Gliwice: w Instytucie Onkologii otwarto Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej

Gliwice: w Instytucie Onkologii otwarto Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej

Fot. Andrzej Szczotka / NIO Gliwice

W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach otwarto Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej (GPPO) dla pacjentów, u których potwierdzono już chorobę nowotworową i takich, u których jest ona jedynie podejrzewana.

Pacjenci przyjmowani są w dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i piątki) w godzinach od 7.00 do 15.00. Termin wizyty ustalany jest dla nich przez Call Center — telefonicznie (32 278 88 88), mailowo (onkologia@gliwice.nio.gov.pl) lub osobiście.

W dniu wyznaczonej wizyty w Gabinecie Pierwszorazowej Porady Onkologicznej pacjent powinien zgłosić się najpierw do rejestracji. Stąd kierowany jest do pielęgniarki, która przeprowadza z nim wywiad, skanuje dostarczoną przez niego dokumentację medyczną i po zebraniu najistotniejszych informacji przekazuje go lekarzowi. Ten pacjenta bada, analizuje jego problem i ustala dalsze postępowanie. Może skierować pacjenta na dodatkowe badania i/lub zakwalifikować do leczenia w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach albo skierować go do diagnostyki i leczenia poza Instytutem.

Zdarza się również, wcale nierzadko, że lekarz od razu stwierdza brak objawów sugerujących chorobę nowotworową i natychmiast przekazuje tę informację pacjentowi.

Lekarz, pielęgniarka, sekretarka medyczna i koordynator

W Gabinecie Pierwszorazowej Porady Onkologicznej porad udzielają pacjentom lekarze I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. To oni są odpowiedzialni za ustalenie dalszego postępowania i w razie potrzeby niezwłocznie kierują pacjenta do pogłębionej diagnostyki, np. badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, biopsji cienko- lub gruboigłowej, kolonoskopii, gastroskopii, czy badań laboratoryjnych. Pogłębiona diagnostyka ma przynieść odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu zaawansowania jest nowotwór i pomaga szybciej wdrożyć adekwatne leczenie – chirurgię, radioterapię lub leczenie systemowe.

W celu usprawnienia wizyty do dyspozycji lekarzy dyżurujących w Gabinecie Pierwszorazowej Porady Onkologicznej oddelegowano dwie sekretarki medyczne, które realizują ich zlecenia, mając dostęp do szybkich terminów niezbędnych badań i konsultacji. Jeśli pacjent wymaga konsultacji innego specjalisty spoza Narodowego Instytutu Onkologii, np. z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii, laryngologii, pulmonologii, neurologii, kardiologii, hepatologii czy gastroenterologii, termin takiej konsultacji ustala dla niego koordynator — osoba wyznaczona do udzielania pomocy na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

Skrócenie kolejki do badań i konsultacji u właściwego specjalisty

Nadzór nad Gabinetem Pierwszorazowej Porady Onkologicznej pełni osobiście prof. Krzysztof Składowski, dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego i kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. Prof. Krzysztof Składowski jest też jednym z lekarzy dyżurujących w tym gabinecie i to on kontroluje, aprobuje lub wydaje ostateczne zalecenia.

– Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej powstał z myślą o pacjentach, u których istnieje podejrzenie choroby nowotworowej, lecz brakuje ostatecznej lub pełnej diagnozy – tłumaczy prof. Krzysztof Składowski. – Celem, który nam przyświecał od początku, było maksymalne skrócenie ich onkologicznej ścieżki diagnostyczno-leczniczej, zwłaszcza że nierzadko tacy pacjenci czekają kilka miesięcy na poradę specjalisty, wyznaczone przez niego badania i ich wyniki. Chodzi więc o to, aby tu, w Instytucie lub w kooperujących z nami szpitalach, już bez zwłoki, jak najszybciej trafili do właściwego zespołu specjalistów, którzy zastosują u nich terapię adekwatną do rozpoznanego nowotworu.

Na przykład pacjent z rakiem jelita grubego ma trafić do Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego, pacjent z rakiem płuca będzie leczony przez zespół płucny, chorą na raka piersi zajmą się specjaliści z Breast Unitu, a chorego na białaczkę czy chłoniaka powinien przejąć zespół specjalizujący się w leczeniu nowotworów krwi. – Poza tym pacjenci, u których objawy i wyniki badań nie potwierdzają nowotworu, otrzymują poradę, czy wymagają leczenia, jakiego i gdzie mogą się w tym celu udać z naszym skierowaniem – dodaje prof. Krzysztof Składowski.

Zdaniem lekarzy „przypisanie” pacjenta z konkretnym rozpoznaniem do zespołu specjalistów posiadających największe doświadczenie w leczeniu danej jednostki chorobowej zwiększa jego szanse na wyleczenie. Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej został uruchomiony m.in. po to, aby skrócić i usprawnić pacjentom drogę do tych specjalistów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Upał może być bardzo groźny dla serca i naczyń

W trakcie upału serce pracuje intensywniej niż zwykle. Jednak u osób z chorobą wieńcową, po zawale, z wadami zastawkowymi lub nieleczonym nadciśnieniem tętniczym może nie sprostać dodatkowym obciążeniom.