Czy można zapobiec ciężkiemu uszkodzeniu serca u chorych na raka piersi?

Czy można zapobiec ciężkiemu uszkodzeniu serca u chorych na raka piersi?

Fot. pixabay.com

Około 500 chorych na raka piersi weźmie udział w badaniu, którego celem jest sprawdzenie, czy podając prewencyjnie lek stosowany w kardiologii, można zapobiec rozwojowi kardiotoksyczności po chemioterapii.

Badanie o nazwie „Sakubitryl/walsartan w prewencji pierwotnej kardiotoksyczności systemowego leczenia chorych na raka piersi. Badanie randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo” zostanie przeprowadzone w trzech ośrodkach: Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz Opolskim Centrum Onkologii. Jego celem jest ocena, czy prewencyjne podawanie sakubitrylu/walsartanu – leku stosowanego u pacjentów z niewydolnością serca, może zapobiec rozwojowi kardiotoksyczności związanej z systemowym leczeniem raka piersi.

Pacjentki włączone do badania zostaną w sposób losowy przydzielone do dwóch grup – pierwsza równolegle z chemioterapią będzie otrzymywała sakubitryl/walsartan, zaś druga placebo. Po dwóch latach obserwacji, w trakcie których każda z pacjentek będzie regularnie monitorowana przez kardiologów wyspecjalizowanych w kardioonkologii, grupy zostaną porównane pod kątem funkcji skurczowej lewej komory serca, a także innych elementów ocenianych w badaniu – tłumaczy główny badacz dr hab. Mateusz Tajstra, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Leczenie raka często wymaga połączenia różnych metod

Leczenie raka piersi ma najczęściej charakter złożony i wymaga zastosowania kilku metod: leczenia chirurgicznego, radioterapii oraz leczenia farmakologicznego. To właśnie leki, stosowane jako uzupełnienie leczenia zabiegowego, pozwalają zwiększyć skuteczność terapii i zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby. Niestety u części pacjentek, mimo że są to leki ratujące życie, mogą powodować wystąpienie działań niepożądanych, które mogą być przyczyną ich odstawienia, ale również mogą doprowadzić do uszkodzenia ważnych dla życia narządów, co może niekorzystnie wpływać na zdrowie i życie pacjentki.

Czytaj także: Leki przeciwnowotworowe są bardzo toksyczne

Najczęstszym powikłaniem leczenia raka piersi ze strony układu sercowo-naczyniowego jest tzw. kardiotoksyczność, którą zwykle dla uproszczenia ogranicza się do upośledzenia funkcji skurczowej serca prowadzącej do rozwoju jawnej klinicznie niewydolności serca. – Dotychczas próbowano różnych leków, które miały chronić układ sercowo-naczyniowy przed szkodliwością chemioterapii, jednak większość tych leków okazywała się nieskuteczna, bądź ich skuteczność nie była wystarczająca, żeby zalecić ich rutynowe stosowanie celem ochrony serc pacjentek poddawanych chemioterapii – tłumaczy dr Mateusz Tajstra.

Czy lek stosowany w leczeniu niewydolności serca może zapobiec uszkodzeniu tego narządu wskutek chemioterapii?

Od kilku lat u pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność serca jednym z zalecanych leków jest właśnie sakubitryl/walsartan. W dużych badaniach u pacjentów z niewydolnością serca udowodniono, że lek ten zmniejsza ryzyko pogorszenia objawów niewydolności serca oraz ryzyka śmierci z jej powodu.

Małe badania prowadzone w innych krajach, a także doświadczenia z leczenia sakubitrylem/walsartanem pacjentów z niewydolnością serca pozwalają nam przypuszczać, że jego zastosowanie u pacjentek z rakiem piersi pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia ciężkiego uszkodzenia serca spowodowanego chemioterapią przeciwnowotworową. Leczenie to, chociaż ratuje życie tysiącom pacjentek z nowotworem piersi, u pewnej części z nich może skutkować uszkodzeniem serca, które zwykle zmusza lekarza i pacjentkę do przerwania leczenia onkologicznego. Dlatego też temat ochrony serca przed uszkodzeniem spowodowanym przez chemioterapię jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań kardioonkologii – wyjaśnia dr Mateusz Tajstra.

Co roku w Polsce diagnozowanych jest około 20 tys. nowych przypadków raka piersi. Jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, stanowi około 1/4 wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych. Pacjentki chorujące na raka piersi są często osobami młodymi – średni wiek rozpoznania tego nowotworu wynosi 62 lata, ale u wielu kobiet jest rozpoznawany wcześniej. Naukowcy aktywnie poszukują metod optymalnego leczenia, zwłaszcza u tych pacjentek, które zgłosiły się z na tyle zaawansowaną postacią choroby, że wymagają intensywnego leczenia (chemioterapii) przed operacją usunięcia nowotworu.

Badanie „Sakubitryl/walsartan w prewencji pierwotnej kardiotoksyczności systemowego leczenia chorych na raka piersi. Badanie randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo” jest finansowane przez Agencję Badań Medycznych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.