Cztery nowe wskazania do protonoterapii

Cztery nowe wskazania do protonoterapii

Fot.: www.ptc.cz

Resort zdrowia zamierza wprowadzić zmiany do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalnego. Chodzi o dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych czterech nowych wskazań do terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych w okolicy głowy i szyi poza narządem wzroku.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uwzględniono objęcie finansowaniem ze środków publicznych leczenie za pomocą protonoterapii:

  • nowotworów wieku dziecięcego podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniaka lub chrzęstniakomięsaka;
  • nowotworów wieku dorosłego o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej: mięsaków tkanek miękkich i kości;
  • raka gruczołowo-torbielowatego gruczołów ślinowych wymagającego radioterapii w okolicy podstawy czaszki – stan po leczeniu operacyjnym i brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy;
  • nawrotu miejscowego nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagającego ponownego napromieniania z intencją radykalną.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, wprowadzenie nowych procedur do wykazu świadczeń gwarantowanych jest efektem oceny i rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Opierając się na na dostępnych dowodach naukowych, uznał on za zasadne uwzględnienie w wykazie świadczeń gwarantowanych czterech nowych wskazań do protonoterapii.

„Objęcie finansowaniem terapii protonowej, szczególnie w populacji młodych osób, zapewnia możliwość redukcji dawki promieniowania na zdrowe tkanki. Takie podejście ma zdrowotne konsekwencje w populacji osób młodych, gdyż możliwość wybiórczej ochrony narządów krytycznych w określonym obszarze daje możliwość zmniejszenia ryzyka odległych następstw promieniowania” – tłumaczy resort zdrowia.

Protonoterapia (radioterapia protonowa, terapia protonowa) jest odmianą radioterapii. Do zniszczenia guza nowotworowego stosuje się w niej megawoltową energię protonową o energii około 250 MeV. Metoda ta znajduje zastosowanie m.in. w leczeniu guzów mózgu, rdzenia kręgowego, gałki ocznej, nowotworów u dzieci, chłoniaków, mięsaków kości i tkanek miękkich, nowotworów prostaty, nowotworów płuc, nowotworów piersi. Sięga się po nią zwłaszcza w przypadkach, kiedy konwencjonalna radioterapia fotonowa nie może zostać zastosowana z powodu zbyt głębokiego położenia nowotworu w organizmie lub bliskiego sąsiedztwa  tzw. organów krytycznych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.