13 pacjentów Narodowego Instytutu Kardiologii przeszło już ten innowacyjny zabieg

13 pacjentów Narodowego Instytutu Kardiologii przeszło już ten innowacyjny zabieg

Zespół lekarzy pod kierunkiem prof. Łukasza Szumowskiego wykonał 13 pierwszych w Polsce zabiegów ablacji podłoża źródła arytmii z wykorzystaniem innowacyjnej metody elektroporacji. Pacjenci to osoby w wieku od 50 do 76 lat z napadowym migotaniem przedsionków.

W Polsce z migotaniem przedsionków może żyć nawet 1 mln 250 tys. osób. Najczęściej arytmia dotyka osób starszych, ale może pojawić się również u młodszych. Charakteryzuje się całkowicie niemiarowym biciem serca. Ważną metodą terapii migotania przedsionków jest ablacja. Jest to zabieg polegający na unieszkodliwieniu fragmentów mięśnia sercowego odpowiedzialnych za nieprawidłowe przewodzenie impulsów. Pierwszy taki zabieg w Polsce, ablację RF (z wykorzystaniem prądu o częstotliwości radiowej) wykonał w 1998 r. zespół specjalistów Instytutu Kardiologii w Aninie pod kierunkiem prof. F. Walczaka.

Migotanie przedsionków (atrial fibrillation, AF) to najczęściej występujący rodzaj zaburzeń rytmu serca. Niezdiagnozowane i nieleczone lub leczone niewłaściwie może prowadzić do groźnych w skutkach powikłań. Najpoważniejsze z nich to udar niedokrwienny mózgu, który może skutkować ograniczeniem sprawności, a nawet śmiercią pacjenta.

– Od tego czasu pozycja tej metody w wytycznych stale rośnie i obecnie jest to najskuteczniejsza i bezpieczna dla pacjenta forma terapii migotania przedsionków. Dwa główne rodzaje ablacji to wspomniana ablacja RF i krioablacja, w której wykorzystuje się zimno. Jednak w tym miesiącu w naszym ośrodku wykonaliśmy 13 pierwszych w Polsce zabiegów ablacji napadowego migotania przedsionków innowacyjną metodą elektroporacji. Nowością i przełomem tej metody jest to, że elektroporacja unieszkodliwia wyłącznie wybrane fragmenty mięśnia sercowego, oszczędzając przy tym okoliczne nerwy, naczynia czy też mięśniówkę w żyłach płucnych, co zdaniem wielu specjalistów przyczyni się do lepszego profilu bezpieczeństwa tej metody – wyjaśnia prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Dr Piotr Urbanek z I Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca warszawskiego ośrodka dodaje, że podczas zabiegu ablacji z wykorzystaniem elektroporacji nie jest wytwarzane ciepło, co ma ogromne znaczenie. Dlaczego?

W trakcie ogrzewania oporowego wykorzystywanego w procesie elektroporacji rozpraszana jest jedynie niewielka i nieznacząca klinicznie ilość energii, co nie naraża struktur sąsiadujących z tkankami poddawanymi zabiegowi ablacji – tłumaczy dr Piotr Urbanek.

Pierwsze w Polsce zabiegi ablacji podłoża arytmii metodą elektroporacji wykonano w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie z wykorzystaniem technologii FARAPULSE firmy Boston Scientific. System FARAPULSE składa się z trzech głównych elementów: przezroczystej i elastycznej koszulki sterowalnej (wprowadzana jest do lewego przedsionka serca), elektrody o nazwie FARAWAVE, prowadzonej do ujścia żył płucnych za pomocą prowadnika oraz połączonej z tą elektrodą konsoli FARASTAR, która generuje pole elektryczne o napięciu 2000 V. Innowacją zastosowaną w tej technologii jest budowa dystalnej końcówki elektrody, która w zależności od potrzeb zabiegu może zmienić swój kształt  z „koszyka” na „kwiatek”, co pozwala na precyzyjne dotarcie do wymagających interwencji miejsc i przekłada się na wyższą skuteczność całej procedury. T

Zabiegi z wykorzystaniem technologii FARAPULSE mogą być wykonywane pod kontrolą skopii RTG lub przy wsparciu systemu elektroanatomicznego 3D.

Pacjenci Narodowego Instytutu Kardiologii, u których wykonano zabiegi ablacji napadowego migotania przedsionków metodą elektroporacji, mają już zaplanowany harmonogram pozabiegowych wizyt kontrolnych. Jak podkreślają lekarze, pełna ocena skuteczności zabiegów będzie możliwa za kilka tygodni. Jednak wyniki europejskich badań (IMPULSE, PEFCAT i PEFCAT II), przeprowadzonych na grupie 121 pacjentów, u których wykonano ablację metodą elektroporacji, są obiecujące – prawie u wszystkich pacjentów (96 proc.) uzyskano trwałą izolację żył płucnych. Badanie powtórzone po roku od zabiegu wykazało brak migotania przedsionków u 85 proc. osób. Zdaniem specjalistów to bardzo zadowalający wynik.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Żel z sokiem z aloesu — wielofunkcyjny kosmetyk nie tylko na lato

Intensywnie nawilża, odżywia, koi, regeneruje i chroni przed fotostarzeniem. Można go stosować na włosy, twarz i ciało. Tak wszechstronne działanie zawdzięcza składowi, w którym 90 proc. stanowi sok z aloesu.