Czy paracetamol jest właściwym lekiem dla chorych na raka?

Czy paracetamol jest właściwym lekiem dla chorych na raka?

Fot. pixabay.com

Paracetamol – lek przeciwbólowy powszechnie stosowany u chorych na nowotwory złośliwe – może zmniejszać skuteczność immunoterapii.

Do takiego wniosku doszli naukowcy, którzy w przeprowadzonym badaniu starali się odpowiedzieć na pytanie, czy paracetamol wpływa na wyniki immunoterapii z użyciem inhibitorów punktów kontrolnych układu immunologicznego. Wyniki tego badania zaprezentowano na tegorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Chicago (3-7 czerwca 2022).

Paracetamol jest powszechnie stosowanym u chorych na nowotwory z złośliwe środkiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, często łączonym z silniejszymi lekami analgetycznymi. Chcąc dowiedzieć się, jak paracetamol wpływa na skuteczność immunoterapii, badacze poddali analizie próbki krwi na obecność tego leku od ponad 628 chorych na raka z trzech badań klinicznych, w których stosowano inhibitory punktów kontrolnych układu immunologicznego.

W badaniu zaobserwowano, że osoby zażywające paracetamol miały o 43 proc. krótszy czas wolny od progresji nowotworu oraz o 78 proc. krótszy czas przeżycia, niż chorzy niestosujący tego leku. Wynika to prawdopodobnie z osłabiania przez paracetamol odpowiedzi T-komórkowej indukowanej immunoterapią.

Autorzy pracy podkreślają, że konieczne są dalsze badania nad wpływem paracetamolu na odpowiedź organizmu na immunoterapię. Jednocześnie zalecają zachowanie ostrożności przy stosowaniu tego leku u chorych leczonych inhibitorami punktów kontrolnych.

Źródło: Polska Liga Walki z Rakiem, meetings.asco.org

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.