TOP 10 HEMATO 2022 – 10 najważniejszych terapii czekających na refundację

TOP 10 HEMATO 2022 – 10 najważniejszych terapii czekających na refundację

23 czołowych polskich hematoonkologów opracowało TOP 10 HEMATO 2022 – listę 10 terapii, które powinny zostać objęte refundacją w najbliższych miesiącach. Czekają na to pacjenci z nowotworami krwi.

W gronie 23 ekspertów, którzy stworzyli TOP 10 HEMATO 2022, są konsultanci wojewódzcy i kierownicy klinik hematologicznych oraz konsultant krajowa w dziedzinie hematologii – prof. Ewa Lech-Marańda. To już druga taka lista – pierwsza powstała w 2020 roku i w zdecydowanej większości (9 na 12 pozycji) została już zrealizowana. Mówiono o tym podczas spotkania prasowego, w którym wzięło udział 4 ekspertów: prof. Ewa Lech-Marańda, prof. Iwona Hus, prof. Sebastian Giebel i prof. Krzysztof Giannopoulos.

Spis treści:

  • Eksperci medyczni z obszaru hematoonkologii stworzyli nową listę TOP 10 HEMATO 2022, wskazując 10 terapii, które ich zdaniem powinny być refundowane w najbliższych miesiącach.
  • Na 1. miejscu listy znalazł się inhibitor kinazy Brutona – akalabrutynib, który w poprzedniej edycji był na 4. miejscu i do tej pory nie został udostępniony pacjentom z przewlekłą białaczką limfocytową.
  • Na nowej liście TOP 10 HEMATO 2022 znalazły się terapie stosowane w przewlekłej białaczce limfocytowej, ostrej białaczce szpikowej, ostrej białaczce limfoblastycznej, szpiczaku plazmocytowym, chłoniaku rozlanym z dużych komórek B.
  • Hematolodzy podkreślają, że w leczeniu nowotworów krwi odchodzi się od klasycznej chemioterapii na rzecz terapii celowanych, które pozwalają na indywidualizację terapii.
  • Za ogromny sukces Ministerstwa Zdrowia i polskiej hematologii należy uznać realizację
    9 z 12 priorytetów refundacyjnych z listy z 2020 r. Z trzech pozostałych jedna terapia nie ubiega się obecnie o refundację, a dwie otwierają najnowszą listę TOP 10 HEMATO.

Nowotwory krwi są specyficzną grupą chorób, w których komórki nowotworowe nie tworzą guza, który można wyciąć, lecz krążą po całym organizmie. Z tego powodu podstawą ich leczenia aż w 70 proc. jest farmakoterapia. Bardzo ważne jest, aby to leczenie było najbardziej skuteczne i przynosiło najwięcej korzyści pacjentowi, bo to zapewnia lepsze rokowanie i zwiększa szanse na dłuższe życie. 

Czym różni się TOP 10 HEMATO 2022 od TOP 10 HEMATO 2020?

Rozwój medycyny sprawia, że na rynku pojawiają się wciąż nowe terapie. Refundacja wszystkich nie jest możliwa ze względu na bardzo wysokie koszty. Dlatego hematolodzy stworzyli listę 10 cząsteczek, które według nich są najbardziej efektywne i powinny być udostępnione w pierwszej kolejności.

Pierwsza lista priorytetów refundacyjnych powstała w 2020 roku. Na 10 miejscach znalazło się na niej 12 terapii (w dwóch przypadkach dwa leki zajęły to samo miejsce). Aż 9 z nich zostało objętych refundacją – 4 terapie w 2021 r. i 5 terapii w 2022 r. Dzięki temu leczenie pacjentów hematoonkologicznych uległo w ostatnich latach znaczniej poprawie, ale wciąż na refundację czekają inhibitory kinazy Brutona – ibrutynib i akalabrutynib, które na liście w 2020 roku znalazły się odpowiednio na 1. i 4. miejscu. Akalabrutynib to lek, na który czekają z niecierpliwością chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową – w tym roku znalazł się na 1. miejscu TOP 10 HEMATO 2022, jako najwyższy priorytet.

Akalabrutynib i ibrutynib to najważniejsze potrzeby refundacyjne. Znalazły się one również na czołowych miejscach poprzedniej listy, więc to nasze zaległości. To nasza największa potrzeba refundacyjna, jeżeli chodzi o uzupełnienie 1. linii leczenia w przewlekłej białaczce limfocytowej u chorych wysokiego ryzyka. Mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o te cząsteczki, to pomyślnie rozstrzygną się procesy refundacyjne i one wkrótce będą dostępne dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i w drugiej kolejności dla chorych na chłoniaka z komórek płaszcza – mówi prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii.

Zmiany cytogenetyczne pogarszają rokowanie

Prof. Iwona Hus, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, ma nadzieję, że leki, które są w tej chwili białą plamą, czyli te, które nie zostały zrefundowane z poprzedniej listy, będą dostępne dla pacjentów na początku przyszłego roku.

Wśród pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową są tacy, u których występują złe czynniki rokownicze – mutacja TP53, delecja 17p i niezmutowany status genów IGVH. Przez te zmiany cytogenetyczne choroba przebiega u nich bardzo gwałtownie i pomimo określenia „przewlekła”, jest  równie agresywna jak ostre białaczki. Tacy chorzy wymagają celowanego leczenia już w 1. linii, które nie jest w tej chwili dostępne. To dlatego na dwóch pierwszych miejscach na nowej liście TOP 10 HEMATO wskazano leki, które mogą uzupełnić 1. linię leczenia w przewlekłej białaczce limfocytowej. Kolejny lek z grupy inhibitorów kinazy Brutona – zanubrutynib, znalazł się na 4. miejscu.

– Oba leki są niezwykle skuteczne w porównaniu z chemioterapią czy immunoterapią. Zwiększają odsetek całkowitych remisji, wyższy jest też odsetek łącznych odpowiedzi. Są to leki doustne, a więc łatwiejsze do stosowania przez pacjentów, i obarczone dużo mniejszą toksycznością niż klasyczna chemioterapia. Ibrutynib ma pewne toksyczne działanie, takie jak migotanie przedsionków czy krwawienia, czego już nie mają nowsze inhibitory, takie jak akalabrutynib czy zanubrutynib – ocenia prof. Ewa Lech-Marańda.

Na szczęście terapie wskazane jako priorytetowe w leczeniu chorych na ostrą białaczkę szpikową, ostrą białaczkę limfoblastyczną, szpiczaka plazmocytowego czy chłoniaka rozlanego z dużych komórek B udostępniono już polskim pacjentom. Znacznie poprawiło to możliwości ich leczenia.

Przeczytaj także:

To mogą być objawy nowotworu krwi

Choroby krwi nie mogą czekać na koniec pandemii!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.