Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii jest już po remoncie

Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii jest już po remoncie

Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przeszła remont i została doposażona w nowoczesny sprzęt.

Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka specjalizuje się w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu uwarunkowanych genetycznie wrodzonych wad metabolicznych u noworodków, dzieci i młodzieży — począwszy od rozpoznawania z wykorzystaniem wysokospecjalistycznych metabolicznych badań laboratoryjnych oraz najnowszych technologii z zakresu genomiki i metabolomiki, a skończywszy na terapiach celowanych w ramach medycyny spersonalizowanej.

Rocznie w ramach ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych Noworodków wykonuje się w niej ponad 350 tysięcy badań w kierunku 26 różnych wrodzonych wad metabolizmu, w tym fenyloketonurii, zaburzeń metabolizmu aminokwasów i defektów spalania kwasów tłuszczowych. Programem objęte są wszystkie noworodki urodzone w Polsce. Przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznych metabolicznych metod laboratoryjnych przeprowadzane są badania potwierdzające podejrzenie choroby i ustalane jest optymalne postępowanie terapeutyczne. Diagnozowani są tutaj również pacjenci w kierunku kilkuset innych rzadkich wrodzonych wad metabolizmu, nieidentyfikowanych w przesiewie noworodkowym.

Dzięki dotacji w wysokości ok. 20 mln zł uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia oraz środkom pozyskanym z funduszy unijnych ta jedna z nielicznych klinik w kraju o takim profilu znacząco poprawiła infrastrukturę techniczną i warunki higieniczno-sanitarne, dostosowując je do obowiązujących norm i standardów.

– Dbanie o komfort najmłodszych pacjentów, ich rodzin i osób, które im towarzyszą, jest ważną częścią całej terapii. Dzisiaj, dzięki inwestycji sfinansowanej ze środków ministerialnych, mamy sale chorych, które zostały przystosowane do mniejszej liczby pacjentów, zwiększyliśmy też liczbę węzłów sanitarnych. I co istotne, za sprawą nowych systemów wentylacji mechanicznej, w klinice oddycha się lepszym, zdrowszym powietrzem – mówi Milena Kraszewska-Sulich, zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych w Instytucie Matki i Dziecka.

Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka należy do Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych dla Rzadkich Wrodzonych Chorób Metabolicznych (MetabERN). Zespół kierowany przez prof. Jolantę Sykut-Cegielską, krajową konsultant w dziedzinie pediatrii metabolicznej, słynie z umiejętności łączenia osiągnięć nowoczesnej medycyny z troskliwą i długofalową opieką, którą najczęściej objęci są pacjenci z wrodzonymi wadami metabolizmu w wieku od 0 do 18 lat. W klinice sukcesywnie wdrażane są nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne, w tym innowacyjne technologie lecznicze z wykorzystaniem nowych produktów leczniczych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Czytaj też: Pionierski projekt Instytutu Matki i Dziecka i Microsoft. Kto może na nim skorzystać?

– W naszej klinice od lat opiekujemy się i leczymy pacjentów w zgodzie ze światowymi standardami. Rozpoznajemy ultrarzadkie choroby, a we współpracy z ośrodkami naukowymi na świecie wykrywamy patomechanizmy wrodzonych wad metabolizmu i wdrażamy często innowacyjne terapie w sposób spersonalizowany, najlepiej odpowiadający potrzebom zdrowotnym pacjenta. Zakończona inwestycja pomoże nam lepiej wykorzystać potencjał kliniki i całego naszego zespołu – mówi prof. Jolanta Sykut-Cegielska, kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii.

Klinika aktywnie współpracuje z ośrodkami pediatrii metabolicznej w kraju i na całym świecie, a także uczestniczy w międzynarodowych sieciach i rejestrach. Prowadzi również działalność naukową oraz edukuje pracowników służby zdrowia, pacjentów i ich rodziny na temat wrodzonych wad metabolizmu. Znana jest również z aktywnej współpracy ze stowarzyszeniami pacjenckimi.

Czytaj też: Europejskie Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu otwarto po remoncie

W otwarciu wyremontowanej Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii wzięli udział: minister zdrowia Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Martyniak.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Jak odróżnić wiarygodne informacje od fake newsów w sieci

Internet jest głównym źródłem informacji i rozrywki dla młodzieży. Kształtuje je opinie i postawy. Dlatego tak ważne jest, aby młodzi ludzie potrafili odróżnić wiarygodne źródła informacji od fake newsów w sieci.