Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznana

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznana

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to nagroda indywidualna przyznawana za oryginalne osiągnięcie naukowe bądź nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej, udokumentowane pracami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach naukowych.

W tym roku nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego otrzymał dr hab. Piotr Futyma, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przyznano mu ją za cykl prac “Zastosowanie ablacji bipolarnej w leczeniu arytmii opornych na ablację klasyczną wraz z wdrożeniem dedykowanego przyrządu”.

Dr hab. Piotr Futyma jest jednym z pionierów stosowania ablacji bipolarnej w leczeniu arytmii opornych na ablację klasyczną, której istotnym elementem jest urządzenie o nazwie Dr. Futyma Bipolar Ablation Adapter. Opracowaną przez niego metodę wdrożono nie tylko w Polsce, ale też w przodujących ośrodkach na świecie, m.in. w Austrii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Malezji, Niemczech, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.

– Jestem zaszczycony otrzymaniem tej prestiżowej nagrody od szacownego grona Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to wyraz uznania za wspólne wysiłki i zaangażowanie w rozwój opieki nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi – powiedział prof. Piotr Futyma.

– Jestem wdzięczny za wsparcie mojej rodzinie, współpracownikom z Centrum Rytmu Serca im. św. Józefa w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także całej społeczności medycznej. Ta nagroda motywuje mnie do dalszych prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie elektrofizjologii serca i ablacji arytmii, czego ostatecznym celem jest poprawa efektów leczenia pacjentów. Składam podziękowania wszystkim, dzięki którym mogłem otrzymać tę nagrodę — dodał.

Prof. Piotr Futyma jest kardiologiem i elektrofizjologiem, specjalistą w zakresie inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca. Na jego imponujący dorobek naukowy i zawodowy składają się 3 patenty, ponad 50 publikacji i przeszło 40 materiałów z kongresów. Jest recenzentem wielu uznanych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma “HeartRhythm Case Reports”, należy do wielu organizacji, m.in. Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Heart Rhythm Society, European Society of Cardiology oraz European Heart Rhythm Association. Jest laureatem licznych nagród. Wśród jego osiągnięć jest m.in. wykonanie pierwszej w regionie ablacji u ciężarnej pacjentki (w 2017 roku).

Laureata nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłoszono podczas Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu. Otrzymał grant w wysokości 5 000 euro od firmy Bayer.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

20 lipca ruszą zapisy na bezpłatny zabieg leczenia blizny

U osób, których ciała pokrywają szpecące blizny, wykonywane będą nieodpłatne zabiegi kosmetyczne metodą mikronakłuwania Genoscar. Najpierw uelastycznia ona blizny, a z czasem powoduje ich zmniejszenie, a nawet zanikanie.