Choroba Alzheimera. Naukowcy zbadają skuteczność i bezpieczeństwo nowej terapii

Choroba Alzheimera. Naukowcy zbadają skuteczność i bezpieczeństwo nowej terapii

Fot. pixabay.com

Trzy ośrodki w Polsce wezmą udział w badaniu mającym na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowej terapii u pacjentów dotkniętych chorobą Alzheimera.

Liderem projektu badawczego, który ma przynieść odpowiedź na pytanie, jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawie synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych oraz funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych i otępienia w chorobie Alzheimera, jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

– Celem terapii jest korzystny wpływ na funkcje poznawcze, w tym pamięć, myślenie, funkcje językowe czy orientację. Mamy nadzieję na przedłużenie niezależności i samowystarczalności pacjentów, co z pewnością wpłynie pozytywnie zarówno na samych chorych, jak i ich opiekunów – komentuje główny badacz dr hab. Jakub Kaźmierski, kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Badanie kliniczne zostanie sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Wezmą w nim udział chorzy z rozpoznanymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz otępieniem w chorobie Alzheimera, zrekrutowani w trzech ośrodkach w Polsce — w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi pełniący funkcję lidera w konsorcjum z Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

– W projekcie planujemy monitorowanie stanu pacjentów włączonych do badania i przyjmujących przydzielone leczenie przez 12 miesięcy. Po tym okresie odbędą się jeszcze dwie wizyty kontrolne. Maksymalny czas udziału pacjenta w badaniu – od podpisania formularza świadomej zgody do ostatniej wizyty – wynosi 17 miesięcy. Łącznie w trakcie trwania badania przewiduje się 11 wizyt, podczas których pozyskiwane będą dodatkowe informacje oraz będą wykonywane dodatkowe procedury medyczne w celu monitorowania stanu zdrowia pacjenta, m.in. rutynowe badanie lekarskie, badanie neurologiczne, kilka testów oceniających pamięć, funkcje poznawcze, EEG, MRI głowy, EKG oraz badania krwi. Przez cały czas udziału pacjenta w badaniu będzie oceniane bezpieczeństwo stosowanego leku – dodaje dr Jakub Kaźmierski.

Choroba Alzheimera — najczęstsza przyczyna otępienia

Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że w 2030 roku liczba osób cierpiących na otępienie wzrośnie do 82 mln, a do 2050 roku — do 152 mln. Naukowcy szukają nowych rozwiązań do walki z chorobami mózgu. Choroby mózgu, do których należą również udary, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroby psychiczne (depresja i schizofrenia), a także bóle głowy, bezsenność czy migrena, staną się największym zagrożeniem zdrowotnym prowadzącym do niepełnosprawności lub śmierci.

Czytaj także: Właściwe odżywianie może spowolnić rozwój choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer‘s Disease, AD) jest najczęstszą przyczyną otępienia odpowiadającą za 60-75% wszystkich jego przypadków. U osób z tym schorzeniem obserwuje się stopniowe osłabienie zdolności poznawczych, w tym pamięci, umiejętności logicznego myślenia i umiejętności społecznych. Pacjenci tracą zdolność niezależnego funkcjonowania, w późniejszych etapach obserwuje się u nich zaburzenia zachowania i objawy takie jak apatia, wycofanie, pobudzenie, niepokój, agresja, zaburzenia snu, czy majaczenie nałożone na otępienie.

Na otępienie alzheimerowskie cierpi ponad 30 milionów osób na świecie. Roczna zapadalność na chorobę Alzheimera wynosi około 3%. W Polsce liczba osób, u których występowało otępienie typu alzheimerowskiego, szacowana jest na poziomie od 360 tysięcy do 470 tysięcy.

Dostępne leczenie ma działanie objawowe, a jego skuteczność jest znacznie ograniczona. Pomimo jego stosowania, następuje szybki postęp choroby, co prowadzi do całkowitego braku autonomii i śmierci pacjentów. Pomimo licznych badań nad nowymi cząsteczkami, które mogłyby znaleźć swoje zastosowanie w skutecznej terapii choroby Alzheimera, do tej pory na rynek nie wprowadzono żadnych nowych preparatów.

Czytaj także: Choroby dziąseł zwiększają ryzyko alzheimera

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Perfecta Planet Essence: 4 nowe produkty do pielęgnacji ciała

Linia Perfecta Planet Essence powiększyła się o cztery nowe produkty do pielęgnacji ciała. Połączenie gruszki z karmelem, grejpfruta z kawą i ashwagandhy z szafranem ma być gwarancją zmysłowych doznań i obietnicą gładkiego ciała.