Kobiety nie boją się nowych wyzwań i mają coraz większy apetyt na sukces. A co je powstrzymuje?

Kobiety nie boją się nowych wyzwań i mają coraz większy apetyt na sukces. A co je powstrzymuje?

Są odważne, świetnie wykształcone i stawiają na ciągły rozwój. Z powodzeniem realizują się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, odważnie sięgają po swoje i nie boją się nowych wyzwań. Coraz lepiej radzą sobie na rynku pracy i w biznesie. Co jest dla kobiet największą barierą?

Większy udział kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwami przynosi firmom zdecydowanie wymierne korzyści. Rzetelne wykształcenie, pracowitość, odpowiedzialność, dobra samoorganizacja, empatia – to cechy, które kobiety zazwyczaj wnoszą do swoich organizacji. Badania pokazują, że osoby o takich cechach podejmują skuteczniejsze decyzje i są bardziej odporne na zawirowania dzisiejszego świata, co czyni instytucje, którymi kierują, lepszymi miejscami do pracy.

Jakim cechom kobiety zawdzięczają swoje sukcesy?

– Siła kobiet w biznesie i na rynku pracy rośnie! I widzę to nie tylko w wynikach badań, ale przede wszystkim w swoim codziennym otoczeniu biznesowym. Kobiety są świetnie merytorycznie przygotowane do pracy. Często są nawet lepiej wykształcone niż mężczyźni, regularnie dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji, potrafią bardzo elastycznie dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości – zauważa Adam Mamok, prezes Grupy Essilor, jednego z partnerów badania ankietowego „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”, zrealizowanego przez CubeResearch na zlecenie BIGRAM i THINKTAN.

Zdaniem ankietowanych o rosnącej sile kobiet w biznesie świadczą przede wszystkim ich wysokie kwalifikacje (94 proc.), odwaga do otwarcia własnego biznesu (81 proc.) oraz przemiany społeczne i walka ze stereotypami (72 proc.). Za najistotniejsze czynniki decydujące o osiąganiu sukcesów biznesowych przez kobiety ankietowani uznali: doświadczenie (76 proc.), umiejętność adaptacji do zmian (68 proc.) oraz wykształcenie (62 proc.).

Niemal połowa objętych badaniem kobiet w ostatnich dwóch latach rozwinęła swoje kompetencje w posługiwaniu się mediami społecznościowymi, a niemal dwie piąte w obszarze cyfrowym.

– To fantastyczny wynik, który pokazuje, że kobiety idą z duchem czasów i aktywnie odpowiadają na wymogi i dynamikę rynku – podkreśla Justyna Skrzypek, blogerka biznesowa, współinicjatorka powstania raportu „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”.

Walka ze stereotypami wiecznie żywa

Jednym z powodów hamujących rozwój kobiet w biznesie są, zdaniem Justyny Skrzypek, wciąż funkcjonujące w społeczeństwie krzywdzące stereotypy. Mimo że prawo daje wszystkim równą pozycję na rynku pracy, a praktyka społeczna powoli odchodzi od podziałów na płeć w kontekście kompetencji i aktywności zawodowej, w wielu przypadkach kobiety nadal odczuwają dodatkowe bariery. Zdecydowana większość respondentów (71 proc.) jako czynnik utrudniający awans kobiet wskazała stereotypy i społeczne przyzwyczajenie do tego, że to mężczyźni zajmują wysokie stanowiska w hierarchii zawodowej.

Powolne przebijanie szklanego sufitu

Okazuje się, że utrwalone przez setki lat stereotypy w dalszym ciągu mają się świetnie, a różnice w płacach kobiet i mężczyzn, pomimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej w celu ich wyrównywania, są widoczne – w zarządach spółek kobiet nadal jest zbyt mało. Dane Unii Europejskiej wskazują, że jest to niecałe 7 proc. Dodatkowo większość obowiązków związanych z funkcjonowaniem rodziny w dalszym ciągu częściej spoczywa na barkach kobiet, co powoduje, że pracują na dwa etaty – w pracy i w domu. I chociaż polskie menadżerki coraz odważniej przebijają szklany sufit, to jest to proces powolny, w tej kwestii nadal jest wiele do zrobienia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

20 lipca ruszą zapisy na bezpłatny zabieg leczenia blizny

U osób, których ciała pokrywają szpecące blizny, wykonywane będą nieodpłatne zabiegi kosmetyczne metodą mikronakłuwania Genoscar. Najpierw uelastycznia ona blizny, a z czasem powoduje ich zmniejszenie, a nawet zanikanie.