Choruje na nią już 9 mln Polaków. Co to za choroba?

Choruje na nią już 9 mln Polaków. Co to za choroba?

Zbyt późne rozpoznanie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i niepodjęcie na czas leczenia mogą doprowadzić do włóknienia, marskości lub raka wątrobowokomórkowego. Tymczasem, jak pokazują wyniki II edycji badania IPSOS, poziom wiedzy na temat tej choroby nadal jest w Polsce bardzo niski.

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest jednym z poważniejszych wyzwań medycznych. Uznawana jest za globalną epidemię i może dotyczyć nawet 9 mln Polaków.

Celem II edycji badania IPSOS, zrealizowanej w styczniu br. na zlecenie firmy Sanofi, było uzyskanie informacji
o wiedzy Polaków na temat roli wątroby, diagnoza społeczna postaw i zachowań z nią związanych oraz ocena świadomości NAFLD. Istotnym było również porównanie wyników I i II edycji badania, tak aby zaobserwować zmiany dotyczące powyższych czynników i ocenić wpływ podejmowanych inicjatyw edukacyjnych w obszarze NAFLD na wzrost świadomości choroby.

Z powstałego na podstawie tego badania raportu „Polacy a niealkoholowe stłuszczenie wątroby” wynika, że ponad połowa Polaków wie, że o wątrobę należy odpowiednio dbać. 40% respondentów w 2021 vs 35% w badaniu z 2019 r. jest świadomych, że ma ona zdolność do regeneracji i odbudowy, już 42% badanych (vs 36% w I edycji badania) zdaje sobie sprawę, że wątroba jest głównym narządem, który bierze udział w procesie detoksykacji. Niepokojące są jednak wciąż wyniki znajomości objawów wskazujących na choroby wątroby. Aż 65% Polaków uważa, że to ból brzucha może sygnalizować problemy z wątrobą. Pozytywne jest natomiast to, że symptomy typowe dla chorób wątroby (m.in. zmęczenie i osłabienie, utrata apetytu) wymieniło więcej osób niż w I edycji badania.

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem dbania o wątrobę jest stosowanie odpowiedniej diety. Świadomość tego wzrosła aż o 8% w porównaniu z I edycją badania (49% vs 41%). Znaczny wzrost nastąpił również w przypadku odpowiedzi: „ograniczam tłuste jedzenie” (67% vs 59%), „nie jadam w fast-foodach” (57% vs 46%!), „ograniczam nadmiar cukrów” (51% vs 39%!), „staram się pić dużo wody” (wzrost o 16%).

Problemem okazuje się diagnostyka chorób wątroby – tylko 8% respondentów (2% mniej niż w I edycji) wykonywało w tym w kierunku badania (krwi, USG) w ciągu ostatniego roku, a 49% (vs 41% w 2019 r.) nie zrobiło tego nigdy.

W badaniu weryfikowano również wiedzę respondentów na temat samej niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Analizy odpowiedzi z obu edycji badania wykazały, że jest o 15% mniej osób (57% vs 72% w 2019 r.), które nigdy nie spotkały się z tym terminem, wzrosła też o 8% (23% vs 15% w 2019 r.) liczba osób, które z tym terminem się zetknęły. Co ważne, mniej osób (78% vs 81% w I fali) ze wskaźnikiem BMI powyżej 40 kg/mkw. (otyłość stopnia III) wskazało brak znajomości NAFLD. Jest to istotne, gdyż częstość występowania NAFLD jest w znacznym stopniu związana z epidemią otyłości.

Nastąpiły pozytywne zmiany w świadomości respondentów w kwestii czynników ryzyka NAFLD. Największy, 12% wzrost dotyczy odpowiedzi „tłuste jedzenie” i „nieregularne jedzenie” (8% wzrost). O 7% wzrosła świadomość czynnika najistotniejszego – nadmiernego spożywania cukru i słodyczy. Niestety, zwiększyła się o 5% liczba odpowiedzi „alkohol” (75% vs 70% w 2019 r.), pomimo iż w samym pytaniu jest mowa o chorobie „niealkoholowej”.

Kolejne wynikające z analizy dane dotyczą odpowiedzi na pytanie „Czy wie Pan/i, że niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby może być groźna i prowadzić do marskości wątroby?”. Twierdząco odpowiedziało na nie 49% badanych, co oznacza 9% wzrost.

Badanie pokazuje, że wiedza Polaków na temat wątroby i NAFLD wciąż pozostawia wiele do życzenia. Pozytywnym jest natomiast fakt, że ta świadomość zwiększyła się, chociaż nie wszędzie procent ten jest dwucyfrowy. Respondenci mają większą świadomość samej wątroby i pełnionych przez nią funkcji, objawów wskazujących na jej choroby, czynników ryzyka, w większym stopniu deklarują prawidłowe zachowania w kwestii dbania o wątrobę. Więcej również osób wie, że to choroba groźna i może prowadzić do marskości.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Światowy Dzień AIDS. Liczba zakażeń ciągle wzrasta, ale nie chcemy rozmawiać o HIV

1 grudnia to Światowy Dzień z AIDS. Według