V Forum Serce Pacjenta. Jak oceniana jest dostępność opieki kardiologicznej?

V Forum Serce Pacjenta. Jak oceniana jest dostępność opieki kardiologicznej?

V Forum Serce Pacjenta w Poznaniu już za nami. Impreza, której jednym z patronów medialnych był portal Healthy & Beauty, zgromadziła ogromną rzeszę pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń oraz ich bliskich.

Bezpłatne pomiary ciśnienia i tętna, pomiar masy ciała, BMI oraz obwodu talii, badanie zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, możliwość wykonania lipidogramu, pomiar stężenia glukozy oraz hemoglobiny glikowanej, ocena wskaźnika albumina/kreatynina w moczu, a także konsultacje lekarskie i pielęgniarskie jak zwykle wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników. Przeplatały się one z wykładami ekspertów, którzy w przystępny sposób dzielili się swoją wiedzą z zainteresowanymi.

Opieka kardiologiczna nie zadowala pacjentów

Podczas sesji inauguracyjnej V Forum Serce Pacjenta przedstawiono wyniki badania ankietowego na temat dostępności opieki kardiologicznej w Polsce, w którym wzięło udział 289 respondentów. Dwie trzecie ankietowanych określiło ją jako niezadowalającą, z czego 17,6 proc. jako złą.

– W ankiecie pytaliśmy pacjentów o ich ocenę dostępności badań i konsultacji specjalistycznych, w tym czasu oczekiwania na wizytę u kardiologa. Okazało się, że dostępność nie jest zadowalająca, a terminy oczekiwania na wizytę u specjalisty bywają nieakceptowalnie długie. To wciąż obszar, który wymaga doskonalenia, chociaż trzeba przyznać, że sytuacja się poprawia. Warto tu wskazać między innymi inicjatywy takie jak program pilotażowy Krajowej Sieci Kardiologicznej oraz Program Opieki Koordynowanej w POZ, które wychodzą naprzeciw wskazywanym przez pacjentów wyzwaniom – mówi prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, kierująca Pododdziałem Niewydolności Serca w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Forum Serce Pacjenta.

Dla kogo profilaktyka kardiologiczna?

Według 92 proc. ankietowanych każda osoba powyżej 65. roku życia powinna być skierowana na profilaktyczne badania kardiologiczne do specjalisty kardiologa. W opinii ekspertów taka opinia pacjentów ma uzasadnienie, ponieważ wiele schorzeń układu sercowo-naczyniowego jest powiązanych z wiekiem. W wielu przypadkach podstawą skutecznej terapii jest możliwie wcześnie postawiona diagnoza. Jest to szczególnie istotne w sytuacji chorób, które długo nie dają objawów albo mają tzw. niemy przebieg. Wśród nich jest m.in. bezobjawowe (nieme) migotanie przedsionków, które niewykryte i nieleczone może doprowadzić do poważnych powikłań, takich jak udar niedokrwienny mózgu, kalectwo i śmierć.

95,2 proc. ankietowanych przyznało, że pacjent powinien czuć się odpowiedzialny za swoje leczenie i uczestniczyć w procesie terapii w sposób aktywny. Czy leczenie powinno być realizowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) – poradni kardiologicznej czy też może być prowadzone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w tym przypadku zdania respondentów były podzielone. Za możliwością kontynuowania terapii po uprzedniej wizycie w poradni kardiologicznej opowiedziało się 43,9 proc. ankietowanych, 38,4 proc. było przeciwnego zdania. Brak opinii w tej sprawie zadeklarowało 17,6 proc. ankietowanych.

Zdaniem ekspertów niedawno wprowadzone możliwości diagnostyki i kontynuowania terapii w ramach POZ są wciąż dla pacjentów nowością, z która trzeba się oswoić, by docenić jej zalety: większą dostępność opieki, możliwość uzyskania szybszej porady lekarskiej, usprawnienie ścieżki leczenia.

REKLAMA

Telemedycyna – to naprawdę działa!

Teleporada jako forma kontaktu z personelem medycznym rozpowszechniona w czasie pandemii COVID-19 zdaniem pacjentów powinna pozostać jedną ze stałych możliwych form opieki zdrowotnej.

– Za pozostawieniem na stałe opcji konsultacji w formie teleporady było 68,9 proc. respondentów. 22,8 proc. ankietowanych było przeciwnego zdania — ten odsetek wiążemy jednak z takimi opiniami, które jako klinicyści słyszymy od pacjentów na co dzień w poradniach, że teleporada nie jest złotą receptą na wszystko. To oczywiście prawda, ale jednocześnie jest to cenna forma kontaktu na linii lekarz-pacjent, kiedy trzeba odpowiedzieć tylko na krótkie pytanie chorego lub wystawić receptę na stale przyjmowane leki. Oczywiście cykliczne kontrole lub nagłe zaostrzenia bezwzględnie wymagają stacjonarnego trybu opieki – mówi dr n. med. Magdalena Dudek z Oddziału Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Czy polski pacjent kardiologiczny jest więc z telemedycyną za pan brat? Okazuje się, że niekoniecznie. Aż 60,2 proc. pacjentów zadeklarowało, że nie korzysta z telemedycznych form opieki. Spośród 39,8 proc. ankietowanych, którzy z tego typu rozwiązań korzystają, najwięcej wskazało różnego rodzaju opaski, zegarki i inne technologie noszone na ciele, które monitorują różne parametry zdrowotne (ang. wearables). Przykładowo smartwatcha używa 59,6 proc. ankietowanych.

W edukacji kardiologicznej stawiamy na wiarygodne źródła informacji

Na pytanie o ocenę swojego poziomu wiedzy na temat chorób kardiologicznych odpowiedź „niewystarczający” wskazało 21,5 proc. ankietowanych, 38,8 proc. respondentów zaznaczyło opcję „średni”.

– Wyniki ankiety V Forum Serce Pacjenta pokazują, że w dziedzinie edukacji kardiologicznej wciąż mamy wiele do zrobienia. W odniesieniu do wyników ankiet przeprowadzanych w latach ubiegłych zauważamy jednak pozytyw: jeśli nawet nie wiemy, to już doskonale wiemy, gdzie szukać. Przysłowiowy Doktor Google okazał się narzędziem służącym jedynie do wyszukiwania rzetelnych źródeł informacji. Nie ufamy przypadkowym treściom. To serwisy towarzystw naukowych, broszury wydane pod ich patronatem czy strony organizacji pacjentów respondenci uznali za najbardziej wiarygodne – zaznacza dr hab. Marta Kałużna-Oleksy z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wśród osobowych źródeł informacji, tak jak w roku ubiegłym, ankietowani wskazali jako najbardziej wiarygodne kolejno: lekarza kardiologa, lekarza rodzinnego, pielęgniarkę. To specjalistów pacjenci pytają o możliwości terapii chorób serca i naczyń, zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Jako cenne źródło wiedzy i wymiany doświadczeń z innymi pacjentami kardiologicznymi wskazano organizacje pacjentów i wydarzenia edukacyjne, takie jak Forum Serce Pacjenta.

– W imieniu pacjentów serdecznie dziękujemy organizatorom za kolejną edycję Forum Serce Pacjenta. Wiedzę, jaką można pozyskać na spotkaniu, doświadczenia, jakie można wymienić z innymi pacjentami o podobnej historii, są bezcenne dla poprawy warunków terapii. Mamy lepszą wiedzę i lepsze nastawienie, motywację. Atmosfera spotkania jest niepowtarzalna, warto to przeżyć osobiście. Dla tych pacjentów, którzy chcą zapoznać się z formułą wydarzenia i wszystkich tych, którzy są ciekawi dodatkowych materiałów edukacyjnych przygotowanych dla uczestników, serdecznie zapraszamy na stronę www.sercepacjenta.pl – mówi Karolina Odważna, prezes Stowarzyszenia Osób z Wszczepionymi Urządzeniami Kardiologicznymi ICDefibrylatorzy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

20 lipca ruszą zapisy na bezpłatny zabieg leczenia blizny

U osób, których ciała pokrywają szpecące blizny, wykonywane będą nieodpłatne zabiegi kosmetyczne metodą mikronakłuwania Genoscar. Najpierw uelastycznia ona blizny, a z czasem powoduje ich zmniejszenie, a nawet zanikanie.