Jaką rolę odgrywa aktywność fizyczna po leczeniu raka jelita grubego?

Jaką rolę odgrywa aktywność fizyczna po leczeniu raka jelita grubego?

Fot. pixabay.com

Unikanie siedzącego trybu życia oraz aktywność fizyczna są znanymi czynnikami zmniejszającymi ryzyko powstawania wielu nowotworów. W czasopiśmie “Medicine and Science in Sports and Exercise” opublikowano wyniki badania oceniającego te czynniki w grupie osób po leczeniu nowotworów jelita grubego. Do jakich wniosków doszli naukowcy?

Dane 400 chorych w stopniach zaawansowania I-III pochodziły z prospektywnego badania Energy for Life After ColoRectal Cancer (EnCoRe). Uczestników oceniano po 6 tygodniach oraz po 6, 12 i 24 miesiącach od zakończenia terapii. Podczas każdej z wizyt uczestnik badania otrzymywał czujnik oceniający czas spędzany w pozycji siedzącej, który trzeba było nosić na udzie przez siedem kolejnych dni. Pacjenci raportowali swoją aktywność fizyczną i jakość życia.

Najwięcej czasu w pozycji siedzącej chorzy spędzali 6 tygodni po leczeniu. Średnio było to 10,8 godziny dziennie, z czego nieprzerwanie 5,3 godziny. Wraz z upływającym od zakończenia terapii czasem liczby te malały i pozostawały na stałym poziomie przez dwa lata obserwacji. Poziom aktywności fizycznej był z kolei najniższy po operacji i wraz z upływającym czasem rósł do stabilnego poziomu, istotnie niższego niż przed leczeniem.

Na podstawie zgromadzonych danych autorzy pracy doszli do wniosku, że całkowity czas pozostawania w pozycji siedzącej, jak również czas nieprzerwanego pozostawania w tej pozycji wpływały negatywnie na jakość życia i poczucie zmęczenia. Z kolei większa aktywność fizyczna wpływała na te parametry korzystnie. Największy poziom zmęczenia i najniższą jakość życia zgłosiły osoby spędzające w pozycji siedzącej ponad 4,9 godziny dziennie oraz podejmujące aktywność fizyczną przez mniej niż siedem godzin tygodniowo. Osoby o najniższej aktywności fizycznej zyskiwały najwięcej ze zmniejszenia czasu spędzanego w pozycji siedzącej.

Według autorów badania należy dążyć do mobilizowania chorych do podejmowania chociażby minimalnej aktywności w postaci prac domowych czy spacerów.

Źródło: Polska Liga Walki z Rakiem, journals.lww.com/acsm-msse

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Jak odróżnić wiarygodne informacje od fake newsów w sieci

Internet jest głównym źródłem informacji i rozrywki dla młodzieży. Kształtuje je opinie i postawy. Dlatego tak ważne jest, aby młodzi ludzie potrafili odróżnić wiarygodne źródła informacji od fake newsów w sieci.