Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia. Wiemy już, do kogo trafiły statuetki

Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia. Wiemy już, do kogo trafiły statuetki

Kapituła konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny, w której skład wchodzą najbardziej wpływowe postaci świata medycyny, wybrała laureatów 18. edycji tego przedsięwzięcia. Zwycięzcy odebrali prestiżowe statuetki podczas uroczystej gali, która odbyła się 10 stycznia na Zamku Królewskim w Warszawie.

W kategorii Osobowość Roku 2018 w Ochronie Zdrowia nagrodzony został… polski pacjent. Kapituła konkursu zdecydowała się go wyróżnić, ponieważ jej zdaniem to na nim spoczywa największy ciężar ochrony własnego zdrowia.

Polski pacjent musi posiadać sporą wiedzę o meandrach funkcjonowania systemu, by dożyć w dobrym zdrowiu starości – uznali członkowie kapituły konkursu.

Zwycięzcą w kategorii Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne został Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Otrzymał tę nagrodę m.in. za modernizację szpitala oraz utrzymanie płynności finansowej, stały dodatni wynik finansowy od 2007 r.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu stworzono największy w regionie centralny blok operacyjny z 20 salami zabiegowymi, wyposażonymi w śródoperacyjny rezonans magnetyczny, neuronawigację oraz salę hybrydową. Prowadzone są stałe działania w kierunku komplementarnego leczenia chorych, tworzenia zespołów szybkiej diagnostyki oraz interdyscyplinarnych kompleksów medycznych obejmujących diagnostykę leczenia – uznali zgodnie członkowie kapituły.

Tytuł Menedżera Roku 2018 w Ochronie Zdrowia w kategorii placówki prywatne przypadł w udziale dwóm członkom zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach – prezesowi Pawłowi Żukowi i jego zastępcy Arturowi Prusaczykowi. W opinii jurorów placówka, którą kierują, wyróżnia się bardzo silną bazą diagnostyczną (z tomografią włącznie), rehabilitacją i stomatologią. Nie tylko uczestniczy w programie POZ Plus, ale w części jej założyciele sami ten program stworzyli.

Menedżerem Roku 2018 w Ochronie Zdrowia w kategorii placówki prywatne został prof. Piotr Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

W kategorii Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital statuetkę otrzymało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie informatyzacji. Jak podkreśliła kapituła, działa w nim unikatowy system rezerwacji sal operacyjnych, wprowadzono także system kolejkowego Qmatic, który usprawnia proces rejestracji pacjentów.

Tytuł Lidera Roku 2018 w Ochronie Zdrowia w kategorii zdrowie publiczne przyznano Dawidowi Ciemiędze, pediatrze z Tychów (woj. śląskie), który wypowiedział wojnę antyszeczpionkowcom.

Pozornie anonimowi internauci zareagowali falą hejtu w mediach społecznościowych na jego posty z merytorycznymi argumentami zaprzeczającymi pseudonaukowym teoriom na temat szkodliwości szczepień. Dawid Ciemięga postanowił podjąć batalię sądową z atakującymi go oszczercami, torując w ten sposób drogę innym lekarzom w walce z bezkarnymi do tej pory internetowymi oszustami – czytamy w uzasadnieniu decyzji kapituły.

Liderem Roku 2018 w Ochronie Zdrowia za działalność edukacyjno-szkoleniową został prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kapituła konkursowa doceniła liczne akcje edukacyjne organizowane przez GUMed.

Działania prowadzone przez gdański ośrodek akademicki angażują zarówno społeczność studencką, jak i pozaakademicką. Realizowane programy służyły m.in. zapobieganiu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z domów dziecka, promowaniu zdrowego trybu życia, czy podnoszeniu świadomości społecznej w obrębie transplantologii.

Tytułem Lidera Roku 2018 w Ochronie Zdrowia za działalność charytatywną nagrodzono ogólnopolski projekt społeczny “Szlachetna Paczka”, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Jego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zasadą działania tego projektu jest tzw. mądra pomoc – rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. “Szlachetna Paczka” dociera m.in. do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – napisali członkowie Kapituły.

Na tytuł Lidera Roku 2018 w Ochronie Zdrowia w kategorii media i PR zasłużyło w tym roku Stowarzyszenie Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Kapituła doceniła jego kompleksową działalność na rzecz integracji dziennikarzy zajmujących się problematyką zdrowia i medycyny, a także innych środowisk propagujących zdrowy styl życia.

Dziennikarze czasopisma Menedżer Zdrowia, które wraz z Wydawnictwem Termedia jest organizatorem konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia, przyznali w tym roku także nagrody specjalne Menedżera Zdrowia. Otrzymali je:

  • firma MedApp za projekt CarnaLife Holo, który pomaga zwizualizować skany badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy echa serca w 3D;
  • spółka Polmedi za opracowanie systemu telemedycznego iWound do zarządzania zdalnymi konsultacjami w obszarze leczenia ran.

Nagrodą specjalną Menedżera Zdrowia za dokonania życia został wyróżniony prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Kobiety w IT. Jakie znaczenie ma płeć w miejscu pracy?

"To nie jest zawód dla kobiet", "Może zajmij się czymś łatwiejszym, to zbyt trudne dla ciebie", "Masz za małą wiedzę i umiejętności", "Nie dasz rady, nie nadajesz się". Takie zdania słyszą na początku swojej kariery kobiety w IT. Jakie znaczenie ma płeć w tej branży?