Szpitale mogą się jeszcze zgłosić do programu POLSPEN

Szpitale mogą się jeszcze zgłosić do programu POLSPEN

Do 28 lutego przedłużono termin przyjmowania zgłoszeń do programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu – POLSPEN.

To już trzecia edycja programu, którego celem jest podwyższenie jakości żywienia klinicznego w polskich szpitalach, a co za tym idzie – poprawa komfortu pacjentów. – Z roku na rok coraz więcej szpitali dostrzega zasadność wprowadzenia w swoich placówkach praktyk leczenia żywieniowego. Jednocześnie te, które poczyniły już wcześniej kroki do utworzenia zespołu żywieniowego, rozwijają go. Możemy przyjąć, że jest to między innymi zasługa dwóch poprzednich edycji programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”, w których udział wzięły 122 placówki. Jednak tylko 46 z nich uzyskało certyfikat prowadzenia dobrych praktyk żywienia klinicznego. To wskazuje na potrzebę dalszej pracy w tym zakresie i utwierdza nas w przekonaniu, że rozwijanie programu jest zasadne – wyjaśnia prof. Stanisław Kłęk, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

Przebieg tegorocznej edycji programu certyfikacyjnego nie będzie różnił się od poprzednich. Po weryfikacji zgłoszenia, kolejnym etapem będzie wizytacja online, podczas której Rada Programowa dokona kontroli zgodności założeń regulaminu ze stanem faktycznym. Kontrola ta obejmie m.in. dostępność leczenia żywieniowego dla każdego pacjenta i dostosowanie go do jego indywidualnych potrzeb, regularność oceny stanu odżywienia pacjentów oraz kontrolę czasu na posiłki. Kluczowym czynnikiem będzie także istnienie w szpitalu zespołu żywieniowego i jego jakość oraz powszechność dostępu do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Aspektem branym pod uwagę podczas oceny będzie również proces edukacji pacjentów w zakresie żywienia, na który składa się informowanie o dostępnych metodach żywienia i ocena zapotrzebowania na te konkretne metody.

Placówki szczególnie wyróżniające się w zakresie żywienia klinicznego zostaną nagrodzone statuetkami oraz certyfikatami potwierdzającymi wysoki poziom leczenia żywieniowego.  

Program poparły i objęły swoim patronatem: Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Farmakoekonomika, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Naczelna Izba Aptekarska, Polska Federacja Szpitali, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenie Apetyt Na Życie oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej.

Do udziału w programie zapraszane są wszystkie szpitale w Polsce oferujące żywienie kliniczne, również te, które brały udział w poprzednich edycjach i nie otrzymały certyfikatu. By zarejestrować się do III edycji programu, należy wypełnić formularz dostępny bezpośrednio na stronie: https://leczenieprzezzywienie.org/formularz-certyfikacji/.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Tym pacjentom pomoc psychologiczna jest potrzebna na każdym etapie choroby

Choroba hematoonkologiczna bardzo często spada na pacjenta i jego rodzinę niespodziewanie. I choć na przestrzeni ostatnich lat postęp medycyny jest ogromny, to na każdym etapie leczenia — od podejrzenia choroby, poprzez pobyt w szpitalu, a także po zakończeniu leczenia, pacjentowi potrzebna jest pomoc psychologiczna.