lung ambition alliance

lung ambition alliance

Niskodawkowa tomografia komputerowa zmniejsza ryzyko śmierci na raka płuca

Aktualności
Wprowadzenie niskodawkowej tomografii komputerowej jako badania przesiewowego w kierunku raka płuca może istotnie zmniejszyć liczbę zgonów z powodu tego nowotworu. Rak płuca jest główną przyczyną zgonów z powodu ...
Read more 0