Ważność unijnego certyfikatu COVID przedłużona o kolejne 12 miesięcy

Ważność unijnego certyfikatu COVID przedłużona o kolejne 12 miesięcy

Unijny certyfikat COVID, który miał obowiązywać tylko do końca czerwca tego roku, został przedłużony o kolejny rok – do 30 czerwca 2023 roku.

Parlament Europejski zatwierdził dzisiaj (23 czerwca) porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie przedłużenia ram prawnych unijnego cyfrowego certyfikatu COVID. Europosłowie poparli to porozumienie 453 głosami za, przy 119 przeciw i 19 wstrzymujących się w przypadku obywateli Unii Europejskiej, oraz przy 454 głosach za, 112 przeciw i 20 wstrzymujących się w odniesieniu do obywateli państw trzecich. Tak jak domagał się tego Parlament Europejski, w tekście porozumienia znalazło się stwierdzenie, że państwa członkowskie nie powinny ograniczać swobodnego przepływu posiadaczy certyfikatu w sposób nieproporcjonalny lub dyskryminujący.

Teraz kolej na Komisję Europejską, która do końca tego roku ma ocenić wpływ certyfikatu na swobodny przepływ ludzi i prawa podstawowe. Może ona zaproponować jego uchylenie, jeśli pozwoli na to sytuacja w zakresie zdrowia publicznego, w oparciu o najnowsze opinie naukowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia.

Przedłużenie obowiązywania certyfikatu nadal wymaga formalnego przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej. Następnie wejdzie w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE.

Źródło informacji: EuroPAP News

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

10-12 lipca odbędzie się 10. festiwal “Ślimakowe Rytmy”

W dniach 10-12 lipca odbędzie się jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu "Ślimakowe Rytmy". Jak zwykle będzie mu towarzyszyć konferencja naukowo-szkoleniowa.