Gliwice. Chorzy na zaawansowanego raka kory nadnerczy mogą wziąć udział w badaniu

Gliwice. Chorzy na zaawansowanego raka kory nadnerczy mogą wziąć udział w badaniu

W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach rusza rekrutacja do wieloośrodkowego badania klinicznego dla chorych na zaawansowanego raka kory nadnerczy. Zakwalifikowanych zostanie do niego 24 pacjentów.

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który zdecydował się na przeprowadzenie badania klinicznego dla chorych na raka kory nadnerczy, u których standardowe metody leczenia okazały się nieskuteczne. “Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 2 w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku pembrolizumab w terapii zaawansowanego, progresującego raka kory nadnerczy” sfinansuje Agencja Badań Medycznych.

Rak kory nadnerczy — rzadki nowotwór o złym rokowaniu

Rak kory nadnerczy jest bardzo rzadkim nowotworem endokrynnym, który według statystyk dotyka średnio jedną osobę na milion.

– Nowotwór ten cechuje się złym rokowaniem. Jedynie radykalne leczenie operacyjne wczesnych postaci daje szansę całkowitego wyleczenia. W przypadku postaci zaawansowanych rokowanie jest złe, a dostępne standardowe terapie są bardzo ograniczone i charakteryzują się umiarkowaną efektywnością – tłumaczy główny badacz dr n. med. Barbara Ziółkowska z II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

W przypadku braku możliwości leczenia operacyjnego, w postaciach zaawansowanych, podstawowym leczeniem jest chemioterapia z zastosowaniem 4 leków: etopozydu, doksorubicyny i cisplatyny w skojarzeniu z mitotanem (EDP-M). Na takie leczenie odpowiada pozytywnie 23 proc. chorych, a czas wolny od progresji choroby wynosi średnio 5,6 miesiąca. Sugerowane w piśmiennictwie schematy chemioterapii drugiej linii (gemcytabina, kapecytabina) cechują się krótkim czasem do progresji (poniżej 4 miesięcy) oraz niską odpowiedzią na leczenie (poniżej 10 proc.).

Przeczytaj także: Instytut Onkologii w Gliwicach leczy ból u chorych na raka trzustki nową metodą

W sytuacji wyczerpania standardowych metod lub braku możliwości ich zastosowania, jedyną szansą terapii dla pacjenta z zaawansowanym, postępującym rakiem kory nadnerczy jest udział w badaniach klinicznych. Dotychczasowe wyniki takich badań, prowadzonych poza granicami Polski, wskazują na potencjalną korzystną rolę inhibitorów punków kontroli immunologicznej w terapii raka kory nadnerczy – tłumaczy dr n. med. Barbara Ziółkowska.

Rak kory nadnerczy — obiecujące wyniki immunoterapii

Nadzieję chorych na zaawansowanego raka kory nadnerczy, którzy nie odpowiadają na standardowe leczenie, budzi immunoterapia. Wyniki dwóch prospektywnych badań klinicznych II fazy z wykorzystaniem pembrolizumabu, w których łącznie wzięło udział 55 pacjentów, wskazują, że na terapię z wykorzystaniem tego leku zareagowało pozytywnie 23 proc. z nich. U 36 proc. pacjentów nie stwierdzono progresji choroby.

Pembrolizumab jest lekiem stosowanym już w immunoterapii innych nowotworów, takich jak rak płuca czy czerniak. Mechanizm jego działania polega na aktywacji własnego układu odpornościowego pacjenta w walce przeciwko nowotworowi. Lek jest podawany we wlewach dożylnych, w odstępach co 3 tygodnie.

Dotychczasowe wyniki badań wskazują na możliwą skuteczność immunoterapii z zastosowaniem tego leku jako terapii ratunkowej u pacjentów z rakiem kory nadnerczy po wyczerpaniu standardowych metod terapeutycznych – podkreśla koordynator badania lek. Agnieszka Kotecka-Blicharz z Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, który podjął się przeprowadzenia takiego badania w Polsce. Będzie ono realizowane w 5 ośrodkach.

Przeczytaj także: Na Śląsku powstała pierwsza Poradnia Onkologiczna dla Młodych Dorosłych

Rak kory nadnerczy — kto kwalifikuje się do badania klinicznego?

Do badania zakwalifikowanych zostanie 24 pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego miejscowo lub przerzutowego, nieoperacyjnego, progresującego raka kory nadnercza. Warunkiem kwalifikacji, poza świadomą zgodą pacjenta, będzie:

  • wyczerpanie standardowych metod terapii i potwierdzenie progresji w czasie określonym w protokole,
  • wiek > 18. roku życia,
  • stan kliniczny wg ECOG <2,
  • mierzalna choroba wg RECIST 1.1,
  • adekwatna funkcja szpiku i narządów wewnętrznych,
  • skuteczna antykoncepcja w przypadku pacjentów w wieku reprodukcyjnym.
Fot. Tomasz Narodowski / NIO Gliwice. Badanie będzie realizowane w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii.

Stosowany schemat leczenia będzie oparty na pembrolizumabie podawanym dożylnie w cyklach co 3 tygodnie, w dawce 200 mg. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania będą: obiektywna odpowiedź na leczenie, czas wolny do progresji, czas trwania odpowiedzi na leczenie. Drugorzędowymi punktami końcowymi będą bezpieczeństwo leczenia oraz jakość życia pacjentów – tłumaczy dr n. med. Barbara Ziółkowska.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania należy kontaktować się z jego koordynatorem, lek. Agnieszką Kotecką-Blicharz – e-mail: agnieszka.kotecka-blicharz@io.gliwice.pl.

Przeczytaj także: Zaburzenia rytmu serca można leczyć promieniami. Gdzie?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Poznaj nowość Vichy: krem Liftactiv B3 na noc

Noc, choć często nie docenia się jej roli w codziennej pielęgnacji, jest momentem, gdy nasza skóra odzyskuje blask i witalność. Naukowcy zajmujący się chronobiologią — nauką o rytmach dobowych, w jakich funkcjonuje człowiek, dowodzą, że to właśnie po zmierzchu skóra jest najbardziej aktywna i uruchamia szereg procesów służących jej odnowie i regeneracji.