Wyroby medyczne bez limitu dla wszystkich ciężko chorych dzieci

Wyroby medyczne bez limitu dla wszystkich ciężko chorych dzieci

Fot. pixabay.com

Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do wniosku lekarzy z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w sprawie przyznania prawa do niemilitowanych wyrobów medycznych wszystkim ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom, bez względu na czas i okoliczności, w jakich doszło do utraty przez nie samodzielności.

„Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że w ustawie „Za życiem” pominięto pacjentów do 18. roku życia, u których ciężkie upośledzenie bądź choroba nie są wynikiem powikłań w okresie ciąży czy porodu, ale są na przykład spowodowane urazami, zakażeniami septycznymi czy powikłaniami po chorobie meningokokowej. Uznaliśmy, że różnicowanie dzieci niepełnosprawnych w zależności od tego, kiedy powstało schorzenie będące przyczyną ich inwalidztwa lub zagrożenia życia, stanowi rażące pogwałcenie zasad równości. Naszym zdaniem to nie czas i okoliczności powstania problemów zdrowotnych, ale aktualny ciężki stan zdrowia dziecka powinien być podstawą do korzystania bez limitów z wyrobów medycznych, ułatwiających codzienną opiekę” – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ).

Jak dodaje, już w 2017 r. PPOZ skierowało w tej sprawie swoje uwagi zarówno do ministra zdrowia, jak i premier Beaty Szydło. Jednak dopiero 11 lipca 2018 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowała PPOZ, że „trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw”.

W projekcie nowelizacji tej ustawy zawarto przepis rozszerzający katalog osób uprawnionych m.in. do wyrobów medycznych, w tym środków higienicznych, o świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W opinii resortu zdrowia rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych dla dzieci, których niepełnosprawność powstała w późniejszym okresie życia.

„Cieszymy się, że nasz apel o zrównanie praw ciężko chorych dzieci przyniósł efekt i że wszyscy pacjenci zmagający się na co dzień z ogromnym cierpieniem będą mieli zagwarantowane takie same prawa do leczenia i opieki” – podkreśla Bożena Janicka.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like

Są bardzo groźne zwłaszcza dla dzieci. Co jeszcze wiadomo na temat pestycydów?

Wśród 43 krajów Unii Europejskiej i OECD, w