84 zakażonych. Stan zagrożenia epidemicznego

84 zakażonych. Stan zagrożenia epidemicznego

Fot. Maja Marklowska-Tomar

16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono badaniami laboratoryjnymi. Tym samym liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 84 (dwie osoby zmarły).

Pozytywne wyniki dały testy laboratoryjne wykonane u dwóch osób z województwa świętokrzyskiego (Starachowice), trzech z Dolnego Śląska (dwie we Wrocławiu i jedna w Bolesławcu), pięciu z Lubelszczyzny (Lublin), trzech z województwa łódzkiego (Łódź), dwóch z Pomorza (Gdańsk) i jednej z Opolszczyzny (Opole).

Obostrzenia w handlu, zamknięte restauracje i puby

Nie czekając na dalszy rozwój wypadków, rząd ogłosił stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza dla Polaków?

Od dziś w galeriach handlowych czynne będą jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie. Zakupy można robić jak do tej pory tylko w małych, osiedlowych sklepach.

Działalność restauracji, pubów, kawiarni, barów, kasyn, klubów i innych miejsc rozrywki zostaje zawieszona na co najmniej 14 dni (z możliwością przedłużenia tego okresu). Jedzenie będzie można kupić jedynie na wynos lub z dowozem do domu.

Banki i bankomaty będą czynne jak do tej pory.

To ostatni moment na podjęcie zdecydowanych działań. Od tego, jak zachowamy się w tym trudnym momencie zależy los nas wszystkich, naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, sąsiadów.

[prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia]

Od jutra ścisłe kontrole na granicach

“W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od 15 do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski” – poinformowało Biuro Prasowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 37: na granicy z Czechami – 15, na granicy ze Słowacją  – 5, na granicy z Niemcami – 15, a na granicy z Litwą – 2.

Kontrola graniczna będzie też prowadzona w czterech portach morskich oraz na 17 lotniskach. Lista tych miejsc została opublikowana w załączniku do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. To rozporządzenie wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434

Zakres kontroli, którą będą prowadzić funkcjonariusze Straży Granicznej, dostosowany będzie do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2. Straż Graniczna będzie realizować zadania przy użyciu sprzętu mobilnego, w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z Policją i Państwową Strażą Pożarną.

Od 15 marca do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny na siedmiu przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Wykaz tych przejść stanowi załącznik numer 1 do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Jest ono dostępne pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435

Zakaz wjazdu cudzoziemców na teren Polski, poza nielicznymi wyjątkami

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski od jutra będą obowiązywały znaczne ograniczenia dla cudzoziemców.

Na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych naszą granicę będą mogli przekraczać jedynie:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Każda osoba powracająca z zagranicy od jutra zostanie poddana obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez wojewodę.

Musimy zamknąć granice przed koronawirusem. Zamykamy je dla cudzoziemców.

[Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji]

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.