Zaawansowany rak piersi: nowy lek zwiększa szanse na skuteczną terapię

Zaawansowany rak piersi: nowy lek zwiększa szanse na skuteczną terapię

Wyniki badań, zaprezentowane podczas tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO 2021) oraz rekomendacje przygotowane przez międzynarodowy panel ekspertów podczas listopadowej konferencji Advanced Breast Cancer w Lizbonie przynoszą nadzieję pacjentkom z zaawansowanym rakiem piersi HER-2 dodatnim na skuteczne leczenie.

Czy jest to kolejny etap w ewolucji terapii tego nowotworu, czy już rewolucja? Odpowiedzieć na to pytanie starali się eksperci oraz przedstawiciele organizacji pacjentów podczas konferencji prasowej, którą zorganizowała w Warszawie Fundacja OmeaLife – Rak piersi nie ogranicza.  

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, rak piersi stanowi 23% wszystkich nowotworów wśród kobiet, co oznacza, że jest on najczęściej występującym nowotworem złośliwym w tej grupie chorych. Na raka piersi choruje coraz więcej kobiet nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach zachodnich. To, co nas niestety od nich odróżnia, to statystyki dotyczące śmiertelności. Nowotwór ten stanowi drugą przyczynę zgonów wśród kobiet w Polsce i jednocześnie główną przyczynę śmierci Polek w wieku 20-44 lata.

– Ryzyko, że rak piersi spotka którąś z nas, jest coraz większe. Ważne jednak, by wcześnie wykryć chorobę, a następnie skutecznie ją leczyć. To może uratować nam życie, gdyż coraz lepsze formy terapii pozwalają żyć i funkcjonować normalnie w społeczeństwie przez wiele lat – mówi Magdalena Kardynał, prezes Fundacji OmeaLife.  

Rak rakowi nierówny

Odkrycie biologicznych podtypów choroby odmieniło sposób, w jaki leczony jest zaawansowany rak piersi. Stosowanie terapii celowanej, której podstawą jest znajomość biologii danego podtypu choroby, pozwoliło na przedłużenie życia pacjentek. Terapie celowane są skuteczniejsze w walce z rakiem piersi ze względu na wąskie działanie, blokujące konkretny, dominujący mechanizm komórek nowotworowych.

– Odkrycie białek receptorowych HER2, odpowiedzialnych w komórkach raka piersi za kontrolę wzrostu i funkcjonowania, postawiło chorobę w nowym świetle. W zaawansowanym raku piersi występuje nadmiar białka HER2, co prowadzi do bardziej agresywnego namnażania komórek nowotworu. Dzięki odkryciom medycyny, HER2+ rak piersi z jednego z najbardziej agresywnych podtypów stał się chorobą, którą można kontrolować i leczyć – przypomniała dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie.

Zadaniem terapii celowanej jest działanie jedynie na konkretne komórki, w których występuje nadmiar receptorów HER2, nie wpływając na zdrowe komórki. – Niegdyś odkrycie trastuzumabu i wykorzystanie go w leczeniu zaawansowanego raka piersi stanowiło przełomowe odkrycie. Dzięki niemu pacjentki odzyskały nadzieję na dalsze życie z rakiem piersi – dodaje dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld.

Podczas tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zaprezentowano wyniki badania klinicznego, które zdaniem ekspertów, może być kolejnym krokiem milowym w leczeniu zaawansowanego raka piersi.

– Ponad 20 lat od wspomnianego przełomu naukowcy opracowali kolejną substancję czynną – trastuzumab derukstekan, który znamiennie poprawia rokowania pacjentek. W badaniu klinicznym zaprezentowanym podczas konferencji ESMO 2021 prawie każda pacjentka leczona trastuzumabem derukstekanem odpowiedziała na terapię. Oznacza to, że albo doszło do całkowitej remisji, albo do stabilizacji choroby. Można zatem powiedzieć, że jest to terapia, która działa u praktycznie 100% pacjentek. Są to bardzo obiecujące wyniki – powiedziała dr n. med. Katarzyna Pogoda z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie.

Kolejne dobre wieści przyniosła listopadowa konferencja Advanced Breast Cancer w Lizbonie. Ustalono na niej nowy konsensus terapeutyczny, proponując wykorzystanie trastuzumabu derukstekanu już w drugiej linii leczenia zaawansowanego raka piersi. – Ten konsensus to ważna zmiana dla pacjentek. Ich choroba może stać się przewlekłym, dobrze kontrolowanym stanem – skomentowała dr Katarzyna Pogoda.

Badania vs życie pacjentek

Co omówione wyniki badań i nowe rekomendacje oznaczają dla pacjentek?

– Przede wszystkim możliwość powrotu do normalnego życia – podkreśla Magdalena Kardynał, prezes Fundacji OmeaLife – Rak piersi nie ogranicza, która zajmuje się na co dzień pomocą i wsparciem pacjentek z rakiem piersi. – Kontrolowana choroba to możliwość uczestniczenia w życiu bliskich, to powrót do pracy czy życia towarzyskiego. Rak piersi staje się jedynie elementem życia, a nie jego osią.

Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, tak komentuje najnowsze doniesienia na temat nowego konsensusu leczenia zaawansowanego raka piersi: – Sama byłam leczona trastuzumabem, który wtedy był przełomem. Do dziś z sukcesem stosowany jest w leczeniu zaawansowanego raka piersi, jednak informacja o tym, że istnieje lek, który przynosi jeszcze większe korzyści terapeutyczne, jest dla mnie ogromną radością. Codziennie spotykam się z pacjentkami z rakiem piersi i wiem, z czym się mierzą. Najważniejszy jest teraz szybki dostęp do leczenia. Trzymam kciuki za każdą z moich bliskich, która walczy z rakiem piersi. My nie mamy czasu – im dłużej czekamy na dostęp do terapii, tym więcej osób żegnamy. Nie pozwólmy odejść kolejnym.

Historię rozwoju leczenia raka piersi obserwuje Elżbieta Kozik, prezes organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny. – Ostatnie 40 lat w leczeniu raka piersi to postęp nie do opisania, a każdy nowy lek stanowi przełom lub jest pomostem do przełomu, bo musimy pamiętać, że nie każdy reaguje na leczenie tak samo. Czasem nowa terapia stanowi jedynie wydłużenie okresu oczekiwania na leczenie, które spowoduje remisję choroby – stwierdziła, przypominając, że sama również zmagała się z chorobą, która przerwała jej karierę i przewartościowała życie. – Cieszę się, że pacjentki, które słyszą diagnozę teraz, mają możliwość życia z chorobą, a nie wokół niej – dodała.

Rewolucja czy ewolucja?

Nowa terapia daje nadzieję pacjentkom z zaawansowanym rakiem piersi na dłuższe życie w dobrej jakości.

– W moim odczuciu wyniki badania klinicznego nowej terapii potwierdzają, że stoimy na progu nowej rewolucji w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Potwierdzają to chociażby najnowsze rekomendacje wypracowane podczas konferencji Advanced Breast Cancer w Lizbonie. Dla nas najważniejsze jest teraz, aby ta terapia była jak najszybciej dostępna dla Polek – podsumowała Magdalena Kardynał.  

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Kobiety w IT. Jakie znaczenie ma płeć w miejscu pracy?

"To nie jest zawód dla kobiet", "Może zajmij się czymś łatwiejszym, to zbyt trudne dla ciebie", "Masz za małą wiedzę i umiejętności", "Nie dasz rady, nie nadajesz się". Takie zdania słyszą na początku swojej kariery kobiety w IT. Jakie znaczenie ma płeć w tej branży?