Warsztat edukacyjny dla chorych na AMD

Warsztat edukacyjny dla chorych na AMD

Fot. pixabay.com

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wraz z firmą Bayer organizują „Spotkanie z AMD” dla pacjentów objętych programem lekowym „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”.

Celem tego spotkania, które odbędzie się 28 czerwca o godz. 16 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach, będzie edukacja pacjentów w zakresie właściwego postępowania podczas choroby, w tym uświadomienie im, że oprócz leków mogą oni otrzymać również pomoc w formie rehabilitacji, odpowiedniego doboru pomocy optycznych, a także wsparcia psychologa.

Oprócz samej terapii farmakologicznej pacjenta z wysiękową postacią AMD, niezwykle ważne wydało nam się edukowanie chorych w zakresie możliwości, jakie stwarza rehabilitacja osób słabowidzących oraz pomoc psychologa – mówi prof. Katarzyna Michalska-Małecka, okulistka z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, współorganizatorka i moderatorka spotkania.

Warsztaty rozpoczną się wykładem na temat leczenia pacjenta z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki, który wygłosi prof. Katarzyna Michalska-Małecka. Ujęcie psychologiczne, w tym techniki zmniejszania stresu i strachu, oraz rolę motywacji w procesie choroby przedstawi mgr Ewa Stanikowska z Przychodni Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Rehabilitacja osób słabowidzących będzie tematem wystąpienia mgr Grażyny Machury z tej samej przychodni.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Podczas jego trwania uczestnicy otrzymają również bezpłatne materiały edukacyjne.

Co to jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (ang. age related macular degeneration, AMD) to przewlekła, postępująca choroba oczu, dotykająca zwykle osób po 50. roku życia. Dotyczy obszaru na dnie oka, który jest odpowiedzialny za widzenie centralne. Z wiekiem może dochodzić do rozwoju zmian zwyrodnieniowych w tej delikatnej strukturze. Uszkodzenia powodują zaburzenia widzenia: pogorszenie ostrości wzroku, zniekształcenie obrazu, gorsze widzenie barw.

W początkowym stadium choroba może przebiegać bezobjawowo, dlatego bardzo ważne jest regularne badanie wzroku. choroba oczu związana z wiekiem, występująca zwykle u osób po 50. roku życia. Jest ona najczęstszą przyczyną nieodwracalnej utraty widzenia. Według danych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyka 1,5 mln Polaków, a do 2020 r. liczba ta może sięgnąć 2 mln.

Istnieją dwie postaci AMD: sucha i wysiękowa. Postać sucha AMD cechuje się powolnym postępem choroby. Pogorszenie ostrości wzroku następuje stopniowo, w ciągu miesięcy lub lat. Zmiany zachodzące w plamce w tej postaci mają charakter przede wszystkim zanikowy. W postaci wysiękowej AMD  powstają nowe, nieprawidłowe naczynia w okolicy plamki. Ściany naczyń są cienkie i kruche, wskutek czego na dnie pojawiają się wysięki i krwotoki, które oprócz zaburzeń widzenia, w końcowym stadium mogą spowodować powstanie blizny i prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki.

Do leczenia wysiękowej postaci AMD przeznaczone są leki podawane do ciała szklistego, które blokują białko – czynnik wzrostu, biorący udział w procesie tworzenia nieprawidłowych naczyń krwionośnych.

Postać wysiękowa stanowi tylko około 10 proc. wszystkich przypadków AMD, ale jest odpowiedzialna za 90 proc. przypadków utraty wzroku związanej z tym zaburzeniem. W Polsce pacjenci z wysiękową postacią choroby mają dostęp do bezpłatnego leczenia. Terapia finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Rak prostaty: gliwiccy naukowcy zbadają nową terapię

Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach ocenią