Rak jelita grubego. Od 1 marca dostęp do nowej terapii

Rak jelita grubego. Od 1 marca dostęp do nowej terapii

Od 1 marca na liście leków refundowanych znajdzie się nowa terapia dla chorych na raka jelita grubego. Będzie dostępna w ramach programu lekowego.

Nowa terapia dostępna będzie w ramach programu lekowego B.4 “Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita (ICD-10: C18 – C20)”, który został poszerzony o immunoterapię. Przeznaczona jest ona dla chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną wysokiego stopnia (ang. MSI-H) lub zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania (ang. dMMR), czyli dla około 4-5 proc. chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego. Posiadanie tych zaburzeń pogarsza rokowanie oraz podwyższa ryzyko zgonu.

Rak jelita grubego to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce i na świecie. Choroba rozwija się latami i pomimo dostępności badań przesiewowych, wciąż u około 20 proc. pacjentów wykrywa się ją w stadium rozsiewu [1].

Rak jelita grubego — kto będzie mógł skorzystać z nowej terapii?

Zgodnie z najnowszymi zmianami program lekowy B.4 poszerzony zostaje o dostęp do immunoterapii. Pacjenci z MSI-H/dMMR kwalifikujący się do leczenia w ramach I linii, od 1 marca zyskają możliwość leczenia pembrolizumabem. Z leczenia podwójną immunoterapią — niwolumabem z ipilimumabem — będą mogli skorzystać w ramach II i kolejnych linii leczenia chorzy, u których stwierdzono zaburzenia mechanizmów naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów DNA lub wysoką niestabilność mikrosatelitarną w tkance nowotworowej.

Przeczytaj także: Chorzy na raka jelita grubego chcą być leczeni skutecznie i dłużej żyć

Do zmienionego programu lekowego kwalifikować się będą pacjenci z MSI/dMMR, u których wcześniejsze leczenie systemowe fluoropirymidyną w skojarzeniu z oksaliplatyną lub irynotekanem okazało się nieskuteczne lub nie była tolerowana jego toksyczność. Za leczenie systemowe nie uznaje się wcześniejszej terapii adjuwantowej (pooperacyjnej). Ponadto do leczenia kwalifikowani są pacjenci, którzy byli leczeni niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem w ramach innego sposobu finansowania terapii (z wyjątkiem badań klinicznych), pod warunkiem że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego.

– Cieszymy się, że dzięki decyzjom refundacyjnym Ministerstwa Zdrowia chorzy z przerzutowym rakiem jelita grubego o szczególnych potrzebach — z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną wysokiego stopnia (ang. MSI-H) lub zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania (ang. dMMR), zyskają nowe możliwości leczenia. Co ważne, leczenie to jest zgodne z międzynarodowymi wytycznymi klinicznymi i to we wszystkich liniach – komentuje Iga Rawicka, prezes Fundacji EuropaColon Polska.

Zgodnie z wynikami badania klinicznego stosowanie pembrolizumabu w porównaniu do standardu opieki było związane z obniżeniem ryzyka progresji choroby lub zgonu [2].

Przeczytaj także: Dwie bakterie powodują raka jelita grubego

Skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu jest pierwszą zarejestrowaną terapią skierowaną do dorosłych pacjentów z rakiem jelita grubego z dMMR/MSI-H, leczonych wcześniej chemioterapią skojarzoną opartą o fluoropirymidynę. Wyniki badania rejestracyjnego wskazują, że jej stosowanie wiąże się z uzyskaniem długotrwałej odpowiedzi na leczenie, która obserwowana jest u około 60% chorych. Zasadność stosowania w pierwszej i kolejnych liniach leczenia potwierdzają wytyczne kliniczne.

– Warto podkreślić, że populacja, której dotyczy zmiana refundacyjna, to grupa o ogromnej niezaspokojonej potrzebie zdrowotnej, jeśli chodzi o dostęp do nowoczesnego leczenia, dlatego wspomniana zmiana w programie lekowym jeszcze bardziej napawa nas optymizmem. Wciąż czekamy na zwiększenie dostępu do nowoczesnych terapii zarejestrowanych w leczeniu innych nowotworów przewodu pokarmowego, m.in. w raku żołądka. Nadal oczekujemy na refundację leku dla pacjentów z rakiem trzustki, który nie znalazł się na marcowej liście – informuje Iga Rawicka.

Pod koniec marca mają zostać ogłoszone wyniki raportu Fundacji EuropaColon Polska i Fundacji Onkologicznej Nadzieja na temat nowotworów przewodu pokarmowego, czyli o tym, jak leczymy w Polsce raka jelita grubego, raka przełyku i raka żołądka.

Miesiąc Świadomości Raka Jelita Grubego

Decyzja o refundacji monoterapii w I linii leczenia i podwójnej immunoterapii w II, III, IV i V linii leczenia u chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego zbiega się w czasie z rozpoczęciem Europejskiego Miesiąca Świadomości Raka Jelita Grubego ECCAM (European Colorectal Cancer Awareness Month), ustanowionego w 2008 roku przez Parlament Europejski.

– Marzec to Miesiąc Świadomości Raka Jelita Grubego. Dlatego marcowe zmiany na liście leków refundowanych to kolejna bardzo dobra informacja dla lekarzy i pacjentów z rakiem jelita grubego, czekających na dostęp do innowacyjnych terapii, zwłaszcza tak oczekiwanej immunoterapii. Cieszy też fakt, że po długim okresie zawieszenia możliwości wykonywania badań przesiewowych w kierunku tego nowotworu ponownie możemy się sami na nie zgłaszać. Kolonoskopia ratuje życie, bo wcześnie wykryty rak jelita grubego daje szanse na całkowite wyleczenie — podkreśla Iga Rawicka.

Pierwsze objawy raka jelita grubego często umykają naszej uwadze, ze względu na niespecyficzny charakter. Należą do nich: bóle brzucha i wzdęcia, zmiana rytmu wypróżnień, nieplanowana utrata masy ciała i ogólne osłabienie. Objawem alarmowym powinno być ciemnoczerwone zabarwienie stolca wynikające z obecności krwi.

Z programu przesiewowego w kierunku raka jelita grubego powinny skorzystać osoby pomiędzy 50. a 65. rokiem życia lub od 40. do 49. roku życia, jeśli u najbliższych krewnych rozpoznano nowotwór jelita grubego. Badanie nie wymaga skierowania i może być przeprowadzone w znieczuleniu.  


[1] broszura_rak_jelita_grubego.pdf (io.gliwice.pl)

[2] U_26_174_04072022_s_62_Keytruda_pembrolizumab_w_ref_zacz_REOPTR.pdf (aotm.gov.pl)

Przeczytaj także: Test z krwi wykrywa w jelicie zmiany przedrakowe

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Otyłość to choroba. Nie oceniaj, nie odchudzaj, tylko lecz

„Otyłość to choroba. Nie oceniaj, nie odchudzaj, tylko lecz” - pod takim hasłem realizowana jest kampania społeczna zainicjowana przez FLO - Fundację na Rzecz Leczenia Otyłości. Inauguracja kampanii odbyła się 22 maja w Senacie.