Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć!

Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć!

Fot. Pixabay.com

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Organizacji Onkologicznej (ECCO), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej, leczeniem zaawansowanego czerniaka powinien zajmować się wielodyscyplinarny zespół doświadczonych specjalistów w ośrodkach z pełnym dostępem do diagnostyki oraz kompleksowej terapii. W Polsce kryteria te spełnia obecnie 20 ośrodków onkologicznych.

Europejska Organizacja Onkologiczna podkreśla, że w wielodyscyplinarny zespół medyczny powinien składać się ze specjalistów dermatologii, patomorfologii, radiologii, medycyny nuklearnej, chirurgii lub chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii, pielęgniarstwa, a w przypadku czerniaka oka także okulistyki.

“Wczesne czerniaki nie wymagają wielospecjalistycznych zespołów. Z reguły dermatolog, chirurg onkolog i patomorfolog stanowią wystarczający zespół, by właściwie wyleczyć wczesnego czerniaka. Jednak leczenie chorych z czerniakiem zaawansowanym, nieresekcyjnym, przerzutowym, czyli czerniakiem od III stopnia  zaawansowania z przerzutami do węzłów chłonnych lub przerzutami do okolicznych tkanek, wymaga zorganizowania pełnej współpracy pomiędzy onkologiem klinicznym, radioterapeutą, chirurgiem onkologiem, patomorfologiem i wielu innymi specjalizacjami towarzyszącymi, łącznie z możliwością leczenia powikłań terapii. To jest klucz do sukcesu” – podkreśla prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków oraz pełnomocnik dyrektora ds. badań klinicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Czym zajmuje się zespół ekspertów?

Zespół ekspercki spotyka się regularnie przynajmniej raz w tygodniu, choć z reguły częściej. Po rozpoznaniu i ocenie zaawansowania choroby, podejmuje decyzję o optymalnym leczeniu, dokonuje obserwacji i niezbędnych zmian w terapii w sytuacji pojawienia się działań niepożądanych, czy postępu choroby. Wtedy istotny staje się także dostęp do wszystkich terapii. W przypadku postępu choroby lekarz i pacjent mają możliwość szybkiej zmiany leczenia i wyboru alternatywnej terapii.

“Leczenie chorych z zaawansowanym czerniakiem to działanie strategiczne. Jest ono ustalone, zaplanowane, monitorowane, dostosowywane i zmieniane w zależności od efektów terapii. Strategie leczenia przygotowywane są na podstawie wywiadu z pacjentem, ogromnej ilości badań oraz doświadczenia lekarzy wchodzących w skład zespołu wielodyscyplinarnego. Stąd doświadczenie, szybki dostęp do wysokiej jakości diagnostyki w trakcie leczenia oraz szerokiego wachlarza terapii są z punktu widzenia pacjenta i jego życia kluczowe” – podkreśla prof. Rutkowski.

Leczenie dla wszystkich, ale nie wszędzie

W Polsce od 2017 roku chorzy na zaawansowanego czerniaka skóry mają dostęp zarówno do nowoczesnej immunoonkologii (immunoterapii), jak i do leczenia ukierunkowanego molekularnie. Jednak refundacja leku onkologicznego i jego obecność na liście refundacyjnej bądź w programie lekowym nie oznacza, iż w każdym szpitalu onkologicznym w kraju dany lek jest dostępny.

“Polscy pacjenci nie mają świadomości, że może istnieć jakiekolwiek ograniczenie w dostępie do leków, które są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tymczasem te ograniczenia wynikają z umów i kontraktów podpisanych przez NFZ z danym szpitalem. Tylko część szpitali, które posiadają największe doświadczenie w leczeniu czerniaków, odpowiednie zaplecze osobowe, sprzętowe oraz diagnostyczne, może leczyć polskich pacjentów wszystkimi dostępnymi terapiami” – tłumaczy prof. Piotr Rutkowski.

Jak dodaje, w ramach kampanii „Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć!”, realizowanej przez Akademię Czerniaka, pacjenci są informowani, że warto leczyć się w ośrodkach, które mają pełny dostęp do leczenia czerniaków.

A kompleksowe leczenie czerniaka obejmuje:

  • chirurgię;
  • immunoonkologię (przeciwciała anty-PD-1,  anty-CTLA-4);
  • terapię “celowaną” (inhibitory BRAF, MEK);
  • radioterapię;
  • chemioterapię.

Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć!

Ośrodków, które spełniają kryteria Europejskiej Organizacji Onkologicznej jest w Polsce 20. Można je znaleźć w każdym województwie. Pacjenci z całego kraju mogą więc liczyć na dostęp do doświadczonych zespołów oraz właściwej diagnostyki i leczenia. Ich lista dostępna jest na stronie www.AkademiaCzerniaka.org

“Pamiętajmy o tym, że dobór odpowiednich specjalistów oraz spełnienie wymogów Europejskiej Organizacji Onkologicznej to nie tylko procedury na papierze. To procedury, które przekładają się na wyniki współczesnego leczenia chorych na czerniaka” – podsumowuje prof. Piotr Rutkowski.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.