocy w placówkach niepublicznych. Z prywatnych gabinetów korzysta obecnie już 66,8 proc. ankietowanych, a czterech na 10 ma wykupione prywatne ubezpieczenie zdrowotne. 

W odróżnieniu od publicznej, prywatna służba zdrowia jest postrzegana przez nas pozytywnie. Wśród osób, które choć raz w ciągu minionych 12 miesięcy skorzystały z usług medycznych w prywatnym sektorze ochrony zdrowia, aż 85,8 proc. ocenia je pozytywnie, z czego bardzo dobrze 30,3 proc., a raczej dobrze 55,5 proc.

Dla porównania, podobną opinię na temat publicznej służby zdrowia ma tylko 37,6 proc. badanych, a blisko 29,2 proc. jest przeciwnego zdania.

Najbardziej doskwierają nam wydłużające się kolejki

Na negatywną ocenę sektora publicznego wpływ mają przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizytę  (70 proc. wskazań) oraz tłok i kolejki w placówkach (52,4 proc.). Wśród głównych bolączek wskazywane są również: zbyt mała liczba placówek (11,5 proc.), zbyt duże odległości placówek od miejsca zamieszkania (10,2 proc.) oraz nieprzystosowanie placówek do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (8 proc.).

Szukając pomocy medycznej, Polacy coraz chętniej kierują się do prywatnych gabinetów lekarskich. Skorzystanie z niepublicznej służby zdrowia przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklaruje dwie trzecie badanych (66,8 proc.). Równocześnie, 44,5 proc. wskazuje, że ma ubezpieczenie prywatne, w całości lub częściowo opłacone przez pracodawcę (22 proc.), albo opłacane z własnej kieszeni (22,5 proc.).

Prywatne usługi medyczne są coraz popularniejsze wśród Polaków. Potwierdza to liczba pacjentów, która jest znacząco wyższa od liczby posiadaczy polis. Mając świadomość wyższego standardu świadczeń, coraz chętniej rozszerzamy ochronę także na bliskich. W naszej ocenie w najbliższych latach trend ten będzie się nasilał. Łatwy i szybki dostęp oraz pewność pomocy lekarskiej to główne przewagi konkurencyjne placówek niepublicznych, które z czasem niewątpliwe będą jeszcze bardziej widoczne – komentuje Łukasz Hajkowski, dyrektor sprzedaży korporacyjnej AXA Partners.

Gotowi jesteśmy płacić, ale niewielkie sumy

Pomimo bardzo dobrej opinii na temat niepublicznej służby zdrowia, nie jesteśmy skłonni płacić we własnym zakresie dużych kwot na tego typu ubezpieczenie. Miesięcznie za prywatny pakiet medyczny, oferujący dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów, 50 zł jest gotowa zapłacić jedna trzecia badanych. Dla kwoty 75 zł odsetek wskazań sięgnął 17,1 proc., a dla 100 zł – 19,4 proc. Kwotę powyżej 200 zł byłoby skłonnych zapłacić 6,2 proc. respondentów.

Równocześnie tylko co piąty badany Polak nie wyraził chęci ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu prywatnego ubezpieczenia medycznego. 

Gotowość do rozszerzenia prywatnego pakietu medycznego i objęcia nim członków rodziny deklaruje dwie trzecie badanych. Kwotę 100 zł miesięcznie jest skłonnych zapłacić 37,8 proc. ankietowanych. Dla kwoty 150 zł odsetek ten wyniósł 14,4 proc. Wydatek minimum 200 zł jest w stanie zaakceptować 13,9 proc. respondentów. Z kolei co trzecia osoba (33,9 proc.) nie chciałoby płacić za rozszerzenie pakietu.

Pracodawco, zapłać za moją polisę! To korzystne również dla Ciebie!

­Prywatna polisa medyczna finansowana lub współfinansowana przez pracodawcę to wciąż jedno z najlepiej postrzeganych świadczeń pozapłacowych.

Przynosi ona wymierne korzyści zarówno ubezpieczonym, jak i firmie. Łatwy dostęp do usług medycznych pomaga pracownikowi dbać o zdrowie swoje oraz bliskich, co w efekcie pozytywnie przekłada się na jego frekwencję i efektywność w pracy. W obliczu narastających problemów publicznej służby zdrowia, atrakcyjność ubezpieczeń prywatnych będzie systematycznie rosła – podsumowuje Łukasz Hajkowski.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Spot the Dot — zwróć uwagę na znamiona!

Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie! wraz z fotografką Anną Bedyńską zachęcają do szukania kropek. Ich wspólny projekt Spot the Dot ma na celu zwrócenie uwagi na znamiona na skórze, czyli jeden z ważnych etapów profilaktyki czerniaka.