Czy choroby przyzębia mogą wpłynąć niekorzystnie na przebieg COVID-19?

Czy choroby przyzębia mogą wpłynąć niekorzystnie na przebieg COVID-19?

Według jednej z hipotez toczący się stan zapalny i choroby dziąseł mogą ułatwić wirusowi SARS-CoV-2 wnikanie do układu krwionośnego.

Zgodnie z tą hipotezą może to prowadzić do zaburzenia czynności płuc, ponieważ koronawirus, przedostaje się do organizmu przez górne drogi oddechowe, a konkretnie przez nos i usta, następnie gromadzi w ślinie i wnika do poddziąsłowej płytki nazębnej. Stamtąd dostaje się do naczyń krwionośnych i trafia do płuc. Prowadzone badania nad  zależnością  między chorobami dziąseł a zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem dowodzą również, że istnieje związek między złym stanem higieny jamy ustnej i gorszym przebiegiem wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19. Na czym on polega?

– Jama ustna jest potencjalnym rezerwuarem patogenów układu oddechowego, które mogą predysponować pacjentów do zakażenia bakteryjnego. Według badań opublikowanych we “Front Microbiology”, czynniki ryzyka, takie jak zła higiena jamy ustnej, kaszel oraz wentylacja mechaniczna, umożliwiają mikroorganizmom przedostawanie się do dolnych dróg oddechowych i tym samym wywoływanie chorób układu oddechowego. Z kolei w badaniach opublikowanych w “Journal of Oral Science” wykazano, że aspiracja bakterii periodontopatycznych indukuje ekspresję enzymu konwertującego angiotensynę 2 – receptora SARS-CoV-2, oraz produkcję cytokin zapalnych w dolnych drogach oddechowych, a zła higiena jamy ustnej może prowadzić do zaostrzenia przebiegu COVID-19 – tłumaczy prof. Tomasz Konopka, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jak dodaje, odpowiednia higiena jamy ustnej zapobiega wystąpieniu zapalenia płuc i grypy oraz zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). – Co więcej, badania wykazują, że osoby zmagające się z chorobami dziąseł są 3,5 razy bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19, 4,5 razy częściej wymagają leczenia pod respiratorem, a ryzyko ich śmierci jest o 9 razy większe w porównaniu do osób, które nie maja tego problemu. Należy zauważyć, że również w przypadku pacjentów chorych na COVID-19 zmniejszona szansa na uzyskanie profesjonalnej higieny jamy ustnej z powodu długotrwałej hospitalizacji może zwiększać ryzyko nasilenia infekcji dolnych dróg oddechowych. Ponieważ mikrobiom jamy ustnej jest ściśle powiązany z chorobami towarzyszącymi SARS-CoV-2 w płucach, konieczne są skuteczne środki profilaktyczne i zachowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej, aby zmniejszyć te infekcje, szczególnie u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 – wyjaśnia prof. Tomasz Konopka.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.