Alarm WHO: tylko co 10. chory ma dostęp do opieki paliatywnej!

Alarm WHO: tylko co 10. chory ma dostęp do opieki paliatywnej!

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dwa raporty na temat opieki paliatywnej na świecie. Wynika z nich, że taką opiekę ma zapewnioną zaledwie 10% chorych, którzy się do niej kwalifikują. Problem ten dotyczy aż 56,8 mln ludzi na świecie, z których 78% żyje w krajach o niskim i średnim poziomie dochodu.

Raporty mają na celu wezwanie do pilnej i wspólnej akcji zwiększenia dostępu do wysokospecjalistycznej opieki paliatywnej. Zaproponowany przez WHO model rozwoju tej opieki powinien opierać się na:

  • uporządkowaniu systemu prawnego dotyczącego opieki paliatywnej,
  • powszechnym dostępie do leków stosowanych u chorych u schyłku życia,
  • zapewnieniu dostępu do opieki paliatywnej w ramach narodowych programów zdrowotnych,
  • edukacji pracowników ochrony zdrowia oraz wolontariuszy,
  • prowadzeniu badań w zakresie opieki paliatywnej.

Drugi raport WHO porusza kwestie praktyczne oraz zasoby, z których można korzystać celem wsparcia krajowych planów, strategii czy praktyki klinicznej. Opisano w nim również trzy podstawowe interwencje niezbędne do wdrożenia modeli rozwoju. Pierwsza z nich, na poziomie krajowym, dotyczy wdrożenia mierników jakości oceniających każdy etap koncepcji narodowej opieki paliatywnej. Poszczególne państwa powinny zastosować jasno określone procedury kontroli jakości w planach rozwojowych. Na poziomie samorządowym konieczna jest łączność pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi paliatywne a rządowym prawodawstwem. Samorządy powinny korzystać ze zbieranych danych, aby wpływać na politykę rządową. Lokalne społeczeństwa zachęca się do aktywnego uczestnictwa w poprawie świadczonych usług oraz wskazywanie działań niesprawdzających się w codziennej praktyce. Trzecia interwencja według WHO dotyczy działań na poziomie podmiotów świadczących opiekę paliatywną – zachęca się je do podnoszenia jakości świadczeń m.in. poprzez prowadzenie domowej opieki paliatywnej.

Źródło: Polska Liga Walki z Rakiem, www.who.int/publications

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Upał może być bardzo groźny dla serca i naczyń

W trakcie upału serce pracuje intensywniej niż zwykle. Jednak u osób z chorobą wieńcową, po zawale, z wadami zastawkowymi lub nieleczonym nadciśnieniem tętniczym może nie sprostać dodatkowym obciążeniom.