Krajowi producenci leków obawiają się przerwania dostaw energii

Krajowi producenci leków obawiają się przerwania dostaw energii

Medicines for Europe, organizacja zrzeszająca największe europejskie firmy farmaceutyczne produkujące leki generyczne i biotechnologiczne wezwała rządy krajów UE do utrzymania dostaw energii do zakładów farmaceutycznych w przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń energetycznych w Europie.

Podobny apel wystosował do polskiego rządu Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) skupiający krajowych producentów leków, który jest członkiem Medicines for Europe.

W zaproponowanym 20 lipca przez Komisję Europejską planie redukcji zużycia gazu branżę farmaceutyczną wymieniono jako kluczową i strategiczną, która powinna być traktowana priorytetowo w utrzymaniu ciągłości dostaw energii. Wiele z najbardziej potrzebnych leków (produkty sterylne, substancje biologiczne i antybiotyki) wymaga bowiem wysoko specjalistycznych warunków wytwarzania, szczególnie ogrzewania i chłodzenia w procesie produkcji. A to oznacza konieczność ciągłych dostaw energii – gazu lub prądu. Dlatego właśnie produkcji leków nie można po prostu wyłączyć na kilka dni, a potem ponownie włączyć.

Firmy zrzeszone w PZPPF przeprowadziły rzetelne analizy wpływu przerw w dostawach energii na proces produkcji. Okazało się, że nawet najniższy przewidziany stopień ograniczania dostaw energii oznacza konieczność zatrzymania całych linii produkcyjnych, a nawet zakładów.

Zważywszy na to, że krajowi producenci leków dostarczają co drugi refundowany w Polsce lek, można sobie wyobrazić, jak dramatyczne miałoby to skutki. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej to katastrofa dla procesów produkcyjnych oraz badawczo-rozwojowych, przechowywania surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i funkcjonowania laboratoriów. To paraliż systemów technicznych, w szczególności zapewniających wymagane warunki środowiskowe, pożarowe oraz bezpieczeństwo pracy. A brak odpowiedniej temperatury i wilgotności oznacza degradację surowców, próbek i produktów.

Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Nawet tymczasowe zatrzymanie produkcji wymagałoby ogromnego wysiłku i długiego czasu koniecznego do jej wznowienia ze względu na wyzwania techniczne związane z kontrolą temperatury, reżimem sanitarnym i kontrolą zanieczyszczeń oraz zgodnością z wymogami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). 

Ponowne wznowienie produkcji po dłuższej przerwie musi być poprzedzone szeregiem czynności serwisowych połączonych z obowiązkiem wykonania koniecznych badań i pomiarów, np. regulacji kaskad ciśnień, pomiarów mikrobiologicznych, testów regeneracji pomieszczeń, mycia urządzeń produkcyjnych oraz przeprowadzenia jakościowych działań wyjaśniających. Wymaga też poprzedzających czynności kontrolnych wykonywanych przez uprawniony personel. Przeprowadzenie tych wszystkich działań jest kosztowne i czasochłonne. Brak dopływu energii na kilka godzin powoduje zatrzymanie produkcji na kilka dni.

Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Dlatego, jak podkreśla Krzysztof Kopeć, PZPPF zwrócił się z prośbą do polskiego rządu o zapewnienie płynności dostaw energii i zagwarantowanie możliwie najdłuższego dostępu do dostaw prądu i gazu w sytuacji wprowadzenia przymusowych ograniczeń w ich przesyle w Polsce.

Medicines for Europe w swoim apelu do rządów państw członkowskich UE, podobnie jak PZPPF, domaga się uznania produkcji farmaceutycznej za kluczowy sektor. Do członków tej organizacji należy ponad 400 zakładów produkcyjnych w Europie, które dostarczają 70 proc. leków stosowanych przez Europejczyków. W 2020 r., podczas pandemii COVID-19, Medicines for Europe współpracowała z władzami UE w celu utrzymania produkcji leków i łańcuchów ich dostaw. – Musimy teraz zachować tę konstruktywną współpracę, aby utrzymać produkcję leków w obliczu zagrożeń związanych z dostawami energii – podkreślają przedstawiciele Medicines for Europe, której członkiem jest PZPPF.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

20 lipca ruszą zapisy na bezpłatny zabieg leczenia blizny

U osób, których ciała pokrywają szpecące blizny, wykonywane będą nieodpłatne zabiegi kosmetyczne metodą mikronakłuwania Genoscar. Najpierw uelastycznia ona blizny, a z czasem powoduje ich zmniejszenie, a nawet zanikanie.