Refundacja leków od 1 stycznia 2018

Refundacja leków od 1 stycznia 2018

Fot. pixabay.com

Nowa, zaktualizowana lista leków refundowanych, zacznie obowiązywać od początku stycznia 2018. Sprawdź, jakie zmiany przygotowało dla pacjentów Ministerstwo Zdrowia.

Zmiany na liście aptecznej

  1. Lek Lipancrea (enzyma pancreatis) został objęty refundacją w kolejnym wskazaniu refundacyjnym: stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową.

Zmiany w katalogu chemioterapii

  1. Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę zostały udostępnione w kolejnym wskazaniu pozarejestracyjnym: rak dróg żółciowych w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych.
  2. Leki zawierające substancję czynną mitoksntron zostały udostępnione we wskazaniu pozarejestracyjnym: wznowa ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej.
  3. Leki zawierające substancję czynną pemetreksed, stosowane wcześniej w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”, zostały przeniesione do katalogu chemioterapii. Tym samym zmienił się (poszerzył) załącznik C.49, uwzględniając populację pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z programu B.6.

Zmiany w programach lekowych

  1. Lek Elocta (efmoroctocog alfa) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego B.94: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B  (ICD-10  D 66, D 67)”.
  2. Dodano produkt leczniczy Soliris (ekulizumab), stosowany w ramach programów lekowych „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ICD-10 D59.3)” oraz „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (ICD-10 D59.5)”.
  3. Preparat Vectibix (panitumumab) został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)” w pierwszej linii leczenia.
  4. Ponadto, w opisie programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)” wprowadzono dodatkowy, opcjonalny schemat dawkowania cetuksymabu, wychodzący poza schematy opisane w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
  5. Dodatkowo, w opisie programów lekowych B.62 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych” i B.78 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką” wprowadzono zmiany obejmujące m.in. zmniejszenie liczby obligatoryjnych wizyt w poradni, zwiększenie elastyczności terapeutycznej przy podawaniu kolejnych dawek immunoglobulin oraz uściślenie zapisów dotyczących badań.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

„Lidlomix” tańszy aż o 500 zł, ale tylko przez trzy dni!

Tylko od 12 do 14 czerwca użytkownicy aplikacji