Jak zapewnić dzieciom bezpieczny powrót do szkoły?

Jak zapewnić dzieciom bezpieczny powrót do szkoły?

Fot. materiały prasowe

Pandemia koronawirusa zatrzymała w domach niemal 1,3 mld uczniów na całym świecie. Im dłużej to trwa, tym trudniej będzie wielu z nim wrócić do wcześniejszych obowiązków.

Organizacje UNICEF, UNESCO, Światowy Program Żywnościowy i Bank Światowy opublikowały opracowane wspólnie nowe wytyczne dla władz krajowych i lokalnych dotyczące ponownego otwierania szkół i umożliwienia dzieciom bezpiecznego powrotu do nich. Podkreślają w nich, że zamknięcie placówek edukacyjnych na skutek pandemii wiąże się z bezprecedensowym wzrostem zagrożenia dla dzieci. Dotyczy to zwłaszcza tych dzieci, dla których szkoła jest nie tylko miejscem nauki, ale zapewnia im również poczucie bezpieczeństwa, opiekę zdrowotną i wyżywienie.

Najważniejsze jest dobro dziecka

Wzrost nierówności, pogorszenie stanu zdrowia, przemoc, wykorzystywanie dzieci do pracy – to kilka z wielu zagrożeń, które mogą być konsekwencją zamkniętych przez dłuższy czas placówek edukacyjnych – zaznacza Henrietta Fore, dyrektor generalna UNICEF. – Jesteśmy świadomi, że im dłużej dziecko będzie poza system edukacji, tym większe ryzyko, że już do niego nie wróci. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpi zapaść w kształceniu dzieci na świecie – dodaje.

Mimo że twórcy wytycznych nie dysponują jeszcze wystarczającymi danymi dotyczącymi wpływu zamknięcia placówek edukacyjnych na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, nie mają najmniejszych wątpliwości, że lockdown odbija się na bezpieczeństwie i edukacji dzieci. – W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy ogromny postęp we włączaniu dzieci do systemu edukacji. Jeśli nie podejmiemy teraz działań, zmarnujemy część efektów, a w najgorszym przypadku całkowicie zniweczymy te osiągnięcia – przestrzegają.

Opracowane przez nich wytyczne wskazują, że kluczowe znaczenie przy podjęciu decyzji o ponownym otwarciu szkół powinno mieć szeroko rozumiane dobro dziecka. Ponadto, istotne są kwestie dotyczące zdrowia publicznego, oparte na analizie korzyści i zagrożeń dla edukacji, a także czynniki społeczno-ekonomiczne.

Wsparcie dla uczniów i nauczycieli

W opinii autorów wytycznych placówki edukacyjne muszą zastanowić się, w jaki sposób wyrównać poziom kształcenia, zapewnić uczniom opiekę zdrowotną, wyżywienie i wsparcie psychospołeczne na terenie szkoły oraz zwiększyć dostęp do czystej wody, sanitariatów i artykułów higienicznych.

W czasie gdy poszczególne państwa borykają się z problemem ustalenia terminu otwarcia szkół, UNESCO, UNICEF, Światowy Program Żywnościowy i Bank Światowy apelują do rządów o ocenę korzyści płynących z tradycyjnego nauczania w porównaniu do pracy zdalnej uczniów oraz o analizę czynników ryzyka związanych z ponownym otwarciem szkół. 

W wytycznych zwracają szczególną uwagę na konieczność zapewnienia równego dostępu do edukacji dzieciom z grup marginalizowanych i tych będących poza systemem edukacji, a także na wprowadzenie standardów edukacji zdalnej. Radzą, by skupić się na działaniach mających na celu wyrównanie luki spowodowanej przerwą w edukacji, wsparcie nauczycieli, zwłaszcza w zakresie rozwoju kompetencji pozwalających na nauczanie hybrydowe polegające na łączeniu klasycznych metod nauczania z edukacją zdalną.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

26.02-3.03: Tydzień Wiedzy o Półpaścu. Czy wiesz, co to za choroba?

Każdy, kto przechorował ospę wietrzną, nosi w sobie uśpionego wirusa, który przy spadku odporności może się reaktywować i wywołać półpaśca. Ryzyko zachorowania na tę chorobę gwałtownie wzrasta po 50. roku życia.