Endokrynolodzy i onkolodzy jednym głosem o raku tarczycy i nowotworach neuroendokrynnych

Endokrynolodzy i onkolodzy jednym głosem o raku tarczycy i nowotworach neuroendokrynnych

Fot. Maja Marklowska-Tomar

Trzydniowy Kongres Polskich Towarzystw Naukowych „Wokół Raka Tarczycy”, zorganizowany przez zespół Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, rozpoczął się dzisiaj w gliwickiej Arenie.

Kongres Polskich Towarzystw Naukowych „Wokół Raka Tarczycy” to tak naprawdę trzy odbywające się równolegle konferencje naukowe: VI Konferencja „Rak Tarczycy”, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej i VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Uczestniczy w nim – po raz pierwszy w takiej formule – około 450 różnych specjalistów zajmujących się leczeniem chorych na raka tarczycy i nowotwory neuroendokrynne: endokrynologów, onkologów, chirurgów, specjalistów medycyny nuklearnej oraz patologów. Do Gliwic przyjechali z całego kraju i zagranicy, m.in. z USA i Ukrainy. Obradom przysłuchują się również również lekarze rezydenci.

– Leczenie chorych na raka tarczycy i nowotwory neuroendokrynne wymaga interdyscyplinarnego podejścia, współpracy endokrynologów i onkologów. Mamy nadzieję, że dzięki temu kongresowi uda nam się zintegrować te środowiska – powiedziała dr hab. Daria Handkiewicz-Junak, profesor NIO, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych „Wokół Raka Tarczycy”.

Podczas uroczystości otwarcia, w której wzięli udział szefowie trzech towarzystw naukowych skupiających specjalistów zajmujących się nowotworami układu dokrewnego, prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, wręczył bukiet kwiatów prof. Barbarze Jarząb – twórczyni i kierownikowi Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w gliwickim ośrodku. Związana z nim od 30 lat, prof. Barbara Jarząb jest też pomysłodawczynią Konferencji „Rak Tarczycy”, która odbywa się regularnie co pięć lat od 1995 roku. Kongres Polskich Towarzystw Naukowych „Wokół Raka Tarczycy” jest kontynuacją tej konferencji.

Program kongresu dostępny jest na stronie https://raktarczycy2022.pl/

xxx

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach jest najstarszym w Polsce i największym ośrodkiem leczenia chorych na raka tarczycy. O rozpoznaniu i wyborze najlepszej metody leczenia dla pacjenta decyduje w nim wielodyscyplinarny zespół lekarzy endokrynologów, onkologów radioterapeutów i specjalistów medycyny nuklearnej wspierany przez chirurgów zatrudnionych w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, histopatologów z Zakładu Patologii Nowotworów oraz onkologów klinicznych z III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, a także przez fizyków i techników, pielęgniarki oraz biologów molekularnych. To jeden z najlepszych ośrodków diagnostyki i leczenia nowotworów układu dokrewnego w Europie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.