Są już pierwsze wyniki kontroli przychodni POZ

Są już pierwsze wyniki kontroli przychodni POZ

Są już pierwsze efekty wspólnych działań Rzecznika Praw Pacjenta i NFZ dotyczących weryfikacji dostępności świadczeń zdrowotnych w placówkach ochrony zdrowia. I nie są one optymistyczne.

Po tygodniu od rozpoczęcia czynności sprawdzających Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, w efekcie weryfikacji licznych sygnałów wpływających do jego biura od pacjentów, stwierdził wiele nieprawidłowości w części przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim.

Lista grzechów przychodni POZ

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta dokonali weryfikacji 24 przychodni POZ w powiecie grodziskim. Podjęte przez nich działania wykazały, że w 79 proc. placówek nie można zarejestrować się osobiście do lekarza (brak możliwości wejścia do przychodni), do 12 proc. placówek nie można się dodzwonić a z 8 proc. kontakt jest utrudniony. W 13 proc. przychodni, pomimo kontaktu telefonicznego, nie było możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego, i to zarówno w dniu zgłoszenia, jak i kolejnych dniach. 

W sprawie przychodni, w których wystąpiły nieprawidłowości, Rzecznik Praw Pacjenta skieruje wystąpienie o podjęcie działań naprawczych. W przypadku braku ich realizacji zostaną podjęte stosowne kroki, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami Narodowego Funduszu Zdrowia przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny zapewnić dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

Jakie są zadania Rzecznika Praw Pacjenta?

Do głównych zadań Rzecznika Praw Pacjenta należą:

  • ochrona praw zarówno indywidualnego pacjenta, jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań w przypadkach ich naruszenia,
  • występowanie do organów władzy publicznej w sprawach systemowych, rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjentów,
  • monitorowanie sytuacji przestrzegania praw pacjentów w systemie ochrony zdrowia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

26.02-3.03: Tydzień Wiedzy o Półpaścu. Czy wiesz, co to za choroba?

Każdy, kto przechorował ospę wietrzną, nosi w sobie uśpionego wirusa, który przy spadku odporności może się reaktywować i wywołać półpaśca. Ryzyko zachorowania na tę chorobę gwałtownie wzrasta po 50. roku życia.