Jak odróżnić migrenę od „zwykłego” bólu głowy

Jak odróżnić migrenę od „zwykłego” bólu głowy

Co siódma osoba na świecie i co 10. w Polsce zmaga się z migreną. Lato sprzyja pojawianiu się częstszych ataków tej choroby i bólu głowy, które mogą zepsuć plany wakacyjne całej rodziny.

Bóle głowy należą do najczęstszych zaburzeń układu nerwowego. Jednak migrena to choroba, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie i wpływa destrukcyjnie na życie chorego oraz całego jego otoczenia. Jest zaburzeniem neurologicznym charakteryzującym się nawracającymi napadami trwającymi od czterech do nawet 72 godzin. Charakteryzują ją następujące cechy:

  • umiejscowienie po jednej stronie,
  • pulsujący charakter,
  • umiarkowane lub ciężkie natężenie,
  • nasilanie się w czasie zwykłej aktywności fizycznej.

Bólowi towarzyszą nudności i/lub nadwrażliwość na bodźce świetlne i akustyczne.

Choroba dotyka trzykrotnie częściej kobiety niż mężczyzn, a jej szczytowa faza u chorych obu płci przypada na wiek od 25 do 55 lat, czyli najbardziej produktywny i aktywny okres wieku dorosłego.

Migrenicy są wśród nas

Od siedmiu lat, 22 lipca, obchodzony jest Światowy Dzień Migreny, ustanowiony w dzień założenia Światowej Federacji Neurologii (World Federation of Neurology), która skupia 122 krajowe towarzystwa neurologiczne ze wszystkich regionów świata. Głównym celem działań podejmowanych wokół Światowego Dnia Mózgu jest edukacja, zwiększenie świadomości społecznej i promowanie zagadnień związanych ze zdrowiem mózgu i chorobami neurologicznymi, wśród których znajduje się migrena jako choroba powszechnie niedoszacowana, niedostatecznie diagnozowana i leczona oraz społecznie bagatelizowana.

Migrena jest trzecią najbardziej powszechną chorobą na świecie. Liczba ludzi zapadających na migrenę jest wyższa niż łączna zachorowalność na cukrzycę, padaczkę i astmę; cierpi na nią co siódma osoba na świecie. Szacuje się, że w Polsce na migrenę prawdopodobną, czyli niespełniającą tylko jednego kryterium diagnostycznego, niezbędnego do postawienia pełnej diagnozy, choruje ok. 4 mln ludzi. Prawdziwe statystyki mogą być znacznie wyższe, ponieważ pacjenci często nie zgłaszają się na leczenie.

Czy migrena to letnia choroba?

Trudno to jednoznacznie stwierdzić, jednak pewne jest, że istnieje związek pomiędzy bólami głowy a czynnikami pogodowymi. Jak wynika z badań, nadwrażliwość na warunki meteorologiczne i związane z nimi bóle głowy potwierdza aż 30–78 proc. pacjentów.

Lato i okres wakacyjny mogą być szczególnie trudnym czasem dla osób cierpiących na migrenę lub częste bóle głowy ze względu na nagromadzenie warunków atmosferycznych sprzyjających występowaniu tych dolegliwości. Dla migreników szczególnie groźne są:

  • wysoka temperatura powietrza i znaczne przegrzanie ciała, zwłaszcza głowy,
  • wysoka wilgotność,
  • zmiany ciśnienia atmosferycznego występujące np. podczas letnich burz,
  • ciepłe wiatry, takie jak wiatr halny.

Jedna z koncepcji pojawiania się bólów głowy tłumaczy je zmianami średnicy naczyń mózgowych i związane z tym zmiany przepływów w tych naczyniach. Dlatego też wakacyjne nurkowanie czy przelot samolotem może także wywołać ataki migreny.

Ostatnie doniesienia naukowe zwracają uwagę na kolejny czynnik sprzyjający wystąpieniu bólów głowy. Jest nim stopień jonizacji powietrza i zmiany (pulsy) pola magnetycznego. Okazuje się, że dodatnio zjonizowane powietrze, które pojawia się w związku z gwałtownymi wiatrami i ruchami mas suchego i ciepłego powietrza oraz podczas burz, którym towarzyszą dodatkowo impulsy elektromagnetyczne, sprzyja występowaniu bólów głowy, zwłaszcza ataków migreny.

Nie cierp, zgłoś się po pomoc!

Szacuje się, że migrena „zabiera” 5,3 proc. czasu z życia pacjenta, a jej destrukcyjny wpływ na życie może dotyczyć nawet połowy społeczeństwa, ponieważ skutki tej choroby odczuwa nie tylko sam chory, ale także jego otoczenie. Mimo to choroba jest ciągle niedoszacowana i słabo rozumiana przez społeczeństwo.

Dlatego tak ważne jest realne wsparcie dla pacjentów – zrozumienie, prawidłowa i skuteczna diagnoza oraz odpowiednio dobrane leczenie. Nie lekceważmy żadnego bólu głowy i skierujmy się lub swoich bliskich po fachową pomoc.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Zabrze. Robot da Vinci wesprze lekarzy w leczeniu chorych na raka prostaty

Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu ma od