A czy ty jesteś zadowolony z pracy?

A czy ty jesteś zadowolony z pracy?

Czy można zmierzyć poziom szczęścia w pracy? Okazuje się, że tak. Już po raz trzeci zrobiła to agencja pracy Jobhouse.

Przeprowadzone przez nią we wrześniu 2019 r., wśród ponad 1 tys. pracowników ze średnim i wyższym wykształceniem, badanie „Szczęście w pracy Polaków” wykazało, że poziom swojego zadowolenia z pracy oceniamy jako umiarkowany. W 10-stopniowej skali przyznajemy mu 6,3 pkt.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zadowolenie pozostaje dla nas dobre wynagrodzenie (85 proc. wskazań). Dużą uwagę zwracamy też na przyjazną atmosferę (77 proc. odpowiedzi), relację z przełożonym (76 proc.) oraz poczucie sensu wykonywanej pracy (73 proc.), które jest jednym z czterech nowych wskaźników w badaniu.

W porównaniu z wynikami z ubiegłego roku nieco mniej ważne okazały się dla badanych pracowników możliwości rozwoju (69 proc. wskazań w tym roku i 76 proc. w 2018) oraz możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, istotne dla 67 proc. ankietowanych (72 proc. w 2018 r.).

W poszukiwaniu dobrej pracy Polacy coraz częściej są skłonni przenieść się do innego miasta czy kraju, doceniają też możliwość pracy zdalnej oraz elastyczne godziny pracy. Natomiast aż 70 proc. badanych zna wartości wyznawane przez organizację. To wszystko może wpływać na ich decyzje o pozostaniu lub zmianie miejsca pracy.

Elementy, które bardzo często są wyciągane przez pracodawców na pierwszy plan: benefity pozapłacowe, komfortowe warunki pracy, czy możliwość pracy zdalnej, znalazły się daleko poza podium. Co to oznacza dla firm? Aby budować atmosferę szczęścia, konieczna jest nieustająca praca nad postawami, które mogą wydawać się trudne do zmierzenia: empatią zespołu, jego wrażliwością, ale też edukacją liderów, którzy dbają o swoich ludzi. Tylko w ten sposób powstanie zespół, który łączy ze sobą więź, a to pierwszy krok do radości w pracy.

[Maja Gojtowska, autorka książki „Candidate Experience. Jeszcze kandydat czy już klient?”]

Czy pracownicy znajdują te wartości w swoich miejscach pracy? Według danych z badania tylko 27 proc. z nich zdecydowanie poleciłoby swoją pracę, a wśród obszarów wymagających poprawy najczęściej wymieniane są wynagrodzenie oraz możliwości rozwoju. Z kolei jako czynniki przemawiające za poleceniem pracy najczęściej podawane są dobra atmosfera i współpracownicy, na których można liczyć.

Takie postrzeganie obecnej pracy będzie, zdaniem Marty Pawlak-Dobrzańskiej, candidate & employee experience consultant w Great Digital, wpływało na decyzje pracowników dotyczące zmiany pracy. „Nie jest łatwo porzucić miejsce pracy, w którym dobrze się czujemy na co dzień, dlatego przysłowiowe 200 czy 500 zł nie będzie miało dużego wpływu na decyzję. Co trzecia osoba narzeka jednak na obecne możliwości rozwoju w swojej pracy i nie ma niestety poczucia sensu jej wykonywania. To powody, które warto omówić z przełożonym” – podkreśla.

Badanie „Szczęście w pracy Polaków” kierujemy zarówno do pracowników, jak i do pracodawców. Dla tej pierwszej grupy to okazja, by zastanowić się, na ile obecne miejsce pracy daje im satysfakcję i spełnia ich oczekiwania. Z kolei dla pracodawców wiedza o preferencjach i celach zawodowych pracowników pozwoli budować efektywne zespoły, a w dalszej perspektywie zatrzymać na dłużej osoby cenne dla firmy.

[Natalia Bogdan, prezes agencji pracy Jobhouse] 

Pełny raport z badania dostępny jest na stronie https://www.jobhouse.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Choroba Alzheimera. Naukowcy zbadają skuteczność i bezpieczeństwo nowej terapii

Trzy ośrodki w Polsce wezmą udział w badaniu